Αρχική / Σεξ / Ζευγάρι / Τι πρέπει να έχεις για να σε ερωτεύονται οι γυναίκες
Τι πρέπει να έχεις για να σε ερωτεύονται οι γυναίκες thumbnail

Τι πρέπει να έχεις για να σε ερωτεύονται οι γυναίκες

Και όχι μόνο 


Κοινωνικοοικονομική Κατάσταση, Επαγγελματικός Ανταγωνισμός και Ελκυστικότητα


Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση ενός ατόμου είναι ένα σχετικό χαρακτηριστικό. Καθορίζεται, δηλαδή, από την επαγγελματική θέση του και την εκτίμηση που του έχουν οι άλλοι στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης ιεραρχικής δομής. Αν μια γυναίκα ταυτίζεται έντονα με μια συγκεκριμένη ιεραρχία και θεωρεί σημαντική την επιτυχία μέσα σ’ αυτή, η θέση ενόε άντρα σ' αυτή την ιεραρχία θα είναι ο ένας σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση της γνώμης της γι΄αυτόν. Φυσικά αυτό συμβαίνει σε μερικές μόνο γυναίκες. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι μια γυναίκα δεν βάζει τα συναισθήματα  πρώτα στην ιεραρχία της επιλογής και το μόνο που κοιτά είναι το στάτους του άνδρα. Κάτι τέτοιο θα ήταν παράλογο. Εδώ διερευνούμε απλά μια τάση που υπάρχει σε μια μερίδα των γυναικών. 


Από το συγγραφέα ερευνητή και ψυχοθεραπευτή John Townsend 


Όταν οι άντρες είναι νέοι, η ηλικία toyw σχετίζεται άμεσα με το αν θεωρούνται, ή όχι, σεξουαλικά ελκυστικοί, γιατί συνδέεται με τη σχετική κοινωνικοοικονομική κατάστασή toyw συγκριτικά με άλλουw άντρεw. Στο σχολείο, για παράδειγμα, τ’ αγόρια των μικρότερων τάξεων βρίσκονται χαμηλά  στη σχολική ιεραρχία, γιατί τα πιο γοητευτικά κορίτσια θεωρούν συνήθως πιο ενδιαφέροντα τα  αγόρια των τελευταίων τάξεων. Στην ηραγματικότητα οι πιο γοητευτικές μαθήτριες, συνήθως, βγαίνουν με σπουδαςστές κολεγίων και, όταν πάνε και οι ίδιες στο κολέγιο, αρχίζουν να βγαίνουν με τελειόφοιτους ή με απόφοιτους. Όταν ένας μαθητής τελειώσει το σχολείο υποβιβάζεται πάλι σε μια χαμηλότερη κλίμακα της νέας ιεραρχίας  κι ο αριθμός των γυναικών που τον βρίσκουν επιθυμητό ξαναπαίρνει την κατιούσα. Αυτό έδειξαν τουλάχιστον οι δικές μας έρευνες τα τελευταία χρόνια. 


Οι αντιλήψεις των γυναικών για την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και την ελκυστικότητα των αντρών επηρεάζονται και απ' τη δική τους κοινωνικοοικονομική κατάσταση μέσα σε μια συγκεκριμένη ιεραρχική δομή. Για παράδειγμα, αν μια γυναίκα εργάζεται στο χώρο των επιχειρήσεων, ή έχει κάποιο πτυχίο -αν, δηλαδή, το εισόδημα και η επαγγελματική τηε θέση καθορίζουν το κοινωνικοοικονομικό τηε επίπεδο- συνήθως προτιμά αυτούς που είναι σε ανώτερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο από την ίδια, στους αντίστοιχους επαγγελματικούς χώρους. Κάποιοι ερευνητές είχαν ισχυριστεί ότι, καθώς οι γυναίκες θ’ αποκτούσαν πρόσβαση σ’ όλο και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα περιβάλλονταν από μεγαλύτερο κύρος, θ’ άρχιζαν να δίνουν μικρότερη σημασία στα οικονομικά κριτήρια και μεγαλύτερη στα εξωτερικά χαρακτηριστικά των αντρών, κατά την επιλογή του συντρόφου τους. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν φαίνεται να συμβαίνει. Διάφορες έρευνες που αφορούν στο γάμο δείχνουν μάλιστα το ακριβώε αντίθετο. Δηλαδή, οι γυναίκεε με μεγαλύτερη μόρφωση και καλύτερες επαγγελματικές θέσεις, που τους προσφέρουν και καλύτερες οικονομικές απολαβές, έχουν την τάοη ν’ ανεβάζουν αντίστοιχα και τις κοινωνικοοικονομικές τους απαιτήσεις, όσον αφορά στους συντρόφους τους.


Στις συνεντεύξεις μας με τουε φοιτητές της ιατρικής, το 85% των αντρών ανάφερε ότι η εξωτερική ελκυστικότητα είναι το πιο σημαντικό στοιχείο γι΄αυτούε, όταν επιλέγουν συντρόφους για μια σοβαρή σχέση. Όμως, μόνο το 10% των γυναικών έδωσε την ίδια απάντηση. Το 80% των γυναικών, αλλά μόνο το 30% των αντρών, ανάφερε ότι είναι σημαντικό γι΄αυτούς να εκτιμούν τις ικανότητες και τις επιτυχίες του συντρόφου τους. Το 30% των ανδρών δήλωσε ότι η εξωτερική εκλυστικότητα των γυναικών έπαιζε ρόλο στις επιπόλαιες και περιστασιακές σχέσεις τους. Όταν όμως υπήρχε η πιθανότητα γάμουλάμβαναν υπόψη τους και άλλα στοιχεία όπως για παράδειγμα το οικογενειακό υπόβαθρο την εξυπνάδα και τη συμβατότητα των χαρακτήρων. 


Από την άλλη καμιά γυναίκα δεν ήθελε για σύζυγο κάποιον που το εισόδημα ή η επαγγελματική χου καχάσταση θα ήταν κατώχερα από τα δικά της. Απ’ την άλλη, οι μισοί περίπου άντρες είπαν όχι θα προχιμούσαν κάτι τέτοιο.Όμως, παρατηρήθηκε κάποια σύμπτωση απόψεων μτχαξύ των ανδρών και των γυναικών σχη μεσαία κατηγορία – δηλαδή, σχην κατηγορία αυχών που ανάφεραν όχι: “προχιμώ χο εισόδημα/η επαγγελμαχική κατάσχαση του/ της συζύγου μου να είναι αντίσχοιχα με τα δικά μου”.


Επιπλέον, κανένας άντρας δεν δήλωσε όχι θα προτιμούσε η σύζυγός μου να έχει μεγαλύχερο εισόδημα ή επαγγελμαχικό κύρος από τον ίδιο, ενώ, περίπου το ένα τρίχο των γυναικών δήλωσε όχι θα χο προτιμούσε. Οι περισσότερες γυναίκες προριμούν άνδρες ανώτερους επαγγελματικό και οικονομικά – αν βέβαια δεν προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν την ανώτερη κοινωνικοοικονομική τους θέση και το καλύτερο εισόδημά τους, για να τις αναγκάσουν να συμβιβαστούν με τις προσωπικές τoυς επαγγελμαχικές φιλοδοξίες. Πολλές θεωρούσαν ακατανόηχη και εξοργιστική την προθυμία χων ανδρών να βγαίνουν ραντεβού και να παντρεύονχαι με γυναίκες “κατώχερές” τους στο εισόδημα και στο επαγγελμαχικό κύρος.


Όταν τις ρωτήσαμε τι επιθυμούσαν περισσότερο σ’ έναν άντρα, πάνω από τιε μισές ψοιτήτριες ιατρικής δήλωσαν ότι θα ήθελαν να είναι πρόκληση γι' αυτές, ώστε να μπορούν να τον θαυμάζουν και να τον σέβονται. Το ένα τρίτο των γυναικών είπε ότι θα ήθελε έναν άντρα που θα τις κάνει να νιώσουν ότι τις"προστατεύει”. Οταν τις ρωτήσαμε από τι εκεί πραγματικά οι απαντήσεις τους ήταν ασαφείς και μας έλεγαν ότι αυτό δεν ήταν μια λογική επιθυμία.


Έλεγαν ότι, αν είχαν έναν άντρα που θα μπορούσαν πραγματικά να τον σέβονται, θα ένιωθαν πιο ασφαλείς. Απαντώντας στις ίδιες ερωτήσεις, κανένας άντρας δεν έδωσε απαντήσεις που να έμοιαζαν, έστω και ελάχιστα, μ’ αυτές των γυναικών. Η Κάρλα ήταν δευτεροετής φοιτήτρια της ιατρικής όταν μιλήσαμε μαζί της. 


"Ψάχνω έναν άντρα εξίσου, ή και πιο επιτυχημένο. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που το παραδέχεται κανείς εύκολα, αλλά, όταν είσαι στα πρόθυρα μιας  επιτυχημένης καριέρας, θέλεις έναν άντρα που οι γύρω σου θα τον δουν σαν μιο ακόμα δική σου επιτυχία. Αυτό μπορεί ν' ακούγεται πολύ ελιτίστικο, αλλά είναι η αλήθεια. Δεν μπορώ να με φανταστώ παντρεμένη μ’ έναν ο oπόιος θα βρίσκεται επαγγελματικά πιο χαμηλά από μένα. Είναι, όμως, πιο δύσκολο για τις γυναίκες, όταν περνάν τα χρόνια να βρουν αυτόν που θέλουν. Μπορεί να χρειαστεί να περιορίσουν τις απαιτήσεις τους αλλά θα εξακολουθήσουν φυσικά να ψάχνουν για κάποιον που θα μπορεί να φροντίσει σωστά τα παιδιά τους. Είναι η αίσθηση της προστασίας που νιώθει μια γυναίκα όταν ο άνδρας είναι πιο δυνατός από εκείνη. 

Comments

X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι, η λειτουργία του online chat θα πραγματοποιείται καθημερίνα Δευτέρα με Κυριακή και ώρες 18.00-21.00.

Μέγιστη χρονική διάρκεια συνομιλίας 15 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας μέχρι τώρα.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του boro.gr

Κάντε click για να αρχίσετε
X