Αρχική / More / Τα νέα της ημέρας / Βρυξέλλες: Συμφωνία για το προσφυγικό μετά από σκληρό παζάρι
Βρυξέλλες: Συμφωνία για το προσφυγικό μετά από σκληρό παζάρι thumbnail

Βρυξέλλες: Συμφωνία για το προσφυγικό μετά από σκληρό παζάρι

Μετά από αλλεπάλληλες Συνόδους Κορυφής και έντονο παζάρι, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρήκε την χρυσή τομή με την Τουρκία. 

Η συμφωνία για το προσφυγικό τίθεται σε εφαρμογή από τις 20 Μαρτίου, ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσουν οι επαναπροωθήσεις και η επανεγκατάσταση των προσφύγων. 

Η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι ηγέτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας προβλέπει την χορήγηση 6 δισ. ευρώ στην Άγκυρα, αλλά και το άνοιγμα ενός επιπλέον κεφαλαίου στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. 

Η Ε.Ε. θα ανοίξει το Κεφάλαιο 33, το οποίο αφορά δημοσιονομικά ζητήματα και το οποίο είχε παγώσει από την Γαλλία το 2007.

Με βάση την συμφωνία, η Τουρκία θα δέχεται πίσω όλους τους παράτυπους μετανάστες που εισέρχονται στην Ελλάδα διασχίζοντας το Αιγαίο. 

Για κάθε Σύρο που θα επιστρέφει στην Τουρκία από την Ελλάδα, θα επανεγκαθίσταται ένας Σύρος σε μια χώρα της Ε.Ε. 

Η Τουρκία δεσμεύεται να τηρήσει όλα τα διεθνή κριτήρια προστασίας για τους μετανάστες που θα επιστρέφουν στο έδαφος της.Παράλληλα, η Ε.Ε. θα επιταχύνει την εκταμίευση των 3 δισ. ευρώ που έχει ήδη συμφωνήσει για την χρηματοδότηση έργων στην Τουρκία και θα προσφέρει άλλα 3 δισ. ευρώ ως το 2018. 

Αναλυτικά η συμφωνία προβλέπει: 

1) 
Από τις 20 Μαρτίου 2016 όλοι οι νέοι παράτυποι μετανάστες που εισέρχονται στα ελληνικά νησιά από την Τουρκία θα επιστρέφονται στην Τουρκία. Αυτό θα γίνει με πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, αποκλείοντας οποιαδήποτε μορφή μαζικής απέλασης. Όλοι οι μετανάστες θα προστατεύονται με βάση τα σχετικά διεθνή κριτήρια και με βάση την αρχή της μη επαναπροώθησης. 

Θα είναι ένα προσωρινό και έκτακτο μέτρο το οποίο είναι αναγκαίο για να μπει τέλος στον ανθρώπινο πόνο και για να αποκατασταθεί η δημόσια τάξη. Οι μετανάστες που φτάνουν στα ελληνικά νησιά θα καταγράφονται και κάθε αίτηση για άσυλο θα ελέγχεται ξεχωριστά από τις ελληνικές αρχές σε συμφωνία με την Οδηγία για τις Διαδικασίες Ασύλου, σε συνεργασία με τον ΟΗΕ. Οι μετανάστες που δεν υποβάλουν αίτηση για άσυλο ή που η αίτηση τους κρίνεται αστήρικτη ή μη αποδεκτή με βάση την παραπάνω οδηγία θα επιστρέφονται στην Τουρκία. 

Η Τουρκία και η Ελλάδα, με την βοήθεια των θεσμών και υπηρεσιών της Ε.Ε., θα κάνουν τα απαραίτητα βήματα και θα συμφωνήσουν στις αναγκαίες διμερείς ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης και της παρουσίας Τούρκων αξιωματούχων σε ελληνικά νησιά και Ελλήνων αξιωματούχων στην Τουρκία από τις 20 Μαρτίου του 2016, για την διασφάλιση της συνεργασίας και διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό της ομαλής λειτουργίας των ρυθμίσεων αυτών.

2) Για κάθε Σύρο που επιστρέφεται στην Τουρκία από τα ελληνικά νησιά, ένας άλλος Σύρος θα επανιγκαθίσταται από την Τουρκία στην Ε.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια ευπάθειας του ΟΗΕ. Θα συγκροτηθεί ένας μηχανισμός, με την βοήθεια της Κομισιόν, των υπηρεσιών της Ε.Ε. και άλλων κρατών μελών, καθώς και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, για να διασφαλιστεί ότι η αρχή αυτή θα εφαρμοστεί από την πρώτη ημέρα που θα ξεκινήσουν οι επιστροφές. Θα δοθεί προτεραιότητα στους μετανάστες που δεν έχουν ξαναμπεί ή δεν έχουν ξαναπροσπαθήσει να μπουν στην Ε.Ε. παράτυπα. 

Από την πλευρά της Ε.Ε., η επανεγκατάσταση με βάση τον μηχανισμό αυτό θα προχωρήσει, κατά πρώτο λόγο, με την τήρηση των δεσμεύσεων των κρατών μελών στα συμπεράσματα της συνάντησης των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών στο Συμβούλιο στις 22 Ιουλίου του 2015, από όπου παραμένουν ανοικτές 18.000 θέσεις για επανεγκατάσταση. Οποιεσδήποτε περαιτέρω ανάγκες για επανεγκατάσταση θα καλυφθούν μέσω μιας παρόμοιας εθελοντικής ρύθμισης με ανώτατο όριο 54.000 προσώπων. 

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καλωσορίζουν την πρόθεση της Κομισιόν να προτείνει την τροποποίηση στην απόφαση μετεγκατάστασης της 22ης Σεπτεμβρίου του 2015 για να επιτρέψει οποιαδήποτε δέσμευση επανεγκατάστασης γίνει στο πλαίσιο της ρύθμισης αυτής να αντισταθμιστεί από μη κατανεμημένες θέσεις υπό την απόφαση αυτή. Αν οι ρυθμίσεις αυτές δεν επιτύχουν το στόχο να βάλουν τέλος στην παράτυπη μετανάστευση και ο αριθμός των επιστροφών φτάσει κοντά στα νούμερα που αναφέρθηκαν παραπάνω, ο μηχανισμός αυτός θα επανεξεταστεί. Αν ο αριθμός των επιστροφών υπερβεί τα παραπάνω νούμερα, ο μηχανισμός αυτός θα διακοπεί.

3) Η Τουρκία θα λάβει οποιαδήποτε αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει να ανοίξουν από την Τουρκία προς την Ε.Ε. νέα μονοπάτια παράνομης μετανάστευσης από την θάλασσα ή την στεριά και θα συνεργαστεί με γειτονικά κράτη καθώς και με την Ε.Ε. για τον στόχο αυτό.

4) Μόλις σταματήσουν οι παράτυπες ροές ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ε.Ε. ή τουλάχιστον μειωθούν ουσιαστικά, θα ενεργοποιηθεί ένα Εθελοντικό Σύστημα Ανθρωπιστικής Εισαγωγής. Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. θα συνεισφέρουν σε εθελοντική βάση στο σύστημα αυτό.

5) Η εκπλήρωση του οδικού χάρτη της απελευθέρωσης των ταξιδιωτικών θεωρήσεων θα επιταχυνθεί από όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη με στόχο την άρση των απαιτήσεων για θεωρήσεις σε Τούρκους πολίτες το αργότερο ως το τέλος του Ιουνίου του 2016, εφόσον έχουν εκπληρωθεί όλα τα προαπαιτούμενα. Για τον σκοπό αυτό η Τουρκία θα κάνει όλα τα απαιτούμενα βήματα για να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που απομένουν ώστε να επιτρέψει στην Κομισιόν να υποβάλλει, μετά από την απαιτούμενη αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα προαπαιτούμενα, μια κατάλληλη πρόταση ως το τέλος Απριλίου επί την βάση της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πάρουν την τελική απόφαση.

6) Η Ε.Ε., σε στενή συνεργασία με την Τουρκία, θα επιταχύνει περαιτέρω την εκταμίευση των αρχικών 3 δισ. ευρώ προς τον Μηχανισμό για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία και θα διασφαλίσει την χρηματοδότηση επιπρόσθετων έργων και προσώπων που βρίσκονται υπό προσωρινή προστασία, τα οποία θα οριστούν με νέα στοιχεία που θα στείλει η Τουρκία πριν από τον Μάρτιο. 

Μια πρώτη λίστα συγκεκριμένων έργων για πρόσφυγες, ιδίως στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης, των υποδομών, των τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών διαβίωσης, που μπορούν να χρηματοδοτηθούν γρήγορα από τον Μηχανισμό, θα οριστούν από κοινού εντός μιας εβδομάδας. Μόλις οι πόροι αυτοί θα έχουν χρησιμοποιηθεί και δεδομένου ότι οι παραπάνω δεσμεύσεις θα έχουν εκπληρωθεί, η Ε.Ε. θα κινητοποιήσει επιπλέον χρηματοδότηση προς τον Μηχανισμό ύψους ως και 3 δισ. ευρώ ως το τέλος του 2018.

7) Η Ε.Ε. και η Τουρκία καλωσορίζουν την συνέχιση των εργασιών για την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης.

8) Η Ε.Ε. και η Τουρκία επανεπιβεβαίωσαν την δέσμευση για την επανενεργοποίηση της διαδικασίας ένταξης όπως διατυπώθηκε στην κοινή τους ανακοίνωση στις 29 Νοεμβρίου του 2015. Καλωσόρισαν το άνοιγμα του Κεφαλαίου 17 στις 14 Δεκεμβρίου του 2015 και αποφάσισαν, ως επόμενο βήμα, να ανοίξουν το Κεφάλαιο 33 κατά την διάρκεια της ολλανδικής προεδρίας. Καλωσόρισαν το ότι η Κομισιόν θα καταθέσει πρόταση για τον σκοπό αυτό τον Απρίλιο. Θα συνεχιστούν με ταχύτερο ρυθμό οι προπαρασκευαστικές εργασίες για το άνοιγμα και άλλων κεφαλαίων, χωρίς προκατάληψη από τα κράτη μέλη με βάση τους υφιστάμενους κανονισμούς.

9) Η Ε.Ε. και τα κράτη μέλη θα εργαστούν με την Τουρκία σε μια κοινή προσπάθεια να βελτιωθούν οι ανθρωπιστικές συνθήκες στην Συρία, ειδικά σε συγκεκριμένες περιοχές κοντά στα τουρκικά σύνορα που θα επιτρέψει στον τοπικό πληθυσμό και σε πρόσφυγες να ζήσουν σε περιοχές που θα είναι πιο ασφαλείς.
Πηγή: www.real.gr

Comments

X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι, η λειτουργία του online chat θα πραγματοποιείται καθημερίνα Δευτέρα με Κυριακή και ώρες 18.00-21.00.

Μέγιστη χρονική διάρκεια συνομιλίας 15 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας μέχρι τώρα.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του boro.gr

Κάντε click για να αρχίσετε
X