Αρχική / Ψυχολογία / Αυτογνωσία / Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων: Οι εγγραφές για την ακαδημαϊκή σεζόν 2016-2017 ξεκίνησαν
 Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων: Οι εγγραφές για την ακαδημαϊκή σεζόν 2016-2017 ξεκίνησαν thumbnail

Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων: Οι εγγραφές για την ακαδημαϊκή σεζόν 2016-2017 ξεκίνησαν

 


Οι εγγραφές για την ακαδημαϊκή σεζόν


 


2016-2017 άρχισαν!


 


 


 


Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στην Εκπαίδευση Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας, σας προσκαλεί για ακόμα μία χρονιά να ανακαλύψετε το Συνθετικό Μοντέλο Συστημικής Θεραπείας (ΣΥ.ΜΟ.ΣΥ.Θ) και τα εκπαιδευτικά Προγράμματα Ειδίκευσης στη Συστημική Θεραπεία και τη Συστημική Συμβουλευτική.


 


Τον αναλυτικό Οδηγό Σπουδών μπορείτε να τον κατεβάσετε εδώ:
Συμπληρώστε την αίτηση σας για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα
εδώ

Συνοπτική παρουσίαση των προγραμμάτων:

Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Θεραπεία (ΠΕΣΘ)

Το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Θεραπεία απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και συγκεκριμένα σε
ψυχολόγους, ψυχιάτρους και κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να διδαχθούν το συστημικό τρόπο σκέψης και τους τρόπους εφαρμογής του στη θεραπεία με άτομα, οικογένειες και ομάδες. Επίσης, θα εξετάζονται αιτήματα ενδιαφερομένων που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, αλλά είτε έχουν βασικές σπουδές στο χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, είτε έχουν μεταπτυχιακές σπουδές στο χώρο της ψυχικής υγείας, ή εργάζονται ήδη ως θεραπευτές στο χώρο της ψυχικής υγείας και ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις γνώσεις τους περαιτέρω – με σκοπό την εφαρμογή των αρχών της συστημικής σκέψης στο χώρο ψυχικής υγείας όπου ήδη εργάζονται.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:
-Προσωπική (ομαδική) ψυχοθεραπεία
-Θεωρητική κατάρτιση
-Πρακτική άσκηση
-Εποπτεία

Διάρκεια: τουλάχιστον τέσσερα (4) χρόνια
Συμπλήρωσε την αίτηση εδώ 


 


Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Συμβουλευτική

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες που ρόλος τους είναι να βοηθούν άλλους ανθρώπους να αναπτύσσουν το δυναμικό τους, να παίρνουν αποφάσεις, να αντιμετωπίζουν κρίσεις, να επιλύουν συγκρούσεις και να στηρίζουν και εκείνοι με τη σειρά τους άλλους ανθρώπους. Απευθύνεται σε δύο κατηγορίες επαγγελματιών:

1.Επαγγελματίες του χώρου της
ψυχικής υγείας
2.
Εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές, επιμελητές ανηλίκων και άλλους νομικούς που ασχολούνται με οικογενειακά θέματα, καθώς και διαχειριστές ανθρώπινων πόρων.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:
1.Προσωπική (ομαδική) ψυχοθεραπεία
2.Θεωρητική κατάρτιση
3.Βιωματική επεξεργασία
4.Πρακτική
5.Εποπτεία

Διάρκεια: Η διάρκεια του προγράμματος είναι τουλάχιστον τρία έτη
Συμπληρώστε την αίτηση σας εδώ


 


 


 


Πιστοποιήσεις


 


Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων αποτελεί το πρώτο πιστοποιημένο συστημικό εκπαιδευτικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχοθεραπείας (European Association for Psychotherapy – EAP) http://www.europsyche.org/


 


Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτικός οργανισμός από το Επιμελητήριο Εκπαιδευτικών Κέντρων της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (Training Institutes Chamber – European Family Therapy Association-E.F.T.A.).


 


Το Εργαστήριο αποτελεί, επίσης, το πρώτο πιστοποιημένο συστημικό εκπαιδευτικό κέντρο της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.)


 


Οι εκπαιδευτές του Εργαστηρίου είναι πιστοποιημένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ψυχοθεραπείας (Εuropean Association for Psychotherapy-EAP) http://www.europsyche.org/, και το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων είναι πιστοποιημένο ως κέντρο ψυχοθεραπείας από την Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (Ε.Ε.Ψ.Ε.)  http://nopg.gr/gr/.


 


Τα προγράμματα του Εργαστηρίου είναι εναρμονισμένα  και συνεχώς προσαρμόζονται  με τις προδιαγραφές των αντίστοιχων οργάνων πιστοποίησης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πιστοποίηση και εγγραφή των εκπαιδευόμενων στα αντίστοιχα όργανα:


 


•Για την ειδίκευση στην Οικογενειακή/Συστημική Ψυχοθεραπεία γίνεται εναρμόνιση με την  EFTA και την EAP, και έτσι εξασφαλίζεται η εγγραφή/πιστοποίηση σ’ αυτές αλλά και στις αντίστοιχες ελληνικές οργανώσεις (ΕΛΕΣΥΘ, ΕΕΨΕ).

•Για την εκπαίδευση στη Συστημική Συμβουλευτική ακολουθούνται οι προδιαγραφές που θέτει η Ελληνική Εταιρεία 


 


 


Ταυτότητα

Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων ιδρύθηκε το 1983 από τη ψυχολόγο, με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό και συγγραφικό έργο, Χάρις Κατάκη.

Με τη συνεργασία επιλεγμένου και εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού (ψυχολόγων, ψυχιάτρων, κοινωνικών λειτουργών, ειδικών παιδαγωγών και άλλων ειδικών), έχει αποκτήσει πολύτιμη γνώση και εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης, έρευνας, συμβουλευτικής και θεραπείας.


 


Αποστολή


Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων έχει ως αποστολή:

1. την παροχή υπηρεσιών ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε άτομα και οικογένειες με βάση το Συνθετικό Μοντέλο Συστημικής Ψυχοθεραπείας (ΣΥΜΟΣΥΘ).

2. τη συμβουλευτική παρέμβαση στον εργασιακό χώρο και σε κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες όπως: επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας, επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών υγείας, εκπαιδευτικούς, επιχειρήσεις, δήμους & κοινότητες, εκπαιδευτικούς κ.α., με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων, και της ποιότητας ζωής και εργασίας αλλά και την αύξηση της παραγωγικότητας/αποτελεσματικότητας.

3. την εκπαίδευση στη συστημική θεραπεία ή συστημική συμβουλευτική, ψυχολόγων, ψυχιάτρων, κοινωνικών λειτουργών, ειδικών παιδαγωγών, δικηγόρων και γιατρών και πολλών άλλων επαγγελματιών.

4. τη διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων που αφορά στη καταγραφή των ψυχοκοινωνικών διεργασιών γενικά και στη μελέτη θεμάτων που αφορούν στην ψυχοθεραπεία και τη συμβουλευτική ειδικότερα.

5. την εξοικείωση επιστημόνων, εξειδικευμένου προσωπικού και κοινού με τον συστημικό τρόπο σκέψης μέσα από δράσεις όπως: η συγγραφή, μετάφραση και έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων και βιβλίων, η οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων κλπ

Αξίες

Το Εργαστήριο αποτελείται, περιβάλλεται και στηρίζεται από άτομα και ομάδες που έχουν την προσφορά προς τον συνάνθρωπο ως βασική προτεραιότητα στον τρόπο ζωής και στις επιλογές τους.
Επίσης, στο Εργαστήριο δίνεται μεγάλη έμφαση και προωθείται συνειδητά και επίμονα η διαφοροποίηση , η συνεχής διερεύνηση  για την ανάδειξη της διαφορετικότητας, προσωπικών ταλέντων και ιδιομορφιών, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και την ανέλιξη.

Τελειώνοντας  με την έμφαση στην αλληλεπίδραση και τη συνεργασία επιτυγχάνεται η σύνθεση των διαφορετικών απόψεων και η ένωση των δυνάμεων για την επίτευξη  κοινών στόχων.

Όραμα

Η διάδοση του συστημικού τρόπου σκέψης στην ελληνική κοινωνία γενικά και στο χώρο των επαγγελματιών ψυχικής υγείας ειδικότερα.


 

Comments

X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι το boro.gr προσφέρει καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη με επαγγελματίες ψυχολόγους.

Κάντε κλίκ εδώ για να συνδεθείτε και να ενημερωθείτε για τις ώρες λειτουργίας.
X