Αρχική / Επικαιρότητα (old articles) / Πως θα γίνονται οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών
Από τον Έβρο έως τη Γαύδο απλώνεται η ακτίνα των υποχρεωτικών μεταθέσεων για το σύνολο του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πληροί τα κριτήρια του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο βρίσκεται ακόμη κάτω από το νομοτεχνικό μικροσκόπιο του Συμβουλίου της Επικρατείας και απειλεί, όπως αποκαλύπτει σήμερα ο Τύπος της Κυριακής, με βίαιη ανατροπή τη ζωή απροσδιόριστου αριθμού εκπαιδευτικών χωρίς να δένει τα χέρια του εκάστοτε υπουργού Παιδείας. Ο εκπαιδευτικός που θα βρεθεί στη Γαύδο με υποχρεωτική μετάθεση δεν θα μπορεί να φύγει για τα επόμενα 5 χρόνια.Η διοίκηση της ΟΛΜΕ αντιμετώπισε με δυσπιστία τη διαβεβαίωση του Κ. Αρβανιτόπουλου ότι με βάση τα αποτελέσματα προσομοίωσης που έκανε ο Διόφαντος για λογαριασμό του υπουργείου Παιδείας, ελάχιστοι εκπαιδευτικοί θα χρειαστεί να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις την επόμενη χρονιά. Στις νέες ρυθμίσεις υπάγονται οι εκπαιδευτικοί που πλεονάζουν εξ ολοκλήρου στην περιοχή τους. Χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι και κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων εφόσον: -Δεν έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια προϋπηρεσίας και πλεονάζουν εξ ολοκλήρου στην περιοχή μετάθεσης όπου υπηρετούν. -Δεν συμπληρώνουν το 60% τουλάχιστον, του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου σε σχολική μονάδα ή διαφορετικής βαθμίδας με μαθήματα της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης, της πρώτης και δεύτερης ειδικότητας. Τους πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης συντάσσουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια ανά περιοχή και ειδικότητα.Για τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε κλάδους ή ειδικότητες που τους επιτρέπουν να διδάσκουν και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης (γυμναστές, ξενόγλωσσοι, Πληροφορικής κ.λπ.) προβλέπεται ότι χαρακτηρίζονται ολικά υπεράριθμοι και κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων ύστερα από κοινή εισήγηση των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων και των δύο βαθμίδων.ΡύθμισηΗ συγκεκριμένη ρύθμιση θεωρείται προβληματική καθώς δεν υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία κοινής συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ. Νομικής φύσης ζητήματα που ανακύπτουν είναι ποιος προεδρεύει σε μια τέτοια συνεδρίαση και με ποια πλειοψηφία λαμβάνονται αποφάσεις.Σε πρώτη φάση οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συναινέσουν στην υποχρεωτική μετάθεσή τους εντός της περιφέρειάς τους. Αν δεν το κάνουν, αρνηθούν ή παραλείψουν να δηλώσουν συναίνεση, τιμωρούνται με τη μετακίνησή τους σε πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων πανελλαδικής εμβέλειας. Συνεπώς, εκβιάζεται η συναίνεσή τους.Μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων υποχρεωτικής μετάθεσης περιφερειακής εμβέλειας, οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης καλούν τους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων ή ομάδων σχολείων στις περιοχές μετάθεσης στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά. Οι προτιμήσεις τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα 3 σχολεία και τις 2 ομάδες σχολείων. Εάν οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν τη μετάθεσή τους στην ίδια θέση ισοβαθμούν, προηγείται ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί τη μετάθεση, κατά σειρά προτεραιότητας, για συνυπηρέτηση συζύγων και για λόγους εντοπιότητας.Μετά το πέρας της διαδικασίας υποχρεωτικών μεταθέσεων περιφερειακής εμβέλειας επανακαθορίζονται τα οργανικά κενά ανά περιοχή μετάθεσης, κλάδο και ειδικότητα για να ακολουθήσουν οι μεταθέσεις πανελλαδικής εμβέλειας. Και εδώ τα κριτήρια σε περίπτωση ισοβαθμίας είναι η συνυπηρέτηση συζύγων και η εντοπιότητα.ΥπεράριθμοιΣτις κενές θέσεις στις οποίες κανείς εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να μετατεθεί, μετατίθενται οι εξ ολοκλήρου υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί της γεωγραφικά και συγκοινωνιακά πλησιέστερης περιοχής μετάθεσης. Μεταξύ αυτών που ανήκουν σε περιοχές ίσης απόστασης από την περιοχή όπου βρίσκονται οι κενές θέσεις προτάσσονται όσοι βρίσκονται σε χαμηλότερη θέση στον οικείο πίνακα υποχρεωτικής μετάθεσης πανελλαδικής εμβέλειας.Το Π.Δ. του υπουργείου Παιδείας σταματά εδώ. Δεν προνοεί για την περίπτωση να πλεονάζουν εκπαιδευτικοί και μετά το πέρας των πανελλαδικών μεταθέσεων. Από γραφεία συναρμόδιων υπουργών άρχισαν να μεταφέρονται ψίθυροι για υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, εκτός εκπαίδευσης.ΠΗΓΗ: ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Πως θα γίνονται οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών

Από τον Έβρο έως τη Γαύδο απλώνεται η ακτίνα των υποχρεωτικών μεταθέσεων για το σύνολο του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πληροί τα κριτήρια του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο βρίσκεται ακόμη κάτω από το νομοτεχνικό μικροσκόπιο του Συμβουλίου της Επικρατείας και απειλεί, όπως αποκαλύπτει σήμερα ο Τύπος της Κυριακής, με βίαιη ανατροπή τη ζωή απροσδιόριστου αριθμού εκπαιδευτικών χωρίς να δένει τα χέρια του εκάστοτε υπουργού Παιδείας. Ο εκπαιδευτικός που θα βρεθεί στη Γαύδο με υποχρεωτική μετάθεση δεν θα μπορεί να φύγει για τα επόμενα 5 χρόνια.

Η διοίκηση της ΟΛΜΕ αντιμετώπισε με δυσπιστία τη διαβεβαίωση του Κ. Αρβανιτόπουλου ότι με βάση τα αποτελέσματα προσομοίωσης που έκανε ο Διόφαντος για λογαριασμό του υπουργείου Παιδείας, ελάχιστοι εκπαιδευτικοί θα χρειαστεί να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις την επόμενη χρονιά. Στις νέες ρυθμίσεις υπάγονται οι εκπαιδευτικοί που πλεονάζουν εξ ολοκλήρου στην περιοχή τους. Χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι και κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων εφόσον:

-Δεν έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια προϋπηρεσίας και πλεονάζουν εξ ολοκλήρου στην περιοχή μετάθεσης όπου υπηρετούν.

-Δεν συμπληρώνουν το 60% τουλάχιστον, του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου σε σχολική μονάδα ή διαφορετικής βαθμίδας με μαθήματα της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης, της πρώτης και δεύτερης ειδικότητας. Τους πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης συντάσσουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια ανά περιοχή και ειδικότητα.

Για τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε κλάδους ή ειδικότητες που τους επιτρέπουν να διδάσκουν και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης (γυμναστές, ξενόγλωσσοι, Πληροφορικής κ.λπ.) προβλέπεται ότι χαρακτηρίζονται ολικά υπεράριθμοι και κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων ύστερα από κοινή εισήγηση των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων και των δύο βαθμίδων.

Ρύθμιση

Η συγκεκριμένη ρύθμιση θεωρείται προβληματική καθώς δεν υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία κοινής συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ. Νομικής φύσης ζητήματα που ανακύπτουν είναι ποιος προεδρεύει σε μια τέτοια συνεδρίαση και με ποια πλειοψηφία λαμβάνονται αποφάσεις.

Σε πρώτη φάση οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συναινέσουν στην υποχρεωτική μετάθεσή τους εντός της περιφέρειάς τους. Αν δεν το κάνουν, αρνηθούν ή παραλείψουν να δηλώσουν συναίνεση, τιμωρούνται με τη μετακίνησή τους σε πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων πανελλαδικής εμβέλειας. Συνεπώς, εκβιάζεται η συναίνεσή τους.

Μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων υποχρεωτικής μετάθεσης περιφερειακής εμβέλειας, οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης καλούν τους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων ή ομάδων σχολείων στις περιοχές μετάθεσης στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά. Οι προτιμήσεις τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα 3 σχολεία και τις 2 ομάδες σχολείων. Εάν οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν τη μετάθεσή τους στην ίδια θέση ισοβαθμούν, προηγείται ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί τη μετάθεση, κατά σειρά προτεραιότητας, για συνυπηρέτηση συζύγων και για λόγους εντοπιότητας.

Μετά το πέρας της διαδικασίας υποχρεωτικών μεταθέσεων περιφερειακής εμβέλειας επανακαθορίζονται τα οργανικά κενά ανά περιοχή μετάθεσης, κλάδο και ειδικότητα για να ακολουθήσουν οι μεταθέσεις πανελλαδικής εμβέλειας. Και εδώ τα κριτήρια σε περίπτωση ισοβαθμίας είναι η συνυπηρέτηση συζύγων και η εντοπιότητα.

Υπεράριθμοι

Στις κενές θέσεις στις οποίες κανείς εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να μετατεθεί, μετατίθενται οι εξ ολοκλήρου υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί της γεωγραφικά και συγκοινωνιακά πλησιέστερης περιοχής μετάθεσης. Μεταξύ αυτών που ανήκουν σε περιοχές ίσης απόστασης από την περιοχή όπου βρίσκονται οι κενές θέσεις προτάσσονται όσοι βρίσκονται σε χαμηλότερη θέση στον οικείο πίνακα υποχρεωτικής μετάθεσης πανελλαδικής εμβέλειας.

Το Π.Δ. του υπουργείου Παιδείας σταματά εδώ. Δεν προνοεί για την περίπτωση να πλεονάζουν εκπαιδευτικοί και μετά το πέρας των πανελλαδικών μεταθέσεων. Από γραφεία συναρμόδιων υπουργών άρχισαν να μεταφέρονται ψίθυροι για υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, εκτός εκπαίδευσης.

ΠΗΓΗ: ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Comments

X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι, η λειτουργία του online chat θα πραγματοποιείται καθημερίνα Δευτέρα με Κυριακή και ώρες 18.00-21.00.

Μέγιστη χρονική διάρκεια συνομιλίας 15 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας μέχρι τώρα.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του boro.gr

Κάντε click για να αρχίσετε
X