Αρχική / Επικαιρότητα (old articles) / Με διαδικασίες εξπρές τα ασφαλιστικά μέτρα
Τι περιλαμβάνει η νομοθετική ρύθμιση Ρουπακιώτη για τις προσωρινές διαταγές. Μέσα σε δύο ημέρες θα εκδικάζονται και σε 30 ημέρες θα ορίζεται η δικάσιμος.Τα ασφαλιστικά μέτρα δεν καταργούνται αλλά θα γίνονται με διαδικασίες εξπρές σύμφωνα με την νομοθετική ρύθμιση που προωθεί ο υπουργός Δικαιοσύνης. Η επίμαχη ρύθμιση είχε προκαλέσει την έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Ρουπακιώτη Μανιτάκη που ζητούσε ουσιαστικά την κατάργηση τους.Μέσα σε δύο ημέρες θα εκδικάζεται η προσωρινή διαταγή και σε 30 ημέρες θα ορίζεται η δικάσιμος. Αυστηρά κριτήρια για τις αναβολές.Σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο νόμου γίνεται με γνώμονα το σεβασμό του θεμελιώδους δικαιώματος δικαστικής προστασίας του πολίτη στην οποία συμπεριλαμβάνονται η έκδοση προσωρινής διαταγής και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων.Με τις εν λόγω διατάξεις επιδιώκεται η αποτροπή καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος αυτού,χωρίς όμως να καταργείται επί της ουσίας η δυνατότητα παροχής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με το άρθρα 20 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.).Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις:Προσωρινή διαταγή: Η συζήτηση της προσωρινής διαταγής προσδιορίζεται υποχρεωτικά εντός δύο εργάσιμων ημερών, από την κατάθεση της αίτησης.Ασφαλιστικά μέτρα: Αν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής, η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση, υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα ημέρες.Αναβολή της συζήτησης χορηγείται μόνο αν συντρέχει σπουδαίος λόγος στο πρόσωπο του διαδίκου. Στην περίπτωση αυτή η δικάσιμος ορίζεται υποχρεωτικά εντός τριάντα ημερών. Αναβολή της υπόθεσης για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν επιτρέπεται, διαφορετικά παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής, εκτός αν αυτή παραταθεί από το δικαστήριο.Κύρια αγωγή: Αν το ασφαλιστικό μέτρο έχει διαταχθεί πριν την άσκηση της κυρίας αγωγής, ο δικαστής που το διατάσσει, ορίζει υποχρεωτικά προθεσμία όχι μεγαλύτερη των τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων.Αναβολή της κυρίας υπόθεσης επιτρέπεται μία μόνον φορά και σε χρόνο, που σε καμία περίπτωση δεν απέχει περισσότερο από δύο μήνες από την αρχικήδικάσιμο. Δεύτερη αναβολή, χορηγείται μόνον αν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας.Η νέα δικάσιμος στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται υποχρεωτικά εντός τριάντα ημερών και η απόφαση επί της αγωγής εκδίδεται από το δικαστήριο υποχρεωτικά, εντός τριών μηνών από τη συζήτηση, κι όταν πρόκειται για υπόθεση με αντικείμενο διαρκή έννομη σχέση (εργατικά), η απόφαση εκδίδεται οπωσδήποτε εντός δύο μηνών από τη συζήτηση.Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 30 ημερών για την άσκηση της κυρίας αγωγής αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο, εκτός εάν ο αιτών, μέσα στην προθεσμία αυτή πέτυχε την έκδοση διαταγής πληρωμής.

Με διαδικασίες εξπρές τα ασφαλιστικά μέτρα

Τι περιλαμβάνει η νομοθετική ρύθμιση Ρουπακιώτη για τις προσωρινές διαταγές. Μέσα σε δύο ημέρες θα εκδικάζονται και σε 30 ημέρες θα ορίζεται η δικάσιμος.

Τα ασφαλιστικά μέτρα δεν καταργούνται αλλά θα γίνονται με διαδικασίες εξπρές σύμφωνα με την νομοθετική ρύθμιση που προωθεί ο υπουργός Δικαιοσύνης. Η επίμαχη ρύθμιση είχε προκαλέσει την έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Ρουπακιώτη – Μανιτάκη που ζητούσε ουσιαστικά την κατάργηση τους.

Μέσα σε δύο ημέρες θα εκδικάζεται η προσωρινή διαταγή και σε 30 ημέρες θα ορίζεται η δικάσιμος. Αυστηρά κριτήρια για τις αναβολές.

Σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο νόμου γίνεται με γνώμονα το σεβασμό του θεμελιώδους δικαιώματος δικαστικής προστασίας του πολίτη στην οποία συμπεριλαμβάνονται η έκδοση προσωρινής διαταγής και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

Με τις εν λόγω διατάξεις επιδιώκεται η αποτροπή καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος αυτού,χωρίς όμως να καταργείται επί της ουσίας η δυνατότητα παροχής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με το άρθρα 20 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.).

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις:

Προσωρινή διαταγή: Η συζήτηση της προσωρινής διαταγής προσδιορίζεται υποχρεωτικά εντός δύο εργάσιμων ημερών, από την κατάθεση της αίτησης.

Ασφαλιστικά μέτρα: Αν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής, η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση, υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα ημέρες.

Αναβολή της συζήτησης χορηγείται μόνο αν συντρέχει σπουδαίος λόγος στο πρόσωπο του διαδίκου. Στην περίπτωση αυτή η δικάσιμος ορίζεται υποχρεωτικά εντός τριάντα ημερών. Αναβολή της υπόθεσης για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν επιτρέπεται, διαφορετικά παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής, εκτός αν αυτή παραταθεί από το δικαστήριο.

Κύρια αγωγή: Αν το ασφαλιστικό μέτρο έχει διαταχθεί πριν την άσκηση της κυρίας αγωγής, ο δικαστής που το διατάσσει, ορίζει υποχρεωτικά προθεσμία όχι μεγαλύτερη των τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων.

Αναβολή της κυρίας υπόθεσης επιτρέπεται μία μόνον φορά και σε χρόνο, που σε καμία περίπτωση δεν απέχει περισσότερο από δύο μήνες από την αρχικήδικάσιμο. Δεύτερη αναβολή, χορηγείται μόνον αν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας.

Η νέα δικάσιμος στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται υποχρεωτικά εντός τριάντα ημερών και η απόφαση επί της αγωγής εκδίδεται από το δικαστήριο υποχρεωτικά, εντός τριών μηνών από τη συζήτηση, κι όταν πρόκειται για υπόθεση με αντικείμενο διαρκή έννομη σχέση (εργατικά), η απόφαση εκδίδεται οπωσδήποτε εντός δύο μηνών από τη συζήτηση.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 30 ημερών για την άσκηση της κυρίας αγωγής αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο, εκτός εάν ο αιτών, μέσα στην προθεσμία αυτή πέτυχε την έκδοση διαταγής πληρωμής.

Comments

X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι, η λειτουργία του online chat θα πραγματοποιείται καθημερίνα Δευτέρα με Κυριακή και ώρες 18.00-21.00.

Μέγιστη χρονική διάρκεια συνομιλίας 15 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας μέχρι τώρα.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του boro.gr

Κάντε click για να αρχίσετε
X