Αρχική / Επικαιρότητα (old articles) / Απόλυση στο ΙΚΑ με τη «βούλα» του ΣτΕ
Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) επικύρωσε την πειθαρχική ποινή της οριστικής απόλυσης που επιβλήθηκε σε υπάλληλο του ΙΚΑ, ο οποίος ζημίωσε τον πρώτο ασφαλιστικό φορέα της χώρας με τεράστια ποσά, τα οποία ωφελήθηκε ο ίδιος και άλλα τρίτα πρόσωπα, ενώ για τις ενέργειες του αυτές καταδικάστηκε αμετάκλητα σε κάθειρξη 18 ετών.Ειδικότερα, κατά τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου στο Tμήμα Eσόδων Kοινών Eπιχειρήσεων νησιωτικού υποκαταστήματος του ΙΚΑ διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με σχετικές εκθέσεις ελέγχου (Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2003), παράνομες ενέργειες υπαλλήλου-ελεγκτή του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι είχε χάσει μεγάλο αριθμό Βιβλίων Ελέγχου Επιχειρήσεων (ΒΕΕ), υπηρεσιακά βιβλία και έγγραφα, ενώ σε εργοδότες χορηγούσε παράνομα ασφαλιστικές εισφορές, βεβαίωνε ψευδώς σε επιχειρήσεις ότι δεν είχαν καμία οφειλή στο ΙΚΑ, κ.λπ.Παράλληλα, σε έρευνα που διενεργήθηκε (10.10.2003), κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, στην κατοικία και το αυτοκίνητό του, κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός υπηρεσιακών εγγράφων (ασφαλιστικά βιβλιάρια, βεβαιώσεις, ασφαλιστικές ενημερότητες, κ.λπ.).Στις 17.11.2003 με εντολή του διοικητή του ΙΚΑ διενεργήθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση και στις 25.8.2004 υποβλήθηκε σχετικό πόρισμα. Σύμφωνα με το πόρισμα αυτό, κατά την 17ετία (1986-2003) ο επίμαχος υπάλληλος προέβη στις εξής 15 παράνομες ενέργειες: 1) Εξαφάνισε 8 εκθέσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) που αφορούσαν 15 ανασφάλιστους εργαζόμενους, τις οποίες όμως, ενεφάνισε ψευδώς ως διεκπεραιωμένες, 2) συνέταξε και χορήγησε 175 πλαστά ασφαλιστικά βιβλιάρια σε 28 εργαζόμενους 13 επιχειρήσεων για τους οποίους δεν είχαν καταβληθεί στο ΙΚΑ οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές και οι εργαζόμενοι παρέμεναν ανασφάλιστοι, 3) χορήγησε 20 ασφαλιστικά βιβλιάρια σε 10 εργαζόμενους για τους οποίους δεν εντοπίστηκαν οι εργοδοτικές επιχειρήσεις ώστε να γίνει ο καταλογισμός των οφειλόμενων εισφορών που ανέρχονταν σε 16.387,61 ευρώ, 4) χορήγησε 20 πλαστές βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης σε εργαζομένους, ενώ αυτοί δεν είχαν ασφαλισθεί, 5) χορήγησε μια πλαστή βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε επιχείρηση με παρέμβαση στο μηχανογραφικό λογαριασμό του εργοδότη και με τη χρήση αριθμού πρωτοκόλλου άλλης όμοιας βεβαίωσης που είχε χορηγηθεί σε τρίτο εργοδότη, 6) υπέγραφε ψευδώς αιτήσεις εργοδοτών περί χορηγήσεως βεβαιώσεως ασφαλιστικής ενημερότητας, δηλαδή ότι είχαν καταβληθεί οι οφειλόμενες εισφορές, με συνέπεια η αρμόδια υπηρεσία σε 64 περιπτώσεις να έχει χορηγήσει στις επιχειρήσεις αυτές σχετικές βεβαιώσεις χωρίς να το δικαιούνται, 7) διενήργησε αποδεδειγμένα παράνομες πράξεις κατά συρροή σε 22 επιχειρήσεις (εικονική διάλυση και επανασύσταση της επιχείρησης, διενέργεια τακτικού ελέγχου χωρίς τον καταλογισμό των οφειλόμενων εισφορών), ενώ σε άλλες 14 περιπτώσεις διενήργησε σε διάφορες επιχειρήσεις πλημμελείς ελέγχους, με αποτέλεσμα να χάσει το ΙΚΑ από εισφορές και πρόστιμα 1.929.366,65 ευρώ, 8) διέπραξε 29 επεμβάσεις στο μηχανογραφικό σύστημα "έσοδα-ασφάλιση

Απόλυση στο ΙΚΑ με τη «βούλα» του ΣτΕ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) επικύρωσε την πειθαρχική ποινή της οριστικής απόλυσης που επιβλήθηκε σε υπάλληλο του ΙΚΑ, ο οποίος ζημίωσε τον πρώτο ασφαλιστικό φορέα της χώρας με τεράστια ποσά, τα οποία ωφελήθηκε ο ίδιος και άλλα τρίτα πρόσωπα, ενώ για τις ενέργειες του αυτές καταδικάστηκε αμετάκλητα σε κάθειρξη 18 ετών.

Ειδικότερα, κατά τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου στο Tμήμα Eσόδων Kοινών Eπιχειρήσεων νησιωτικού υποκαταστήματος του ΙΚΑ διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με σχετικές εκθέσεις ελέγχου (Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2003), παράνομες ενέργειες υπαλλήλου-ελεγκτή του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι είχε χάσει μεγάλο αριθμό Βιβλίων Ελέγχου Επιχειρήσεων (ΒΕΕ), υπηρεσιακά βιβλία και έγγραφα, ενώ σε εργοδότες χορηγούσε παράνομα ασφαλιστικές εισφορές, βεβαίωνε ψευδώς σε επιχειρήσεις ότι δεν είχαν καμία οφειλή στο ΙΚΑ, κ.λπ.

Παράλληλα, σε έρευνα που διενεργήθηκε (10.10.2003), κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, στην κατοικία και το αυτοκίνητό του, κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός υπηρεσιακών εγγράφων (ασφαλιστικά βιβλιάρια, βεβαιώσεις, ασφαλιστικές ενημερότητες, κ.λπ.).

Στις 17.11.2003 με εντολή του διοικητή του ΙΚΑ διενεργήθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση και στις 25.8.2004 υποβλήθηκε σχετικό πόρισμα. Σύμφωνα με το πόρισμα αυτό, κατά την 17ετία (1986-2003) ο επίμαχος υπάλληλος προέβη στις εξής 15 παράνομες ενέργειες: 1) Εξαφάνισε 8 εκθέσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) που αφορούσαν 15 ανασφάλιστους εργαζόμενους, τις οποίες όμως, ενεφάνισε ψευδώς ως διεκπεραιωμένες, 2) συνέταξε και χορήγησε 175 πλαστά ασφαλιστικά βιβλιάρια σε 28 εργαζόμενους 13 επιχειρήσεων για τους οποίους δεν είχαν καταβληθεί στο ΙΚΑ οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές και οι εργαζόμενοι παρέμεναν ανασφάλιστοι, 3) χορήγησε 20 ασφαλιστικά βιβλιάρια σε 10 εργαζόμενους για τους οποίους δεν εντοπίστηκαν οι εργοδοτικές επιχειρήσεις ώστε να γίνει ο καταλογισμός των οφειλόμενων εισφορών που ανέρχονταν σε 16.387,61 ευρώ, 4) χορήγησε 20 πλαστές βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης σε εργαζομένους, ενώ αυτοί δεν είχαν ασφαλισθεί, 5) χορήγησε μια πλαστή βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε επιχείρηση με παρέμβαση στο μηχανογραφικό λογαριασμό του εργοδότη και με τη χρήση αριθμού πρωτοκόλλου άλλης όμοιας βεβαίωσης που είχε χορηγηθεί σε τρίτο εργοδότη, 6) υπέγραφε ψευδώς αιτήσεις εργοδοτών περί χορηγήσεως βεβαιώσεως ασφαλιστικής ενημερότητας, δηλαδή ότι είχαν καταβληθεί οι οφειλόμενες εισφορές, με συνέπεια η αρμόδια υπηρεσία σε 64 περιπτώσεις να έχει χορηγήσει στις επιχειρήσεις αυτές σχετικές βεβαιώσεις χωρίς να το δικαιούνται, 7) διενήργησε αποδεδειγμένα παράνομες πράξεις κατά συρροή σε 22 επιχειρήσεις (εικονική διάλυση και επανασύσταση της επιχείρησης, διενέργεια τακτικού ελέγχου χωρίς τον καταλογισμό των οφειλόμενων εισφορών), ενώ σε άλλες 14 περιπτώσεις διενήργησε σε διάφορες επιχειρήσεις πλημμελείς ελέγχους, με αποτέλεσμα να χάσει το ΙΚΑ από εισφορές και πρόστιμα 1.929.366,65 ευρώ, 8) διέπραξε 29 επεμβάσεις στο μηχανογραφικό σύστημα "έσοδα-ασφάλιση

Comments

X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι, η λειτουργία του online chat θα πραγματοποιείται καθημερίνα Δευτέρα με Κυριακή και ώρες 18.00-21.00.

Μέγιστη χρονική διάρκεια συνομιλίας 15 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας μέχρι τώρα.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του boro.gr

X