Αρχική / More / Τα νέα της ημέρας / Διαβάστε αναλυτικά πως να υπολογίσετε το φόρο ακινήτων
Διαβάστε αναλυτικά πως να υπολογίσετε το φόρο ακινήτων  thumbnail

Διαβάστε αναλυτικά πως να υπολογίσετε το φόρο ακινήτων

Μικρές ελαφρύνσεις στη μικρή και μεσαία ακίνητη περιουσία φέρνει ο νέος ενιαίος φόρος ακινήτων, που για πρώτη φορά επιβάλλει φόρο σε ολόκληρη την ακίνητη περιουσία. Έτσι από την φορολόγηση δεν εξαιρούνται πλέον ούτε τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, τα χωράφια και τα εκτός σχεδίου οικόπεδα. 

Ο φόρος στα ακίνητα 

Για τις κατοικίες και άλλα κτίσματα υπάρχουν 20 κλιμάκια με την φορολογική επιβάρυνση να ξεκινάει από τα 2,3 ευρώ ανά τ.μ. για αντικειμενική αξία έως 500 ευρώ ανά τ.μ. και φτάνει στα 17 ευρώ ανά τ.μ. για τα ακίνητα με αντικειμενική αξία πάνω από 5.000 ευρώ ανά τ.μ. Για το τελικό ποσό του φόρου θα υπολογίζονται: η παλαιότητα του κτιρίου, ο όροφος ή μονοκατοικία, η πρόσοψη, οι βοηθητικοί χώροι καθώς και εάν είναι ημιτελές ή όχι. 

Ο ενιαίος φόρος ακινήτων είναι ίσος με το γινόμενο της επιφάνειας, του βασικού φόρου (ΒΦ), του συντελεστή παλαιότητας κτίσματος (ΣΠΚ), του συντελεστή ορόφου (ΣΟ) ή μονοκατοικίας και του συντελεστή πρόσοψης (ΣΠ), καθώς και του συντελεστή βοηθητικών χώρων (ΣΒΧ), και του συντελεστή ημιτελούς κτίσματος (ΣΗΚ), κατά περίπτωση, ως εξής:

Φόρος = Επιφάνεια κτίσματος (μ2) x ΒΦ x ΣΠΚ x ΣΟ ή ΣΜ x ΣΠ x ΣΒΧ (όπου εφαρμόζεται) x ΣΗΚ (όπου εφαρμόζεται).

• Για παράδειγμα ένα σπίτι 100 τ.μ. που η αντικειμενική του αξία φτάνει στα 1.600 ευρώ το τ.μ., βρίσκεται στον 3ο όροφο και χτίστηκε πριν από 10 χρόνια με 1 πρόσοψη μέχρι σήμερα πλήρωνε χαράτσι 586 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου θα κληθεί να καταβάλλει 480 ευρώ.

• Το ίδιο και ένα διαμέρισμα 60 τ.μ. στο Περιστέρι, που βρίσκεται στον τρίτο όροφο, χτίστηκε πριν από 14 χρόνια και η τιμή ζώνης φτάνει στα 800 ευρώ ανά τ.μ. Ο βασικός φόρος υπολογίζεται 3 ευρώ επί 60 τετραγωνικά συνολικά δηλαδή 180 ευρώ επί συντελεστή παλαιότητας 1,15, επί συντελστή 1,02 για τον όροφο και επί συντελεστή 1,01 για την πρόσοψη ο νέος φόρος φτάνει 213,25 ευρώ. Έως σήμερα ο ιδιοκτήτης του κατέβαλλε 217,8 ευρώ. 

• Αντίθετα μία μονοκατοικία 150 τ.μ. στη Φιλοθέη, που χτίστηκε πριν από 5 χρόνια και η τιμή ζώνης φτάνει στα 4.700 ευρώ ανά τ.μ. Ο βασικός φόρος υπολογίζεται: 15 ευρώ επί 150 τ.μ.= 2.250 ευρώ επί συντελεστή παλαιότητας 1,2, επί συντελεστή 1,03 για την μονοκατοικία, επί συντελεστή 1,01 για την πρόσοψη. Ο νέος φόρος εκτινάσσεται στα 2.809 ευρώ όταν μέχρι φέτος ο ιδιοκτήτης του πλήρωνε 2.538 ευρώ. 

Από την φορολόγηση δεν γλιτώνουν ούτε τα ημιτελή σπίτια. Σε αυτή την περίπτωση ο φόρος περιορίζεται με τη χρήση Συντελεστή ημιτελών κτισμάτων (ΣΗΚ), ο οποίος ορίζεται σε 0,4. Εφαρμόζεται στα ημιτελή κτίσματα, τα οποία δεν ηλεκτροδοτούνται ή ηλεκτροδοτούνται με «εργοταξιακό» ρεύμα και παραμένουν κενά. Έτσι ο φόρος υπολογίζεται με την εξής φόρμουλα:

Φόρος = Επιφάνεια κτίσματος (μ2) x ΒΦ x ΣΠΚ x ΣΟ ή ΣΜ x ΣΠ x ΣΒΧ (όπου εφαρμόζεται ) x ΣΗΚ (όπου εφαρμόζεται)

Ο φόρος στα εντός σχεδίου οικόπεδα

Για πρώτη φορά θα φορολογηθούν όλα τα οικόπεδα, εντός και εκτός σχεδίου. 

Η κλίμακα για την φορολόγηση των οικοπέδων εντός σχεδίου έχει συνολικά 25 συντελεστές που ξεκινούν από τα 0,02 ευρώ ανά τ.μ. και φτάνει στα 30 ευρώ ανά τ.μ. Για το τελικό ποσό του φόρου που θα προκύψει συνυπολογίζεται η μοναδιαία αξία του οικοπέδου, δηλαδή η φορολογητέα αξία του οικοπέδου προς τη συνολική επιφάνεια του, οι προσόψεις και επιμέρους χαρακτηριστικά, δηλαδή εάν πρόκειται για καλλιέργεια ή ελαιώνα. 

• Για παράδειγμα για ένα εντός σχεδίου γωνιακό οικόπεδο 300 τ.μ. με αξία 150 ευρώ ανά τ.μ. ο βασικός φόρος είναι στα 210 ευρώ επί τον συντελεστή πρόσοψης 1,08. Ο ενιαίός φόρος ανέρχεται στα 226,8 ευρώ όταν μέχρι σήμερα ο φόρος ήταν μηδενικός. 

Ο φόρος για τα οικόπεδα εκτός σχεδίου

Για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα ο φόρος θα ξεκινάει από το 1,5 ευρώ ανά στρέμμα και στον υπολογισμό του φόρου θα προσμετρώνται η ελάχιστη αρχική βασική αξία, η θέση του, η χρήση του, η απόσταση από τη θάλασσα, οι προσόψεις του και η ύπαρξη σπιτιού. 

Ο ΕΝ.Φ.Α. της παρούσας παραγράφου ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας του γηπέδου σε τετραγωνικά μέτρα, του βασικού συντελεστή φορολογίας, του συντελεστή θέσης, του συντελεστή χρήσης, του συντελεστή απόστασης από τη θάλασσα, καθώς και των συντελεστών απομείωσης επιφανείας, πρόσοψης και κατοικίας, όπως προβλέπεται, ως εξής:

Φόρος = Επιφάνεια γηπέδου (μ2) x ΒΣΦ x ΣΘ x ΣΧ x ΣΑΘ x ΣΑΕΓ (όπου εφαρμόζεται) x ΣΠ (όπως εφαρμόζεται) x ΣΚ (όπως προβλέπεται).

• Για παράδειγμα εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο 20 στρεμμάτων η αξία του φτάνει στα 2,5 ευρώ ανά τ.μ. και έχει συντελεστή 1,7. Ο βασικός φόρος είναι στο 1,5 ευρώ ανά στρέμματα δηλαδή φτάνει στα 30 ευρώ επί 1,8 συντελεστή επειδή είναι ελαιώνας, επί συντελεστή 1,5 επί απέχει 300 μέτρα από την θάλασσα και συντελεστή 1,1 επειδή διαθέτει πρόσοψη σε επαρχιακή οδό. Ο φόρος δηλαδή φτάνει στα 160,4 ευρώ από μηδέν. Στο ίδιο οικόπεδο εάν υπάρχει σπίτι τότε ο φόρος ανεβαίνει στα 802 ευρώ. 

Ποιοι εξαιρούνται και ποιοι έχουν έκπτωση 

Οι εξαιρέσεις από τον φόρο προβλέπεται για ελάχιστους. Έτσι για να εξασφαλιστεί η έκπτωση κατά 50% ή πλήρης απαλλαγή, για νοικοκυριά με τρία και περισσότερα παιδιά που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας θα πρέπει – κατά περίπτωση- να συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

• Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ προσαυξημένο κατά χίλια ευρώ 1.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος,

• το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων και των γηπέδων στα οποία κατέχουν δικαιώματα τα μέλη της οικογένειας δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά προκειμένου για κτίσματα, ή τα 500 τετραγωνικά για οικόπεδα, ή τα 6.000 , προκειμένου για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, και

• ο φορολογούμενος, ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Έκπτωση προβλέπεται για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως άνεργοι, άτομα με αναπηρία και πολύτεκνοι, με οικονομική αδυναμία.

Πλήρη απαλλαγή από τον φόρο έχουν τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα και 3 ή περισσότερα παιδιά (δηλαδή: έως 11.000). 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ


Πηγή: www.real.gr 

Comments

X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι, η λειτουργία του online chat θα πραγματοποιείται καθημερίνα Δευτέρα με Κυριακή και ώρες 18.00-21.00.

Μέγιστη χρονική διάρκεια συνομιλίας 15 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας μέχρι τώρα.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του boro.gr

Κάντε click για να αρχίσετε
X