Αρχική / Υγεία / Παθολογία / Διάθεση φαρμάκων απο τα σούπερ μάρκετ. Τι λέει στο boro.gr o πρόεδρος του φαρμακευτικού Συλλόγου Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Λουράντος.
Διάθεση φαρμάκων απο τα σούπερ μάρκετ. Τι λέει στο boro.gr  o πρόεδρος του  φαρμακευτικού Συλλόγου Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Λουράντος.  thumbnail

Διάθεση φαρμάκων απο τα σούπερ μάρκετ. Τι λέει στο boro.gr o πρόεδρος του φαρμακευτικού Συλλόγου Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Λουράντος.

Νέο μέτωπο ανοίγει στο χώρο της υγείας.  Οι φαρμακοποιοί  αντιδρούν  στην πρόθεση της κυβέρνησης  να διατίθενται τα  μη συνταγογραφούμενα  φάρμακα από τα σούπερ μάρκετ. Όπως επισημαίνουν αυτό θα αποτελέσει το τελειωτικό χτύπημα για τα 12000 φαρμακεία που ούτως ή άλλως αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης.


«Δεν πρόκειται  να υπάρξει όφελος για τον καταναλωτή αφού στις χώρες που επιτρέπεται η πώληση αυτών των φαρμάκων από τα σούπερ μάρκετ οι τιμές τους είναι πολύ πιο ακριβές από ότι στην Ελλάδα», δηλώνει ο πρόεδρος  του φαρμακευτικού Συλλόγου Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Λουράντος. 


 Ο πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος απαντά σε 10 μύθους που αφορούν τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα


1. «Τα ΜΥΣΥΦΑ(Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα Φάρμακα)  είναι απλά φάρμακα, χωρίς παρενέργειες. Μπορεί να τααγοράζει ο καθένας μόνος του, χωρίς συμβουλή από τον φαρμακοποιό.»


Τα ΜΥΣΥΦΑ είναι φάρμακα, με όλες τις ιδιαιτερότητες και τους περιορισμούς


για λόγους  Δημόσιας Υγείας και ασφάλειας. Η διάκριση μεταξύ συνταγο-


γραφούμενων φαρμάκων και μη συνταγογραφούμενων δεν έχει σχέση με


επιστημονικά ή ιατρικά κριτήρια, αλλά μόνο με οικονομικά και ασφαλιστικά.


Πιο απλά, είναι μια διάκριση που επιτρέπει στο ασφαλιστικό σύστημα να μην


αποζημιώνει τα ΜΥΣΥΦΑ και δεν αφορά την «ασφαλή χρήση» ή την «έλλειψη


παρενεργειών».


Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει. Τα φάρμακα αυτά, όπως και όλα τα άλλα,


έχουν σοβαρές αντενδείξεις και η άκριτη χρήση τους έχει ως αποτέλεσμα


σημαντικές παρενέργειες.


Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής παραδείγματα:


* Η εφεδρίνη, που χρησιμοποιείται ευρέως ως ρινικό αποσυμφορητικό


(χορηγείται ως ΜΥΣΥΦΑ), αντενδείκνυται ή χρειάζεται ειδικές προφυλάξεις


σε συγχορήγηση με φάρμακα του καρδιαγγειακού συστήματος,


* Το μη-στεροειδές-αντιφλεγμονώδες ιβουπροφένη (χορηγείται ως


ΜΥΣΥΦΑ) αντενδείκνυται σε συγχορήγηση με αντιθρομβωτικά και


αντιυπερτασικά φάρμακα,


* Η παρακεταμόλη (ακεταμινοφαίνη) έχει σοβαρές ως θανατηφόρες επι-


πτώσεις στην υγεία του λήπτη (π.χ. ηπατοτοξικότητα), αν λαμβάνεται χωρίς


φαρμακευτική συμβουλή. Ενοχοποιείται από τον Π.Ο.Υ. ως η πρώτη αιτία


ηπατοτοξικότητας στη Δύση. Παρόλα αυτά, χορηγείται ως ΜΥΣΥΦΑ.


* Ανάλογα, σοβαρές αντενδείξεις και παρενέργειες έχουν δραστικές ουσίες


που περιέχονται σε ΜΥΣΥΦΑ (ορλιστάτη, ρανιτιδίνη, λοπεραμίδη, βισακοδύ-


λη, ακυκλοβίρη κ.λπ.). Θα μπορούσε να αφιερώσει κάποιος πολλές σελίδες


για να τις απαριθμήσει όλες.


Σύμφωνα με έρευνα του FDA στις ΗΠΑ, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό


New York Times, το 2006 προκλήθηκαν 450 θάνατοι από οξεία ηπατική ανε-


πάρκεια, λόγω κακής χρήσης παρακεταμόλης και 790 από γαστρεντερική αι-


μορραγία εξαιτίας λήψης ιβουπροφένης.*


Η διάθεση όλων αυτών των φαρμάκων δεν μπορεί να γίνεται άκριτα. Απαι-


τείται η συμβουλή του επιστήμονα φαρμακοποιού ή του γιατρού. Ας αναλογι-


στούμε μόνο το εξής: παιδιά και εφήβους, επηρεασμένους από τη διαφήμιση,


με ελεύθερη πρόσβαση στα ράφια των super markets με τα φάρμακα.


Μόνο στις ΗΠΑ, σύμφωνα πάντα με το FDA, τουλάχιστον 2.000 αυτοκτονίες


ανά έτος προκλήθηκαν με λήψη από τους αυτόχειρες υπερβολικής δόσης


ΜΥΣΥΦΑ.*


* New York Times, 20/12/2006


 


2. «Τα ΜΥΣΥΦΑ δεν χρειάζονται ειδικές συνθήκες διακίνησης. Μπο-


ρούν να διατίθενται από οπουδήποτε, εκτός φαρμακείου.»


Η διάθεση φαρμάκων από άλλα καταστήματα εκτός φαρμακείου, όπως έχουν


αποδείξει πολλές μελέτες, αλλάζει τα κριτήρια διάθεσης, σε βάρος της δη-


μόσιας υγείας και σε όφελος στενά οικονομικών συμφερόντων.


Σύμφωνα με μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας*, η απελευθέρωση


των ρυθμίσεων που αφορούν τα φαρμακεία δεν οδηγεί σε καλύτερη πρό-


σβαση στα φάρμακα, ίσα-ίσα, μπορεί να χειροτερεύσει την ισότητα των πο-


λιτών ως προς τη φαρμακευτική περίθαλψη.


Αντίθετα, σε χώρες με κανόνες στη λειτουργία των φαρμακείων παρατηρή-


θηκε έμφαση στη χορήγηση ΜΥΣΥΦΑ με επιστημονικά και μόνον κριτήρια.


Χαρακτηριστικά, στην Ισπανία, ένας στους τρεις ασθενείς που ζητούν από τα


φαρμακεία ΜΥΣΥΦΑ φεύγουν χωρίς να τα προμηθευτούν, καθώς ο φαρμα-


κοποιός έκρινε ότι δεν τα είχαν ανάγκη!


Μάλιστα, η ίδια έρευνα επεκτάθηκε και σε χώρες όπου δεν υπήρχε ιδιοκτη-


σιακό καθεστώς των φαρμακείων από τους φαρμακοποιούς και διαπίστωσε


ότι η δημιουργία αλυσίδων με ιδιοκτήτες μη φαρμακοποιούς επηρέασε δυ-


σμενώς τη διαθεσιμότητα του φαρμάκου, καθώς τα κριτήρια των επιχειρή-


σεων αυτών είναι εμπορικά.


Συχνά πυκνά σε όλο τον κόσμο, διατάσσονται από τις αρμόδιες αρχές ανα-


κλήσεις παρτίδων ή και συνολικά φαρμακευτικών προϊόντων, λόγω διαπί-


στωσης ανεπιθύμητων ενεργειών. Αναρωτιέται κανείς πώς θα μπορούσε να


εφαρμοστεί μια τέτοια διαδικασία όταν θα υπάρχουν φάρμακα διεσπαρμένα


σε κάθε λογής καταστήματα, μπακάλικα και περίπτερα.


* «Impact of pharmacy deregulation and regulation in European countries», Αυστριακό Ινστιτούτο Υγείας, παρατηρητήριο του Π.Ο.Υ. για τις Πολιτικές Φαρμάκου, 2012).


3. «Απαιτείται η απελευθέρωση της τιμής τους, γιατί έτσι θα μειωθούν


οι τιμές τους προς όφελος του καταναλωτή.»


Όλες οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το αντίθετο θα συμβεί τελικά. Προς αυτήν


την κατεύθυνση θα συνεργήσουν οι εξής παράγοντες:


*Η δημιουργία μονοπωλιακών καταστάσεων και πρακτικών εναρμονισμού


τιμών από τις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες, όπως συμβαίνει σε πολλά είδη


διατροφής πρώτης ανάγκης, χωρίς καμία κυβέρνηση να μπορέσει να τις


εμποδίσει, παρά τις κατά καιρούς διακηρύξεις. Αντίθετα, στα χιλιάδες φαρ-


μακεία της χώρας, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί.


* Ο ανταγωνισμός των εταιρειών που διαθέτουν τα ΜΥΣΥΦΑ μέσω διαφήμι-


σης, της οποίας το κόστος βεβαίως θα επιβαρυνθεί ο καταναλωτής.


Εξάλλου, η ίδια έρευνα του Π.Ο.Υ, που αναφέρεται στην παράγραφο 2, δι-


απιστώνει ότι δεν υπήρξαν ευρήματα που να τεκμηριώνουν μείωση των


τιμών των ΜΥΣΥΦΑ στις χώρες που εφαρμόστηκαν πολιτικές απελευθέ-


ρωσής τους.


Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα δεν κυκλοφορούν πολύ γνωστά δι-


εθνώς φαρμακευτικά προϊόντα ευρείας χρήσης, μόνο και μόνο γιατί περι-


μένουν μια καλύτερη (δηλαδή «απελευθερωμένη») πολιτική τιμών, που θα


επιτρέπει στις εταιρείες μεγαλύτερα κέρδη, σε βάρος των καταναλωτών.


4. «Η απελευθέρωση της διάθεσης των ΜΥΣΥΦΑ θα οδηγήσει σε μείω-


ση τιμών, γιατί έτσι συμβαίνει σε άλλες χώρες.»


Αυτό είναι ένα επιχείρημα που προκαλεί θλιβερά χαμόγελα στους φαρ-


μακοποιούς, που βλέπουν τους ξένους τουρίστες να αγοράζουν σε πο-


σότητες τα ΜΥΣΥΦΑ στη χώρα μας, καθώς στις δικές τους οι τιμές είναι


υπερπολλαπλάσιες.


Χωρίς πολλά σχόλια: 


5. «Στα βρεφικά γάλατα οι τιμές μειώθηκαν λόγω διάθεσής τους από


καταστήματα και super markets. Το ίδιο θα συμβεί και με τα ΜΥΣΥΦΑ,


αλλά και τα Συμπληρώματα Διατροφής.»


Το επιχείρημα αυτό, το οποίο έχει κάνει σημαία ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Κ.


Χατζηδάκης είναι αίωλο. Τα super markets έχουν προχωρήσει στη διάθεση


μόνο μιας περιορισμένης γκάμας βρεφικών γαλάτων, με κριτήριο την ευρεία


κυκλοφορία και ταχύτητα ανακύκλωσης στα ράφια τους. Σε αυτά παρατηρεί-


ται μια οριακή μείωση τιμών, άλλα όχι φυσικά της τάξης του 20-25%, όπως


ισχυρίζονται. Ωστόσο, εκτός από αυτά, κυκλοφορούν δεκάδες άλλα βρεφικά


γάλατα ειδικής διατροφής (αντιαλλεργικά, βιολογικά κ.λπ.) για τα οποία δεν


υπάρχει καμία μείωση τιμών, το αντίθετο μάλιστα. Συμπερασματικά, οι τιμές


των βρεφικών γαλάτων μεσοσταθμικά έχουν αυξηθεί!


Αν ήθελε ο υπουργός να μην λαϊκίζει, αλλά να διαπιστώσει την πραγματική


εικόνα της αγοράς, θα έπρεπε να λάβει υπόψη του μετρήσεις για το σύνολο


της αγοράς των βρεφικών γαλάτων και όχι μόνον αυτών που φιλοξενούν τα


«πολύτιμα» ράφια των super markets. Θα μπορούσε επίσης, αν ήθελε να


προστατεύσει τους καταναλωτές, να δεχθεί την πρόταση των φαρμακοποιών


για διατίμηση στις τιμές των βρεφικών γαλάτων, ή έστω να παρέμβει στην


πηγή, δηλαδή προς τους εισαγωγείς που διαμορφώνουν τις τιμές αφετηρί-


ας. Αποτελεί σκάνδαλο πρώτου μεγέθους το ότι οι τιμές εισαγωγής σε όλα


τα βρεφικά γάλατα είναι μεγαλύτερες από τις λιανικές τιμές πώλησης των


ίδιων γαλάτων στις χώρες παραγωγής τους. Ας ερευνήσει ο κ. Χατζηδάκης


ποιοι οικονομικά ισχυροί επωφελούνται από αυτήν τη διαφορά τιμών σε βά-


ρος της ελληνικής οικογένειας και ας αποδείξει ότι στοχεύει πραγματικά στη


μείωση των τιμών, μειώνοντας μέχρι και 30% την τιμή εισαγωγής.


Τα υπόλοιπα είναι φθηνός λαϊκισμός, που αφήνει στο απυρόβλητο όσους


πράγματι κερδοσκοπούν.


Από την πλευρά τους οι φαρμακοποιοί, όχι μόνο διατηρούν ελάχιστο πο-


σοστό κέρδους στα βρεφικά γάλατα, αλλά επιπλέον υποστηρίζουν και εκ-


παιδεύουν το κοινό στην αναγκαιότητα του βρεφικού θηλασμού, που πέραν


της οικονομικής διάστασης έχει καίριες συνέπειες στην καλή ανάπτυξη των


βρεφών.


6. «Η διάθεση των ΜΥΣΥΦΑ και από άλλα σημεία εκτός φαρμακείου θα


βοηθήσει γενικότερα την οικονομία της χώρας, λόγω μείωσης τιμών.»


Αυτός ο μύθος έχει σχέση με μια μυωπική οπτική που έχουν μερικοί «φιλε-


λεύθεροι» οικονομολόγοι, που στεγάζονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και με-


τρούν τα πάντα με τον ίδιο τρόπο, είτε πρόκειται για φασόλια, είτε για τσιμέντο,


είτε για φάρμακα.


Ωστόσο, ακόμα και με τη δική τους στρεβλή οπτική, που παραβλέπει τις ιδι-


αιτερότητες του φάρμακου ως κοινωνικού αγαθού, η πραγματικότητα είναι


διαφορετική: τα προβλήματα στην υγεία των πολιτών που προκαλούνται


από τη μη ορθή χρήση φαρμάκων καταλήγουν να επιβαρύνουν υπέρμετρα


τη νοσοκομειακή δαπάνη.


Δεκάδες μελέτες καταδεικνύουν το γεγονός αυτό: Σύμφωνα με έρευνα του


FDA στις ΗΠΑ, το 2006, έγινε εισαγωγή 56.000 περιστατικών στα «επείγο-


ντα» των νοσοκομείων, λόγω κακής χρήσης ΜΥΣΥΦΑ, από τα οποία 2.600


χρειάστηκαν περαιτέρω νοσηλεία.* Εξάλλου, το Michigan University διαπι-


στώνει σε έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Pediatrics, ότι στις ΗΠΑ


το 10,4% των εφήβων και νέων ενήλικων ατόμων, τα οποία νοσηλεύονται στα


τμήματα επειγόντων περιστατικών για οποιαδήποτε αιτία, εισήχθησαν λόγω


κακής χρήσης κάποιου αναλγητικού ή ηρεμιστικού φαρμάκου.


Δηλαδή συμβαίνει το εξής παράλογο: ενώ τα ΜΥΣΥΦΑ δεν έχουν σχέση με


την ασφαλιστική δαπάνη, έρχονται «από το παράθυρο» να την επιβαρύνουν,


λόγω των προβλημάτων που προκαλούνται από τη μη ορθή χρήση τους.


* New York Times, 20/12/2006


 


7. «Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης τα ΜΥΣΥΦΑ πωλούνται παντού και


όχι μόνον από τα φαρμακεία.»


Στην πραγματικότητα, σε περισσότερες από τις μισές χώρες της Ευρωπαϊκής


Ένωσης, με πληθυσμό το 57% του συνόλου, τα ΜΥΣΥΦΑ πωλούνται αποκλει-


στικά από τα φαρμακεία.*


Οι χώρες αυτές είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία,


Ισπανία, Κύπρος, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Σλοβακία, Φινλανδία.


* Πηγή: PGEU (Pharmaceutical Group of the European Union) 2010


8. «Η διάθεση των ΜΥΣΥΦΑ από τα super markets και άλλα καταστήμα-


τα θα διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτά των καταναλωτών.»


Υπάρχουν πάνω από 11.000 φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα, κατανεμημένα


ακόμα και στα πιο μικρά νησιά, τις γειτονιές και τα χωριά, και πάντα κάποιο


από αυτά εφημερεύει, Κυριακές, αργίες και νύχτα.


Αντίθετα, τα super markets λειτουργούν μόνο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,


ενώ τα κριτήριά τους για τα προϊόντα που διαθέτουν είναι αυστηρά εμπορικά.


 


9. «Γενικότερα, απαιτείται φιλελευθεροποίηση της οικονομίας σε


όλους τους τομείς, και στα ΜΥΣΥΦΑ, για να λειτουργήσει ο υγιής


ανταγωνισμός.»


Ειδικά σε ό,τι αφορά τα φάρμακα, η άποψη αυτή είναι αντιεπιστημονική,


αντικοινωνική και υποκριτική. Πίσω από τις κορώνες φιλελευθεροποίησης


κρύβονται επιχειρηματικά συμφέροντα που δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον


πέραν της κερδοφορίας, ακόμα και εάν αυτή είναι σε βάρος της υγείας των


πολιτών.


Η υπαγωγή των φαρμάκων, ΜΥΣΥΦΑ ή όχι, σε μια τέτοια λογική έχει ως συ-


νέπεια την αλλοίωση του χαρακτήρα του φαρμάκου, από κοινωνικό αγαθό


και αναγκαιότητα σε εμπορικό είδος. Από τη στιγμή που θα συμβεί αυτό, δεν


υπάρχει καμία εγγύηση για την προσβασιμότητα του κοινού στο φάρμακο, την


ασφάλεια από τη χρήση των φαρμάκων και τον έλεγχο των τιμών τους.


Στη συνείδηση της κοινωνίας, στην Ελλάδα και σ’ όλο τον κόσμο, το φάρ-


μακο δεν είναι ένα απλό βιομηχανικό είδος ή ένα κοινό εμπόρευμα, αλλά


ένα κοινωνικό αγαθό, που απαιτεί ειδικές συνθήκες για την έρευνα, την


παραγωγή, τον έλεγχο και τη διάθεσή του. Αυτήν την αντίληψη, που εδρά-


ζεται στην πραγματικότητα, όσο κι αν προσπαθήσουν στην Ελλάδα, δεν θα


καταφέρουν να την αλλάξουν.


Είμαστε υποχρεωμένοι να αναρωτηθούμε: τι θέλουν να πετύχουν τέλος


πάντων με την άκρατη και άκριτη «φιλελευθεροποίηση» των πάντων; Να


κλείσουν όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας, που αποτελούν


τον κορμό της οικονομίας και του υγιούς ανταγωνισμού, και να οδηγηθούμε


στην κυριαρχία των καρτέλ και της άγριας μονοπωλιοποίησης της αγοράς;


Δεν αντιλαμβάνονται ότι έτσι καταστρέφουν τη μεσαία τάξη και διαλύουν


την κοινωνική συνοχή;


 


10. «Οι υπουργοί της κυβέρνησης δεν είναι υπέρ των φαρμακοποιών,


των αρτοπωλών, των γιατρών κ.λπ. κ.λπ., αλλά υπέρ του συνόλου. Άρα,


δεν μας πειράζει η καταστροφή μιας κοινωνικής ομάδας, εφόσον θα


ωφεληθεί το σύνολο.»


Το εύρημα αυτό του υπουργού κου Χατζηδάκη, πρακτικά σημαίνει το εξής:


Αποκρύβουμε το γεγονός ότι το σύνολο του λαού μας είναι το άθροισμα των


φαρμακοποιών, γιατρών, αρτοπωλών κ.λπ. Κάθε φορά που θέλουμε να πε-


ράσουμε ένα μέτρο που θίγει μια κοινωνική ομάδα, θυμόμαστε ότι είμαστε


υπέρ του συνόλου, μέχρι τελικά το σύνολο να αποτελείται από εκατομμύρια


ανέργους, χρεοκοπημένους επαγγελματίες και λίγους προνομιούχους.


Οι φαρμακοποιοί όμως, όπως και οι άλλοι επιστήμονες, επαγγελματίες και


εργαζόμενοι, δεν είναι από άλλο πλανήτη, είναι κομμάτι του λαού μας, που


υποφέρει και πλήττεται βάναυσα από την κρίση.

Comments

X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι το boro.gr προσφέρει καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη με επαγγελματίες ψυχολόγους.

Κάντε κλίκ εδώ για να συνδεθείτε και να ενημερωθείτε για τις ώρες λειτουργίας.
X