Αρχική / Υγεία / Πλαστική χειρουργική / Face lift. Πόσα χρόνια θα δείχνω νεότερη αν το τολμήσω;
Face lift. Πόσα χρόνια θα δείχνω νεότερη αν το τολμήσω; thumbnail

Face lift. Πόσα χρόνια θα δείχνω νεότερη αν το τολμήσω;

Παρ΄όλη την πρόοδο πού σημειώνεται καθημερινά εις την μη επεμβατική πλαστική χειρουργική του προσώπου (ενέσιμα-laser-συχνότητες), ο χρόνος προκαλεί βλάβες στο πρόσωπο πού είναι άδύνατο να άντιμετωπιστούν και να διορθωθουν άλλοιώς, παρά μόνον χειρουργικά δηλαδή με την πλαστική προσώπου (face lift).


 


Γράφει ο κ. Θεόδωρος Βουκίδης, Πλαστικός χειρουργός


Θεόδωρος Βουκίδης


Οί πρώτες χειρουργικές πλαστικές προσώπου άνακοινώθηκαν στις άρχές του περασμένου αίώνα γυρω στο 1910, όταν άρχισαν οί χειρουργοί να εξοικειώνονται με την άναισθησία (τοπική και γενική) και άρχισε  στον πληθυσμό (ίδιαίτερα τον γυναικείο) να παρουσιάζονται οί πρώτες άνησυχίες πού άφορούν την έμφάνιση.


Ή μεγαλύτερη βέβαια ώθηση στην πλαστική του προσώπου έγινε τις δεκαετίες του ΄50 και ΄60 με την παράλληλη έξέλιξη της  αίσθητικής πλαστικής χειρουργικής.


Βέβαια όλοι γνωρίζουμε ότι ή καλλύτερη άντίληψη της άνατομίας  ή έξέλιξη της χειρουργικής  τεχνικής και ή άπόκτηση  έμπειρίας, άρχισαν να δίδουν άριστα άποτελέσματα στην δεκαετια των ‘80  και να αναμμενεται στα επομενα χρονια, ή ΄΄ζήτηση΄΄ αύτού του είδους της αίσθητικής πλαστικής να ανεβει σε πολύ υψηλους αριθμους..


Σήμερα έχουμε φθάσει στο σημείο όπου ή πλαστική προσώπου παγκόσμια, θεωρείται ή 4η ή 5η  στη σειρά της ζήτησης αίσθητικών έπεμβάσεων, με περίπου 1.200.000 τέτοιου είδους αίσθητικές έπεμβάσεις κατ΄έτος. Βέβαια ό άριθμός των πλαστικών έπεμβάσεων πού γίνονται στο πρόσωπο συνολικά ύπερβαίνει τα 2.000.000, παγκοσμια, εάν προσμετρηθούν τά άτυχήματα, τά έγκαύματα, οί κακοήθειες και κυριως οι απλες βλεφαροπλαστικες .


Συνήθως ή πλαστική προσώπου συμπεριλαμβάνει και την βλεφαροπλαστική στην ίδια έπέμβαση, για ένα πιο ολοκληρωμενο αποτελεσμα, άλλά αύτό δεν είναι και ό κανόνας.


Άς δούμε όμως τι έπιτυγχάνεται με την πλαστική προσώπου.


Ή πλαστική προσώπου είναι ή έπέμβαση με την όποία θα άπαλλαχθούμε άπό την χαλάρωση του άνω μέσου προσώπου, του κάτω προσώπου (οβάλ) και του λαιμού. Έάν ή πλαστική προσώπου δεν συνδυαστεί με την πλαστική του μετώπου δεν θα πρέπει να περιμένουμε καμία διόρθωση στο μέτωπο.Γιατί όμως να μας ενοχλεί το μέτωπο. Σήμερα με την χρήση του Botox η οποιαδήποτε άλλης εγκεκριμένης άλαντοίνης, έπιτυγχάνουμε καταπληκτικά άποτελέσματα στο μέτωπο πολύ πιο γρηγορα αλλα και οικονομικοτερα..


Η χαλάρωση πού παρουσιάζεται στο πρόσωπο είναι διπλής ύφής – δηλαδή έχουμε την χαλάρωση των μυών και περιτονιων βαθεια κατω από το δερμα, ίδιαίτερα της προσωπικής  περιτονίας (πού καλύπτει κυρίως τις παρειες) και του δέρματος επιφανειακα , που ευρίσκεται σε ολο γενικα το προσωπο.. Άρα και ή έπέμβαση του λιφτινγκ, αποσκοπεί στην άνάταξη και διορθωση,  αύτών των δύο άνατομικών στοιχείων.Ή βασική τεχνική είναι ή άποκόληση του δέρματος άπό την ύποκείμενη περιτονία, στο έπίπεδο του ύποδορίου λίπους, ή παρασκευή, άναδίπλωση ή μερική έκτομή της περιτονίας, ή άνάρτηση της περιτονίας σε ύψηλότερα έπίπεδα και ή άποκοπή του περίσιου δέρματος άφού γίνει μία λογική έλξη προς τά έπάνω.


Ή ίδια διαδικασία άκολουθείται και στους μυες  και στο δέρμα του λαιμού,( το μυώδες πλατυσμα) άντίστοιχα.


Ή άποκόληση του δέρματος άπό τους ύποκείμενους ίστούς γίνεται και με καποια σχετική βοήθεια άπό την λιποαναρόφηση στο έπίπεδο του ύποδορίου λίπους με παράλληλη άφαίρεση και του περίσσιου συσσωρευμένου λίπους στον λαιμό και πλαγίως στην κάτω σιαγόνα.  Ή τομή προσπέλασης δεν είναι μία και συγκεκριμένη και μπορούμε έδώ να πούμε ότι κυρίως έξαρτάται άπό την προτίμηση άλλά και την έμπειρία του κάθε χειρουργού. Κατά βάση όμως ξεκινάει άπό την βρεγματική χώρα του τριχωτού (πλαινα πανω από τα αυτια), προχωράει στην προωτιαία χώρα (μπροστα από το αυτι) μεχρι και του κατω ακρου του αυτιου, άνέρχεται υστερα, στην όπισθωτιαία χώρα και τελειώνει στο τριχωτό της όπισθιοωτιαίας ίνιακής χώρας, δηλαδη πλαγια και επανω από τν λαιμο.. Έν πολλοίς μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε σε σχήμα σαν ένα άνάποδο Ω.


Η τομη αυτή είναι τοσο μεγαλύτερη οσο μεγαλύτερο είναι και το προβλημα της χαλαρωσης, που καλουμεθα να αντιμετωπισουμε.


Ύπάρχει πάντα ένα οίδημα και πιθανόν λίγες έκχυμώσεις για 5 έως 10ήμέρες. Λογικά η ασθενης  δεν πρέπει να αισθανθεί καθόλου μετεγχειρητικο πόνο, άλλά μονο μία τάση στο δέρμα και αυτή μόνο για λιγες ημερες..


Το άποτέλεσμα έγκειται στο ότι το πρόσωπο έχει απαλλαγή άπό την χαλάρωση και δείχνει 10-15 χρόνια νεώτερο, αύτή δε ή διαφορά λογικά ακλουθεί την έμφάνιση του προσωπου για όλη την ζωή.


Ή πλαστική προσώπου δεν αποκλείει τον συνδυασμό μετέπειτα με άλλες συντηρητικές μεθόδους ανάπλασης, όπως peeling, laser και ενέσιμα, για την άκόμα καλύτερη έμφάνιση άλλά και την πλέον  μακρόχρονη διατήρηση των άποτελεσμάτων.


Ή μόνη αντένδειξη στην πλαστική προσώπου είναι το κάπνισμα μέχρι του σημείου, πού πολλοί πλαστικοί χειρουργοί δεν δέχονται να χειρουργήσουν  σε βαρείς καπνιστές.


Δεν υφίσταται καμία άλλη αντένδειξη διεξαγωγής της έπέμβασης πλαστικής προσώπου.Έπιπλοκές, έκτός άπό την δημιουργία κάποιου αίματώματος (2%-3% περιπτώσεων) ίδιαίτερα σε ύπερτασικούς άσθενείς, σε άτομα που παίρνουν χρόνια άντιπηκτική άγωγή και την παρουσίαση καποιας μερικής νέκρωσης (1%-2%) ίδιαίτερα όπισθοωτιαία, το ποσοστο επιπλοκων γενικοτερα, είναι εξαιρετικα χαμηλο σχεδόν μηδενικο. Ή παραμονή των έκχυμώσεων πέρα της έβδομάδας δεν είναι έπιπλοκή άλλά άπλώς σύμβαμα πού ένέχεται και ή ίδιοσυγκρασία του κάθε άτόμου.


Παράλυσις ή πάραισις νεύρων, έχουμε να συναντήσουμε έδώ και μερικές 10έτίες και αύτό λόγω της πληρέστερης γνώσης της άνατομίας άλλά κυρίως λόγω της άπόκτησης τεράστιας έμπειρίας από τους χειρουργους.


Η επεμβαση αυτή τέλος, γινεται συνηθως με τοπικη αναισθησια και σπανιοτερα με γενικη αναισθησια, και διαρκει σαν επεμβαση περιπου 1 εως και 1.1/2 ωρες.

Comments

X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι, η λειτουργία του online chat θα πραγματοποιείται καθημερίνα Δευτέρα με Κυριακή και ώρες 18.00-21.00.

Μέγιστη χρονική διάρκεια συνομιλίας 15 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας μέχρι τώρα.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του boro.gr

Κάντε click για να αρχίσετε
X