Αρχική / More / Τα νέα της ημέρας / Εφορία: Άρχισαν με προβλήματα οι δηλώσεις. Παγίδες στην διαδικασία
Εφορία: Άρχισαν με προβλήματα οι δηλώσεις. Παγίδες στην διαδικασία thumbnail

Εφορία: Άρχισαν με προβλήματα οι δηλώσεις. Παγίδες στην διαδικασία


Άνοιξε χθες το απόγευμα, η διαδικτυακή πύλη στο TAXISnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων με τα εισοδήματα του 2013 από όλα τα φυσικά πρόσωπα. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων η οποία θα γίνεται ηλεκτρονικά -εκτός ορισμένων εξαιρέσεων- θα διαρκέσει έως και τις 30 Ιουνίου 2014, διάστημα στο οποίο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις τους.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη διευκρινίσει ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο αυτή θα μπορεί να υποβληθεί σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ.

Η ανακοίνωση της έναρξης της λειτουργίας του TAXISnet μέσω Twitter από τον γγ Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη

Οι αυξήσεις

Οι ρυθμίσεις που ισχύουν από φέτος φέρνουν νέα βάρη για τον μεγάλο όγκο των μισθωτών και των συνταξιούχων. Προκύπτουν από καταργήσεις αφορολόγητων ορίων και εκπτώσεων, επιβολή αυτοτελούς φόρου στα εισοδήματα από ακίνητα και αλλαγές στην κλίμακα.

Τριάντα αλλαγές που φέρνουν αυξομειώσεις στο ποσό του φόρου περιλαμβάνει το νέο βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά από τις 20 Μαρτίου έως το τέλος Ιουνίου από όλους τους φορολογουμένους. Η κατάργηση των περισσότερων φοροαπαλλαγών και η διατήρηση των «τσουχτερών» τεκμηρίων διαβίωσης θα φουσκώσουν κατά 1,3 δισ. ευρώ τον λογαριασμό που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι. Στο έντυπο υπάρχουν νέοι κωδικοί-παγίδες που χρειάζονται μεγάλη προσοχή, καθώς τυχόν λάθη ή ελλείψεις στη συμπλήρωσή τους θα κοστίσουν ακριβά.

Εν ολίγοις: 
- Αυξάνεται το τεκμήριο κατοικίας για αυθαίρετα και ημιυπαίθριους
- Θα δηλωθούν οι τόκοι καταθέσεων από το πρώτο ευρώ
- Νέος κωδικός για μισθωτούς με «μπλοκάκι»
- Μείωση φορολογίας για έναρξη επαγγέλματος από την 1η Ιανουαρίου 2013

Ο τρόπος καταβολής

Ο φόρος εισοδήματος θα καταβληθεί σε τρεις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής υποβολής, όταν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, ως ημερομηνία λήξης της πρώτης δόσης, ορίζεται η τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, δηλαδή στις 31.07.2014.

Η δεύτερη δόση καταβάλλεται έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου μήνα από τη λήξη υποβολής της δήλωσης και η τρίτη δόση καταβάλλεται έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πέμπτου μήνα από τη λήξη υποβολής της δήλωσης.

- Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ στην προθεσμία της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 1,5%.

Υπενθυμίζεται ότι στο εκκαθαριστικό των εφετινών φορολογικών δηλώσεων θα περιλαμβάνεται και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης για τους υπόχρεους. Η καταβολή του φόρου θα γίνει κατά τον ίδιο τρόπο με τον φόρο εισοδήματος.

Οι οδηγίες για τη συμπλήρωση των δηλώσεων

Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών οι φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεών τους θα πρέπει να προσέξουν τα ακόλουθα:

- Η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική μόνο για τα προστατευόμενα μέλη άνω των 18 ετών, ενώ για τα προστατευόμενα τέκνα κάτω των 18 ετών είναι προαιρετική.

- Είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων των υπόχρεων ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και των απαλλασσόμενων από τον φόρο εισοδημάτων. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος.

- Στις περιπτώσεις κοινών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις. Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ έχει, σε κάθε περίπτωση, τη διακριτική ευχέρεια να κρίνει διαφορετικά.

- Για τη διαπίστωση των πληθυσμιακών εξαιρέσεων από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος και προκειμένου για την εξεύρεση του πραγματικού πληθυσμού της Ελλάδας, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία επίσημη Απογραφή Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας, η οποία είναι αυτή της 9ης Μαΐου 2011.

Ειδικότερα, κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ( Ε1) πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:

Όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες (Πίνακας 4Α), πρέπει να καταχωρούνται οι ΑΦΜ εργοδοτών- ασφαλιστικών φορέων με τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών.
Επίσης, όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί 507-508, απαιτείται η αναγραφή του ΑΦΜ φορέα/εργοδότη με το αντίστοιχο ποσό.

Επιπλέον, για τους κωδικούς 657-658, 659-660 και 781-782, εμφανίζεται πίνακας στον οποίο αναλύονται τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα ανάλογα με την προέλευσή τους εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί ήδη από τη Φορολογική Διοίκηση.

Ο κωδικός 049 συμπληρώνεται μόνο από όσους δηλώνουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες καθώς και όσους δηλώνουν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση.

Στις περιπτώσεις που η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβάλλεται χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ, συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση που επικαλείται ο υπόχρεος. Τα δικαιολογητικά των δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο.

Τα προβλήματα

Πάντως, με την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος, δημιουργήθηκαν και προβλήματα. Αυτά συνοψίζονται ως εξής:

- Ποσά αποδοχών που καταβλήθηκαν το 2013 σε μισθωτούς, συνταξιούχους, εργαζόμενους με «μπλοκάκια» και λοιπούς αυτοαπασχολούμενους τακτικά αμειβόμενους δεν ήταν προσυμπληρωμένα στις περισσότερες δηλώσεις που αναρτήθηκαν στο σύστημα ΤΑΧΙSNET

- Το υπουργείο δεν έχει ακόμη εκδώσει τις επίσημες αναλυτικές οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων ούτε έχει επιλύσει ορισμένα σημαντικά νομοθετικά ζητήματα.

- Οι περισσότεροι εργοδότες (επιχειρήσεις, υπηρεσίες καταβολής μισθοδοσίας του δημοσίου τομέα, ασφαλιστικά ταμεία κ. α.) δεν έχουν ακόμα υποβάλει ηλεκτρονικά, στο σύστημα TAXISNET, τα στοιχεία των βεβαιώσεων για τους μισθούς και τις συντάξεις που κατέβαλαν καθώς και για τους φόρους μισθωτών υπηρεσιών που παρακράτησαν το 2013. Το υπουργείο υπολόγιζε να έχει νωρίτερα από την ημερομηνία (28 Μαρτίου) που όρισε τα στοιχεία των βεβαιώσεων αποδοχών. Όμως δεν τα έχει.

- Μισθωτοί, συνταξιούχοι και λοιποί φορολογούμενοι για τους οποίους δεν έχουν ακόμη υποβληθεί οι βεβαιώσεις αποδοχών θα πρέπει να περιμένουν μέχρι να δουν τα εισοδήματά τους να εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στις δηλώσεις τους, για να μπορέσουν να τις υποβάλουν.

- Αδιευκρίνιστο παραμένει από το υπουργείο Οικονομικών αν οι τόκοι των καταθέσεων πρέπει τελικά να δηλωθούν υποχρεωτικά από το πρώτο ευρώ ή μόνο εφόσον υπερέβησαν τα 250€. Πάντως, τα στοιχεία για τους τόκους του 2013 έχουν αναρτηθεί και προσυμπληρωθεί, στις δηλώσεις των φορολογουμένων, καθώς οι τράπεζες τα απέστειλαν ήδη στο υπουργείο Οικονομικών. Έτσι οι φορολογούμενοι δεν χρειάζεται να απευθυνθούν στις τράπεζες για τις σχετικές βεβαιώσεις.

- Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα τι θα γίνει με τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές του 2013 και πώς θα υπολογιστεί η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα των ατομικών επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών. Τα προηγούμενα χρόνια είχαν εκδοθεί εγκύκλιοι για τις ανείσπρακτες αποδοχές του 2012, αλλά για τα εισοδήματα του 2013 δεν υπάρχει προς το παρόν ενημέρωση. Πέρυσι δεν δηλώθηκαν οι αποδοχές αυτές. Θα δηλωθούν όταν αποκτηθούν. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί εγκύκλιος και για τον τρόπο αντιμετώπισης των ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολούμενων.

- Δεν έχει διευκρινιστεί αν θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους μόνο οι καταβληθείσες εντός του 2013 εισφορές του ιδίου έτους ή εάν θα εκπίπτουν όλες οι καταβληθείσες μέσα στο 2013 εισφορές (και αυτές που ρυθμίστηκαν).


 Πηγή: www.madata.gr 

Comments

X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι το boro.gr προσφέρει καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη με επαγγελματίες ψυχολόγους.

Κάντε κλίκ εδώ για να συνδεθείτε και να ενημερωθείτε για τις ώρες λειτουργίας.
X