Αρχική / Σεξ / Γυναίκα / Χώρισα, άραγε μπορώ να ερωτευθώ ξανά και πώς;
Χώρισα, άραγε μπορώ να ερωτευθώ ξανά και πώς;  thumbnail

Χώρισα, άραγε μπορώ να ερωτευθώ ξανά και πώς;

ΑΝΑΚΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΓΑΠΟΥΜΕ


Από τη συγγραφέα και ψυχοθεραπεύτρια, Πέγκι Βον


 


Μια από τις δυσκολότερες προσαρμογές μετά το διαζύγιο είναι η εξοικείω­ση με την ιδέα ότι έχουμε γίνει ξανά άγαμοι. Όσο μεγαλύ­τερη είναι η διάρκεια του γάμου, τόοο δυσχερέστερη δα είναι πιθανότατα αυτή η προσαρμογή. Ορισμένοι ανακα­λύπτουν έναν ολόκληρο ανεξερεύνητο κόσμο, που τους φαίνεται απίστευτος.


 


Έχω κάνει μερικές «εξερευνήσεις» στον κόσμο των «αγάμων» και η εμπειρία είναι πρωτόγνωρη! Δεν φαντάζεστε πόσοι παντρεμένοι άνδρες περιφέρονται φορώντας βέρες και έχοντας παρ’ όλα αυτά το θρά­σος να πλευρίζουν όποια γυναίκα τούς γυαλίζει με σκοπό την περιπέτεια μιας νύχτας.


 


Παρακολουδώντας την εμπειρία αυτής της γυναίκας, μπο­ρούμε να αντλήσουμε ενδιαφέροντα στοιχεία για την επί­δραση των κοινωνικών παραγόντων στη νοοτροπία ενός ανθρώπου. Ένα χρόνο μετά τον χωρισμό της γιόρτασε την πεντηκοστή επέτειο των γενεθλίων της μ’ ένα αίσθημα μα­ταίωσης και απογοήτευσης για την απουσία συντρόφου στην τρέχουσα φάση της ζωής της. Επειδή στη διάρκεια των πρώτων δώδεκα μηνών δεν είχε βρει κανέναν «κατάλ­ληλο, αδέσμευτο» άνδρα, άρχισε να βιώνει και τη βιολογι­κή στέρηση του μοναχικού βίου.


 


Τι κάνει μια γυναίκα για να λύσει το πρόβλημα της μοναξιάς; Πολλά μπορούν να γεμίσουν τις ώρες της, όπως η εργασία, αλλά τίποτε δεν μπορεί να εξαλείψει την ανάγκη για σαρκική επαφή. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι έκλεισε αυτό το κεφάλαιο της ζωής μου, γι’ αυτό κοιμήθηκα με άνδρες τιου δεν θα μπορού­σα ποτέ να «αγαπήσω». Δεν είμαι καμιά ακόλαστη, αλλά έμεινα σχεδόν δυο χρόνια χωρίς άνδρα. Ακό­μη και τώρα υπάρχουν μεγάλα κενά στη σεξουαλι­κή μου δραστηριότητα. Κι αυτό είναι πρόβλημα.


 


Δεν έχω σταθερή σχέση σ’ αυτήν τη φάση, αλλά κοι­μήθηκα μ’ έναν παντρεμένο. Δεν είχα γνωρίσει άλ­λον άνδρα εκτός από τον σύζυγό μου και με έτρωγε η περιέργεια. Βρήκα την εμπειρία συναρπαστική και άκρως τονωτική για τον εγωισμό μου. Οφείλω, όμως, να ομολογήσω ότι η πράξη δεν ήταν τόσο ηδο­νική, όσο με τον άνδρα μου.


Με τα «παλιά» μου κριτήρια, η ομολογία που μόλις έκανα θα έπρεπε να με κάνει να νιώθω αμαρτωλή, μα εγώ δεν αισθάνομαι καν ένοχη. Αντιμετωπίζω με μεγαλύτερη ανοχή τη συμπεριφορά των άλλων και προσπαθώ να μην «κρίνω» πλέον τους συναν­θρώπους μου.


 


Τα αποσπάσματα φωτίζουν μια ιδιαίτερη πτυχή της νοο­τροπίας ενός ατόμου που δεν περίμενε ποτέ να εμπλακεί σε τέτοιες καταστάσεις. Αναδεικνύουν τις δυναμικές που επη­ρεάζουν τις μεταβολές σας αντιλήψεις των ανθρώπων και τις συνακόλουθες αλλαγές στη συμπεριφορά τους. 'Οταν βρι­σκόμαστε στο μάτι του κυκλώνα, έχοντας ν’ αναμετρηθούμε με το παραστράτημα του συντρόφου μας, δεν μπορούμε ούτε να διανοηθούμε ότι θα μπορούσαμε εμείς να ήμαστε «ο άλ­λος» ή «ή άλλη». Όπως διαφαίνεται όμως από τα προαναφερθέντα παραδείγματα, η μοναξιά και η προσπάθεια δη­μιουργίας μιας καινούργιας αρχής μπορεί να επιφέρουν συγκλονισπκές αλλαγές στο σκεπτικό ενός ανθρώπου.


 


Δεν δυσκολεύονται μόνο οι γυναίκες να μεταπηδήσουν στον κόσμο των αγάμων. Σύμφωνα με πλήθος μελετών, οι άνδρες τείνουν να συνάπτουν δεσμούς πιο άμεσα απ’ ό,τι οι γυναίκες (και να ξαναπαντρεύονται πιο γρήγορα), αλλά η εμπειρία του χωρισμένου μπορεί ν’ αποδειχδεί γι’ αυ­τούς εξίσου τραυματική αν δεν έχουν απαλλαγεί πραγμα­τικά από τις επιπτώσεις της κατάλυσης του γάμου.


 


Ένας άνδρας βασανιζόταν τόσο από το αίσθημα της απόρριψης που γέννησε το παραστράτημα της πρώην συ­ζύγου του, ώστε κατέληξε να μην μπορεί να συνουσιαστεί με άλλες γυναίκες. Αντιμετώπισε τελικά το πρόβλημα μ’ έναν πολύ πρωτότυπο, ασυνήθιστο και ευφάνταστο τρό­πο: άρχισε να βγαίνει με την απαράλλακτη δίδυμη αδελφή της πρώην γυναίκας του. Υποσυνείδητα, την έβλεπε ως υποκατάστατο της συζύγου που τον είχε απορρίψει. Έτσι, αναπτύσσοντας ερωτικό δεσμό με την αδελφή, κατόρθωσε να αποτινάξει το αίσθημα της απόρριψης -και να απαλλα­γεί από την ανικανότητά του. Το κίνητρο της αδελφής παραμένει νεφελώδες, αλλά η εμπειρία τού επέτρεψε να ανακτήσει τον αυτοσεβασμό του ώστε να αποδεσμευτεί από τη σχέση και να ξαναφτιάξει τη ζωή του.


 


Ενίοτε τα κατάλοιπα των τραυματικών εμπειριών από έναν προηγούμενο γάμο δημιουργούν προβλήματα σε μια νέα σχέση. Συχνά δυσκολευόμαστε να εμπιστευθούμε το και­νούργιο ταίρι, έστω κι αν είναι απολύτως άξιο εμπιστοσύ­νης. Μια γυναίκα φοβόταν πως ο σύζυγός της είχε ερωμέ­νη, αλλά όταν άρχισε τελικά να εκφράζει τους φόβους της διαπίστωσε ότι ήταν ανυπόστατοι. Ωστόσο, οι ίδιοι φόβοι βασάνιζαν και τους δύο καθότι τόσο ο ένας όσο και ο άλ­λος προέρχονταν από διαλυμένους γάμους εξαιτίας των παράνομων δεσμών του συντρόφου τους.


 


Ενώ δεν αποκλείεται μια προγενέστερη δυσμενής εμπει­ρία να προκαλέσει απροσδόκητα προβλήματα σε μια νέα σχέση, είναι επίσης πιθανό να χρησιμοποιήσει κανείς την εμπειρία του παρελθόντος για να οικοδομήσει σε άλλη βάση έναν καινούργιο δεσμό. Ορισμένοι άνθρωποι διεισδύουν στην ουσία της παρεκτροπής και μεταφέρουν αυτήν τη γνώση σε μελλονπκές σχέσεις. Να πώς ετέθη το θέμα της μονογαμίας σε μια νέα σχέση (η οποία τελικά κατέληξε σε γάμο):


 


Έχω έναν πολύ ικανοποιητικό δεσμό. Ουδέποτε απο­φύγαμε να θίξουμε το θέμα της μονογαμίας, ούτε νιώσαμε ποτέ να μας απειλεί. Το συζητάμε, αλλά η εκτίμηση και η αγάπη που τρέφουμε ο ένας για τον άλλο μάς κάνει να νιώθουμε ότι η ερωτική συνεύρε­ση με τρίτους θα ήταν όχι μόνο άσκοπη, αλλά και δυσάρεστη. Δεν λέω ότι δεν θα προκύμει ποτέ τέτοιο ζήτημα, αλλά, αν προκύμει, θεωρώ βέβαιο ότι θα το ξεπεράσουμε χάρη στη δύναμη του δεσμού μας.


 


Για να κατακτήσουμε ένα τέτοιο επίπεδο σχέσης πρέπει να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις που αποκομίσαμε στη διάρ­κεια της επώδυνης διαδικασίας αντιμετώπισης του διαζυγίου ειδικά μετά από απιστία. Ευτυχώς, μαθαίνουμε ότι για να δημιουρ­γήσουμε μια σωστή σχέση πρέπει:


 


• Να συζητούμε με ειλικρίνεια όλα τα θέματα που αφορούν τη σχέση, ακόμη και την έλξη που αισθανόμαστε για τρίτους και τους τρόπους αντι­μετώπισής της.  • Να αντιμετωπίζουμε με ρεαλισμό τις δυσκολίες που συναντά κάθε ζευγάρι και να είμαστε διατε­θειμένοι να επεξεργαζόμαστε όσα προβλήματα προκύπτουν ώστε να μην προσλαμβάνουν ποτέ τη μορφή έντονων παραπόνων.

  • Να αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι αλλάζουν και να διεξάγουμε τακτικά συζητήσεις για τις σκέ­ψεις και τα συναισθήματα που τρέφουμε σχετικά με διάφορους σημαντικούς τομείς της ζωής μας (ώστε να πληροφορούμαστε τις μεταβολές που επέρχονται στο ταίρι μας την ώρα που επιτελούνται).

  • Να υποδυόμαστε τους ρόλους του συζύγου και της συζύγου χωρίς να χάνουμε την ταυτότητά μας.

Comments

X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι, η λειτουργία του online chat θα πραγματοποιείται καθημερίνα Δευτέρα με Κυριακή και ώρες 18.00-21.00.

Μέγιστη χρονική διάρκεια συνομιλίας 15 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας μέχρι τώρα.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του boro.gr

Κάντε click για να αρχίσετε
X