Αρχική / Σεξ / Ζευγάρι / Αν θες καλό σεξ ποτέ μην κάνεις αυτές τις σκέψεις!
Αν θες καλό σεξ ποτέ μην κάνεις αυτές τις σκέψεις! thumbnail

Αν θες καλό σεξ ποτέ μην κάνεις αυτές τις σκέψεις!

Ποτέ μην κάνεις αυτές τις σκέψεις πριν το σεξ!


Από την κλινική πράξη έχει φα­νεί ότι μερικές από τις πιο συνήθεις αυτόματες αρνητικές σκέ­ψεις που αφορούν διά­φορες πλευρές της σεξουαλικότητας του ατόμου ή της σχέσης του με τον ερωτικό σύντροφο είναι οι παρακάτω:  • «Δεν θα καταφέρω ποτέ να έχω οργασμό».

 • «Είμαι μια αποτυχία».

 • (Η σύντροφός μου με θεωρεί αποτυχημένο».

 • «Δεν προσπαθεί γιατί δεν του/της αρέσει να κάνει έρω­τα μαζί μου».

 • «Δεν είμαι πια ελκυστικός/ή».

 • «Πρέπει να έχω στύση».

 • «Δεν θα έχω στύση».

 • «Δεν θα έχω ποτέ στύση».

 • «Δεν έχει νόημα να προσπαθώ».

 • Ένας φυσιολογικός άνδρας έχει πάντοτε καλή στύση».

 • Αισθάνομαι γελοίος/α».

 • Αφού έχουμε πρόβλημα στο σεξ, όλη η σχέση μας εί­ναι προβληματική».

 • Αγάπη σημαίνει να θέλουμε να είμαστε πάντοτε μαζί».

 • Αγάπη σημαίνει να μην θυμώνουμε ποτέ με τον σύ­ντροφό μας».

 • Ο σύντροφός μου πάντοτε θα πρέπει να καταλαβαίνει τι σκέφτομαι, τι αισθάνομαι και τι έχω ανάγκη».


«Εάν με αγαπά πραγματικά, θα πρέπει διαρκώς να προ­σπαθεί να με ευχαριστεί και να εκπληρώνει κάθε μου ανά­γκη και επιθυμία».


Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι οι ασθενείς που αντιμετωπί­ζουν σεξουαλικά προβλήματα πολύ συχνά έχουν κάποια ή κά­ποιες από τις παρακάτω δυσπροσαρμοστικές γνωσίες: • Για να είναι καλό το σεξ, χρειάζεται αυθορμητισμός.

 • Για να είναι καλό το σεξ, χρειάζεται πάθος/πόθος.

 • Για να είναι καλό το σεξ, χρειάζεται να υπάρχει και συ­ναισθηματική σχέση.

 • Ο αυθορμητισμός αυξάνεται παράλληλα με την αύξηση των σεξουαλικών επαφών και εμπειριών.

 • Τα άλλα ζευγάρια έχουν σεξουαλικές επαφές αρκετές φορές την εβδομάδα.

 • Η σεξουαλική επαφή στα άλλα ζευγάρια περιλαμβάνει πάντοτε οργασμό.

 • Τα άλλα ζευγάρια φθάνουν ταυτόχρονα σε οργασμό.

 • Εάν το σεξ δεν είναι καλό, αυτό οφείλεται σε προβλή­ματα γενικότερα στη σχέση.

 • Οι σύντροφοι πρέπει να γνωρίζουν ενστικτωδώς πώς να ερεθίζουν σωστά τον σύντροφό τους.

 • Εάν ένας σύντροφος δεν ανταποκρίνεται σεξουαλικά, αυ­τό σημαίνει ότι δεν βρίσκει το σύντροφό του ελκυστικό.


Μια σειρά μύθων, κοινών στις δυτικές κοινωνίες, που απο­τελούν μια κωδικοποίηση» κοινωνικών αντιλήψεων, απόψεων και πεποιθήσεων, καταδυναστεύουν το άτομο και επηρεάζουν έτσι τη σεξουαλική του λειτουργία. Οι πιο γνωστοί από αυτούς, που αφορούν τους άνδρες, είναι οι ακόλουθοι (Β. Zilbergeld):


Η σωματική επαφή οδηγεί πάντα σε σεξουαλική επαφή. • Η σεξουαλική δραστηριότητα πρέπει να οδηγεί πάντα σε οργασμό.

 • Σε κάθε σεξουαλική δραστηριότητα πρέπει να υπάρχει συνουσία.

 • Ο άνδρας είναι αυτός που πρέπει να παίρνει την πρωτο­βουλία στο σεξ.

 • Ο άνδρας πρέπει να γνωρίζει ενστικτωδώς πώς να είναι σεξουαλικά επαρκής.

 • Το σωστό σεξ πρέπει να είναι φυσικό και αυθόρμητο.

 • Στο σεξ πρέπει να υπάρχει πάντα στύση.

 • Ο άνδρες δεν επηρεάζονται πλέον από παραδοσιακούς μύθους σχετικά με τον ανδρικό ρόλο στο σεξ.

 • Ο άνδρας πρέπει να είναι πάντα αποτελεσματικός στο σεξ, όπως και σε κάθε άλλη πλευρά της ζωής του. Η από­δοση είναι αυτό που μετράει.

 • Ο άνδρας πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχει επιθυμία για σεξ και να είναι έτοιμος γι’ αυτό.

 • Ο πραγματικός άνδρας δεν πρέπει να φανερώνει τα συ- ναισθήματά του στη σύντροφό του.

 • Το σωστό σεξ είναι μια γραμμική πρόοδος διαρκώς αυξα­νόμενης διέγερσης, που τελειώνει μόνο με τον οργασμό.

 • Το να έχουμε ερωτικές φαντασιώσεις για κάποια άλλη σημαίνει ότι δεν είμαστε ευτυχισμένοι με τη σύντροφό μας.

 • Όταν έχουμε ερωτικό σύντροφο, δεν θα έπρεπε να υπάρ­χει ανάγκη αυνανισμού.


Οι γυναίκες από την πλευρά τους έρχονται αντιμέτωπες καθημερινά με αντιλήψεις όπως:


 


          Η γυναίκα θα πρέπει να ανταποκρίνεται πάντοτε σε κά­θε ερωτικό «κάλεσμα» του άνδρα. • Η γυναίκα δεν θα πρέπει ποτέ να παίρνει η ίδια την πρωτοβουλία για ερωτική συνεύρεση.

 • Δεν ενδιαφέρει εάν η γυναίκα δεν έχει οργασμό, εφόσον αυτός δεν είναι απαραίτητος στην αναπαραγωγική δια­δικασία και έτσι και αλλιώς οι περισσότερες γυναίκες δεν έχουν οργασμό.

 • Η γυναίκα οφείλει πάντοτε να είναι διαθέσιμη για συ­νουσία, έστω και σε παθητικό ρόλο.

 • Η γυναίκα δεν πρέπει να έχει την απαίτηση ο άνδρας να περιμένει έως ότου (αυτή) διεγερθεί επαρκώς πριν την έναρξη της διείσδυσης.

 • Η γυναίκα πρέπει να είναι ικανή να έχει οργασμό, χω­ρίς να χρειάζεται απευθείας ερεθισμό της κλειτορίδας της.

 • Μια αξιοπρεπής γυναίκα οφείλει να μην εκδηλώνει έντο­να σημεία διέγερσης και ικανοποίησης.

 • Μια αξιοπρεπής γυναίκα δεν πρέπει να εκφράζει τις σε­ξουαλικές της ανάγκες και επιθυμίες.

 • Μια αξιοπρεπής γυναίκα δεν πρέπει να αυνανίζεται.

 • Μια αξιοπρεπής γυναίκα δεν πρέπει να χρησιμοποιεί φα­ντασιώσεις κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης.

 • Μια αξιοπρεπής γυναίκα δεν πρέπει γενικά να έχει ε­ρωτικές φαντασιώσεις.

 • Η «σύγχρονη» γυναίκα πρέπει να μπορεί να έχει οργα­σμό. Ο οργασμός είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγ­ματα στη ζωή.

 • Η σύγχρονη γυναίκα οφείλει να είναι αυτή που θα παίρ­νει την πρωτοβουλία στο σεξ.Η σύγχρονη γυναίκα πρέπει να έχει σεξουαλικές εμπει­ρίες πριν τον γάμο.

 • Η σύγχρονη γυναίκα πρέπει να δηλώνει καθαρά στον σύντροφό της τι της αρέσει και τι όχι στο σεξ.


Η γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία του σεξ περιλαμ­βάνει στο γνωσιακό σκέλος της τη διόρθωση και βελτίωση των γνώσεων του θεραπευόμενου σχετικά με τη σεξουαλικότητα, τη γνωσιακή αναδόμηση μη ρεαλιστικών και δυσπροσαρμο­στικών πίστεων ή πεποιθήσεων, στο πλαίσιο δε της σχέσης εκμάθηση δεξιοτήτων για επίλυση προβλημάτων, βελτίωση της επικοινωνίας κ.ά.


Το συμπεριφορικό μέρος της θεραπείας αναφέρεται στη σταδιακή έκθεση σε καταστάσεις που προκαλούν φόβο και απο­φεύγονται, στη χαλάρωση, στη βελτίωση δεξιοτήτων, καθώς και στην ανάθεση συγκεκριμένων, ειδικών για κάθε διαταρα­χή, ασκήσεων. Θεραπεία Ζεύγους Εκδόσεις Καστανιώτη 

Comments

X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι, η λειτουργία του online chat θα πραγματοποιείται καθημερίνα Δευτέρα με Κυριακή και ώρες 18.00-21.00.

Μέγιστη χρονική διάρκεια συνομιλίας 15 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας μέχρι τώρα.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του boro.gr

Κάντε click για να αρχίσετε
X