Αρχική / Σεξ / Ζευγάρι / "Μωρό μου χάθηκε ο έρωτάς σου" (Μέρος Β)
"Μωρό μου χάθηκε ο έρωτάς σου" (Μέρος Β) thumbnail

"Μωρό μου χάθηκε ο έρωτάς σου" (Μέρος Β)

Από τους θεραπευτές Νick Duffell και Helena Lovendal


Τώρα πια δεν σ’αρέσουν αυτά που κάνω…


Η προβλεψιμότητα της σχέσης έλξης-απώθησης είναι πολύ γοητευτική και δύσκολα την προσπερνάμε. Πιο πάνω αναφέραμε ότι η αρχική έλξη συνοδεύεται από μιαν αμφισημία που φανερώ-νεται όταν τελειώσει ο έρωτας.


Ας υποθέσουμε ότι ο σύντροφός σας διαθέτει πολλά χαρί-σματα που θαυμάζατε. Ήταν «προκλητικά», «φανταστικά», «μυστηριώδη»… Διακρίνατε μεγάλη ευαισθησία που σας συγκίνησε, νιώσατε ασφάλεια, άρα εμπιστοσύνη. Ίσως να διέφερε απλώς από όλους τους άλλους ανθρώπους που είχατε συναντήσει μέχρι τώρα, γι’ αυτό σας τράβηξε. Όταν «κολλήσατε» με αυτόν τον άν¬θρωπο, νιώσατε όμορφα γιατί διέθετε τα χαρίσματα που θαυμά¬ζατε. Νιώσατε ολοκληρωμένοι και πλήρεις.


"Υστερα από λίγο όμως, συνηθίσατε και γυρίσατε στο παλιό σας «εγώ», σε αυτό που ήσαστε πάντα. Τώρα λοιπόν βλέπετε ότι ο σύντροφός σας δεν προχώρησε μαζί σας κι έχει μείνει πίσω, στα «παλιά», γεγονός που σας εκνευρίζει ελαφρώς. Ο φερέγ¬γυος και έμπιστος άνθρωπος είναι τώρα βαρετός και προβλέψι¬μος. Ο μυστηριώδης έγινε απόμακρος και ο κοσμικός έγινε κου-ραστικός και φλύαρος. Η «πρόκληση» κατάντησε σκέτος εκνευ-ρισμός κι αναρωτιέστε τι ακριβώς ήταν αυτό που σας τράβηξε στον άνθρωπό σας. Αυτό που ήταν κάποτε χάρισμα, τώρα έγινε μειονέκτημα.


Και πριν καλοσκεφτείτε τι συμβαίνει, παρατηρείτε ξαφνικά ότι κι εσείς έχετε αρχίσει να συμπεριφέρεστε με τον τρόπο που σας φέρθηκαν ο πατέρας ή η μητέρα σας (παρόλο που είχατε ορ-κιστεί ότι ποτέ, ποτέ, δεν θα γινόσασταν σαν κι αυτούς). Αν πάλι έχετε αρχίσει τους τσακωμούς, ίσως ο σύντροφός σας να έχει αρχίσει να εκτοξεύει κατηγορίες εναντίον σας, τις οποίες σπεύ¬δετε να ανταποδώσετε (φυσικά!) Μια μικρή ανησυχία έχει ήδη εγκατασταθεί ανάμεσά σας.


Και το κακό δεν σταματάει εκεί, καθώς συνειδητοποιείτε ότι ο σύντροφός σας έχει αναπτύξει μερικές συνήθειες που σας θυ-μίζουν τον μπαμπά ή τη μαμά σας! Όταν τον είχατε πρωτοσυνα- ντήσει δεν ήταν έτσι, έμοιαζε μάλλον το άκρως αντίθετό τους.


Δεν είναι τίποτε το πολύ σπουδαίο, ίσως είναι απλώς η συμπεριφορά του προς τα ζώα, ή ο τρόπος που αντιμετωπίζει τις Αρχές. Αλλά σας εκνευρίζει. Αν αντιθέτως, μοιάζει με τους γονείς σας, τότε αρχίζετε να θυμάστε και να καταλαβαίνετε γιατί θέλατε να… φύγετε από το σπίτι σας.


Ο τρόπος που λαμβάνονται από κοινού οι αποφάσεις για το τι θα κάνετε σας θυμίζουν πολύ έντονα τα οικογενειακά συμβού-λια. Αν υπάρχουν παιδιά, αναπτύσσονται συμπάθειες ή αντιπά-θειες, συμμαχίες ή αντιθέσεις. Δεν μπορείτε να εξηγήσετε ακριβώς τι συμβαίνει, ωστόσο αναρωτιέστε μήπως τα έχετε ξαναζήσει όλα αυτά, κάπου, κάποτε.


Το αποτέλεσμα είναι ότι απομακρύνεστε από τον σύντροφό σας. Αναρωτιέστε σιωπηλά και οι δύο αν άξιζε τον κόπο να κάνετε μια σχέση. Γιατί άλλον άνθρωπο ερωτευτήκατε κι άλλον έχετε τώρα απέναντι σας. Μήπως δεν κάνετε για σχέσεις; Μερικοί άνθρωποι δεν είναι φτιαγμένοι για δεσμούς και σχέσεις, έτσι δεν είναι; Τουλάχιστον όχι με αυτόν τον άνθρωπο…


Τέλος πάντων, αυτό που έχει συμβεί είναι ότι ο έρωτας τελεί-ωσε και η κατάσταση έχει πολωθεί.


Ας υποθέσουμε ότι ο σύντροφός σας διαθέτει πολλά χαρί-σματα που θαυμάζατε. Ήταν «προκλητικά», «φανταστικά», «μυ-στηριώδη»… Διακρίνατε μεγάλη ευαισθησία που σας συγκίνησε, νιώσατε ασφάλεια, άρα εμπιστοσύνη. Ίσως να διέφερε απλώς από όλους τους άλλους ανθρώπους που είχατε συναντήσει μέχρι τώρα, γι’ αυτό σας τράβηξε. Όταν «κολλήσατε» με αυτόν τον άν¬θρωπο, νιώσατε όμορφα γιατί διέθετε τα χαρίσματα που θαυμά¬ζατε. Νιώσατε ολοκληρωμένοι και πλήρεις.


Ύστερα από λίγο όμως, συνηθίσατε και γυρίσατε στο παλιό σας «εγώ», σε αυτό που ήσαστε πάντα. Τώρα λοιπόν βλέπετε ότι ο σύντροφός σας δεν προχώρησε μαζί σας κι έχει μείνει πίσω, στα «παλιά», γεγονός που σας εκνευρίζει ελαφρώς. Ο φερέγγυος και έμπιστος άνθρωπος είναι τώρα βαρετός και προβλέψιμος. Ο μυστηριώδης έγινε απόμακρος και ο κοσμικός έγινε κουραστικός και φλύαρος. Η «πρόκληση» κατάντησε σκέτος εκνευ-ρισμός κι αναρωτιέστε τι ακριβώς ήταν αυτό που σας τράβηξε στον άνθρωπό σας. Αυτό που ήταν κάποτε χάρισμα, τώρα έγινε μειονέκτημα.


Και πριν καλοσκεφτείτε τι συμβαίνει, παρατηρείτε ξαφνικά ότι κι εσείς έχετε αρχίσει να συμπεριφέρεστε με τον τρόπο που σας φέρθηκαν ο πατέρας ή η μητέρα σας (παρόλο που είχατε ορ-κιστεί ότι ποτέ, ποτέ, δεν θα γινόσασταν σαν κι αυτούς). Αν πάλι έχετε αρχίσει τους τσακωμούς, ίσως ο σύντροφός σας να έχει αρχίσει να εκτοξεύει κατηγορίες εναντίον σας, τις οποίες σπεύ¬δετε να ανταποδώσετε (φυσικά!) Μια μικρή ανησυχία έχει ήδη εγκατασταθεί ανάμεσά σας.


Και το κακό δεν σταματάει εκεί, καθώς συνειδητοποιείτε ότι ο σύντροφός σας έχει αναπτύξει μερικές συνήθειες που σας θυ-μίζουν τον μπαμπά ή τη μαμά σας! Όταν τον είχατε πρωτοσυνα- ντήσει δεν ήταν έτσι, έμοιαζε μάλλον το άκρως αντίθετό τους.


Δεν είναι τίποτε το πολΰ σπουδαίο, ίσως είναι απλώς η συμπερι-φορά του προς τα ζώα, ή ο τρόπος που αντιμετωπίζει τις Αρχές. Αλλά σας εκνευρίζει. Αν αντιθέτως, μοιάζει με τους γονείς σας, τότε αρχίζετε να θυμάστε και να καταλαβαίνετε γιατί θέλατε να… φύγετε από το σπίτι σας.


Ο τρόπος που λαμβάνονται από κοινού οι αποφάσεις για το τι θα κάνετε σας θυμίζουν πολΰ έντονα τα οικογενειακά συμβού-λια. Αν υπάρχουν παιδιά, αναπτύσσονται συμπάθειες ή αντιπά-θειες, συμμαχίες ή αντιθέσεις. Δεν μπορείτε να εξηγήσετε ακρι-βώς τι συμβαίνει, ωστόσο αναρωτιέστε μήπως τα έχετε ξαναζή-σει όλα αυτά, κάπου, κάποτε.


Το αποτέλεσμα είναι ότι απομακρύνεστε από τον σύντροφό σας. Αναρωτιέστε σιωπηλά και οι δύο αν άξιζε τον κόπο να κά-νετε μια σχέση. Γιατί άλλον άνθρωπο ερωτευτήκατε κι άλλον έχετε τώρα απέναντι σας. Μήπως δεν κάνετε για σχέσεις; Μερι-κοί άνθρωποι δεν είναι φτιαγμένοι για δεσμούς και σχέσεις, έτσι δεν είναι; Τουλάχιστον όχι με αυτόντον άνθρωπο…


Τέλος πάντων, αυτό που έχει συμβεί είναι ότι ο έρωτας τελείωσε και η κατάσταση έχει πολωθεί.


Εξαφανίζεται γοργά κι όπως λέει το τραγουδάκι, το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε και λυπόμαστε γι’ αυτό.


Ωστόσο, ας μη βιαστούμε να πιστοποιήσουμε την απώλεια. Το τραγούδι εκτός από τα λόγια έχει και μια περίεργη μουσική, που δεν είναι ακριβώς ροκ ή ποπ, είναι πιο θεατρική, μοιάζει λίγο με μιούζικαλ. Η μουσική μας εισάγει στην ιδέα ότι ένα μεγάλο δράμα πρόκειται να ξεσπάσει. Στην ιστορία της σχέσης μας, αυτή η ιδέα ταιριάζει, γιατί πράγματι ένα αρχετυπικό δράμα εκτυλίχθηκε κι όλα συνέβησαν πέρα από μας, μας ξεπέρασαν. Μετά την απώλεια της φαντασίωσης του έρωτα άνευ όρων, η σχέση εισέρχεται στη φάση της ενηλικίωσης – η αρχή όμως είναι επώδυνη και εμείς συνεχώς θα προσπαθούμε να την απωθήσουμε

X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι, η λειτουργία του online chat θα πραγματοποιείται καθημερίνα Δευτέρα με Κυριακή και ώρες 18.00-21.00.

Μέγιστη χρονική διάρκεια συνομιλίας 15 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας μέχρι τώρα.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του boro.gr

Κάντε click για να αρχίσετε
X