Αρχική / Σεξ / Γυναίκα / Οργασμός χωρίς διείσδυση: Και όμως γίνεται!
Οργασμός χωρίς διείσδυση: Και όμως γίνεται!  thumbnail

Οργασμός χωρίς διείσδυση: Και όμως γίνεται!

Άν οι γυναίκες θέλουν νά πλουτίσουν τίς σεξουαλικές τους σχέ­σεις συχνά συγκρούονται λιγότερο μέ τούς συντρόφους τους καί περισσότερο μέ τό μύθο γιά τόν αντρισμό.


Οι άντρες είναι, όπως καί οι γυναίκες, φυλακισμένοι μέσα σ’ ένα πρότυπο πού τούς εξαναγκάζει. "Στήν κοινωνία μας τό αρσε­νικό πρότυπο θέλει ένας άντρας νά μήν έχει καμιά αμφιβολία, κανένα δισταγμό, νά μήν αμφισβητεί ποτέ τά σεξουαλικά θέματα. Ένας άντρας αληθινός ξέρει νά κάνει έρωτα καλά καί συχνά. Άν τολμήσει κάποια ερώτηση γιά τό σέξ κι έτσι αποκαλύψει τήν άγνοιά του, άν εκφράσει καμιά ανησυχία ή παραδεχτεί πώς μπο­ρεί νά υπάρχει πρόβλημα τότε κινδυνεύει νά περάσει γιά πιτσιρικάς"! Πρότυπο πού νοθεύει τήν ελεύθερη έκφραση τής σεξουαλικότητάς τους, περιορίζοντάς την στό πέος τους.


Μή μπορώντας νά εκφράσουν τήν τρυφερότητά τους γιά νά μή φανούν αδύναμοι, μή μπορώντας νά εκφράσουν τά συναισθήματά τους γιά νά μή φανούν θηλυπρεπείς, μή μπορώντας νά εκφράσουν τίς αμφιβολίες, τίς ανησυχίες, τίς επιθυμίες τους γιά νά μή φανούν στερημένοι απ’ τόν αντρισμό τους, οι άντρες ζούν μόνο εκείνο πού τούς φαίνεται ουσιαστικό, δηλαδή τή συνουσία.


Κλεισμένοι στά σεξουαλικά τους πρότυπα, "κατακτούν" μιά γυναίκα — όπως θά αποκτούσαν ένα αντικείμενο — απολαμβά­νουν (οι άντρες…) καί καταλήγουν νά πληγώνονται καί τά δύο πλάσματα σοβαρά.


Μερικοί άντρες ξεφεύγουν απ' τό γκέτο τών σεξουαλικών κα­νόνων καί δέν προτιμούν συστηματικά τή συνουσία. Έχοντας συνείδηση τού σώματός τους, τών επιθυμιών τους, δέν θέλουν πιά νά περιορίσουν τήν ηδονή μόνο στήν εκσπερμάτωση.


"(…) Η εκσπερμάτωση είναι σάν μιά υπόσχεση πού δέν μπορεί νά πραγματοποιηθεί. Ο άντρας έχει τήν εντύπωση πώς θά πετάξει, θά εκραγεί κι αντί γι’ αυτό συνθλίβεται, λαχανιάζει, πέφτει.


(…) Τελείωσε κιόλας, σκέφτεται, αλλά μόλις τώρα είχε αρχίσει νά ενθουσιάζεται, καί τώρα όλα χάθηκαν. Τί περίμενε κανείς καί τί βρήκε! Η πιό έντονη αλλά ταυτόχρονα καί η πιό ανόητη κρίση, εύκολη, γρήγορη, φτωχή σέ αισθήσεις. Μέ κάθε τρόπο καταστρο­φική. Γιατί όλα τελειώνουν σέ μιά φορά. Όταν ο οργασμός επιτευχθεί, τίποτε δέ μένει στόν άντρα, είναι πιά ικανο­ποιημένος.


(…) Τό φύλο του δέν έχει πιά νόημα γι’ αυτόν. Μπορεί νά τό αγγίξει, νά τό πιάσει, νά τό τραβήξει, δέν νιώθει ούτε ηδονή ούτε απέχθεια.


(…) Δέν πειράζει! Ο άντρας δέν ηδονίζεται παρά γιά νά κατα- λήξει στήν ηδονή, η λαγνεία του είναι μιά γκιλοτίνα, όταν η επι­θυμία του εκφράζεται έχει ήδη ξαναπέσει. (…) Περίμενε μιά έκρη­ξη καί δέν είχε παρά τή ψωτίτσα ενός βεγγαλικού"


Οι γυναίκες, όπως καί μερικοί άντρες πού έγραψαν στό F Ma­gazine μέ τήν ευκαιρία τής έρευνας, δέν πιστεύουν πώς η συνου­σία κι η εκσπερμάτωση είναι οι μόνες δυνατές εκφράσεις τών ερωτικών επαφών.


"Εδώ καί πέντε χρόνια έχω πολύ ικανοποιητικές σεξουαλικές επαφές (οργασμός καί τών δύο) μέ έναν άντρα, όχι βέβαια ανίκα­νο, αλλά πού δέν πιστεύει ότι η διείσδυση είναι η υποχρεωτική κατάληξη τής σεξουαλικής επαφής. Τού αρέσουν κι εκείνου τά χάδια, ο αμοιβαίος αυνανισμός, ο πεοθηλασμός κι η αιδοιολει- χία… Αν επιμένω τόσο στή σχετικότητα τής σπουδαιότητας τής συνουσίας αυτό είναι γιατί έτσι οδηγούμαστε σέ μιά αναθεώρηση τών σχέσεων άντρα-γυναίκας. Όχι συνουσία σημαίνει όχι κίνδυ­νος γονιμοποίησης καί άρα όχι αντισύλληψη ή έκτρωση. Η τρομε­ρή συνουσία είναι απαραίτητη μόνο γιά τήν αναπαραγωγή κι όχι γιά τή σεξουαλική απόλαυση.


—   Ούτε τού άντρα, πού μπορεί πολύ καλά νά εκσπερματώσει έξω απ' τόν κόλπο καί νά νιώσει τήν ίδια σωματική ικανοποίηση. Η “απογοήτευσή ” του σ’ αυτή τήν περίπτωση οφείλεται στήν απόστα­ση ανάμεσα στήν πραγματικότητα πού ζεί καί σ' αυτό πού τού έχουν διδάξει εδώ καί αιώνες.


—   Ούτε καί στή γυναίκα πού νιώθει μόνο μιά ηδονή, τήν κλει- τοριδική ηδονή, είτε μέ άμεσο ερεθισμό (αυνανισμό) είτε μέ έμ­μεσο ερεθισμό από τό τρίψιμο τού πέους πάνω στήν κλειτορίδα. Αυτές οι σωματικές αλήθειες αποκαλύφτηκαν εδώ καί είκοσι χρό­νια από έρευνες πού έγιναν σέ χιλιάδες αμερικανίδες… γιά νά μή μιλήσω γιά τις δικές μου καθημερινές εμπειρίες. Προσθέτω πώς είμαι πολύ ευχαριστημένη από τή σεξουαλική μου ζωή".


25 ετών, ανύπαντρη


"Γιατί χρειάζεται οπωσδήποτε η διείσδυση; Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι έρωτα πού παράγουν οργασμούς! Αυτό η πλειοψηφία τών αντρών δέ μπορεί νά τό συλλάβει. Σ’ όσους μίλησα σοκαρίστηκαν. Σ’ όσους τό απόδειξα παραξενεύτηκαν (δέν ενθουσιάστηκαν όλοι!).


Ο κόλπος μου είναι γιά μένα ότι έχω πιό μυστικό. Όλοι οι άντρες μέ τούς οποίους κάνω έρωτα δέν χρειάζεται νά τόν “γνω­ρίσουν". Διευκρινίζω πώς δέν πάσχω από κολπική ψυχρότητα. Αλ­λά όταν κάνω έρωτα δέν χρειάζεται αναγκαστικά νά ανακατεύεται κι ο κόλπος μου".


30 ετών, ελεύθερη συμβίωση


"Παρατήρησα πώς η σεξουαλικότητά μου ήταν τό αντίθετο όλων όσων γράφτηκαν ή λέχτηκαν μέχρι τώρα. Γιατί; Γιά τό λόγο ότι ο σύντροφός μου έχει αναλάβει — οάν ευχαρίστηση καί σάν καθήκον πρός εμένα — νά συγκρατεί τή στύση του γιά πολύ κι έτσι μπορούμε νά κάνουμε έρωτα γιά πολλή ώρα καί η εκσπερμά- τωση δέν είναι ηδονή γι’ αυτόν, αλλά τό τέλος τής ηδονής. Γι’ αυτό μού συμβαίνει νάχω πολλούς κολπικούς οργασμούς όταν εί­μαι σέ φόρμα. Όσο γιά τόν κλειτοριδικό έρωτα, είναι τό ίδιο. Έχω ακόμα περισσότερους οργασμούς μ’ αυτό τό χάδι, όταν ο σύντρο­φός μου φιλάει τό φύλο μου.


Σ' αυτές τις συνθήκες καταλαβαίνετε πώς όταν ακούω: “Έχετε οργασμό πριν, μετά ή καθόλου;" αναρωτιέμαι γιατί νά κάνει κα­νείς έρωτα μέ έναν τόσο ανόητο σύντροφο. Καί πώς τάχα νά ικα­νοποιηθεί;


30 ετών, ελεύθερη συμβίωση


"Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Τά φιλιά, τά χάδια, τά αγκαλιά­σματα, εκφράζουν τόν έρωτα καλύτερα από τή συνουσία καί μού δίνουν τό συναίσθημα πώς αγαπιέμαι ολόκληρη".


24 ετών, παντρεμένη


"Η επαφή τών σωμάτων μας, η ζεστασιά μας, τά γέλια μας, τά τρυφερά μας παιχνίδια μάς είναι αρκετά καί δέν κάνουμε έρωτα, δέν έχουμε “οργασμό” (δέν μ’ αρέσει αυτή η λέξη γιατί εκφράζει γιά μένα κάτι μηχανικό πάντα ίδιο πού δέν μοιάζει καθόλου μέ τούς δικούς μου “σεισμούς", τις “τρέλες" μου, τό "χάσιμό" μου, όπου δέν έχω όρια, δέν ξέρω πιά πού βρίσκομαι καί είναι τόσο διαφορετικά).


Δέ μπορώ λοιπόν νά πώ πώς τά χάδια καί τά φιλιά είναι δευτε- ρεύοντα γιατί παίρνουν τήν πρώτη θέση συχνά καί ακόμα κι όταν ακολουθούνται ή έπονται από μιά ερωτική επαφή αληθινή (δηλα­δή περισσότερο συγκεντρωμένη στά γεννητικά μας όργανα). Έχουν μεγάλη σημασία αυτά τά ίδια καί δέν τά θεωρώ καθόλου σάν προκαταρκτικά, σάν μέσα δηλαδή γιά νά φτάσω σέ μιά κατά­σταση διέγερσης πού θά επέτρεπε τή σεξουαλική επαφή".


32  ετών, ελεύθερη συμβίωση


"Γιά μένα οι σεξουαλικές σχέσεις είναι απαραίτητες ατόν άνθρωπο, λοιπόν, προφανώς, άν είναι κακές ή άν προσκρούουν στήν αδιαφορία τού συντρόφου πού σκέφτεται μόνο τήν ευχαρί­στησή του, αυτό μπορεί νά είναι πολύ σοβαρό.


Οι άντρες δέν γνωρίζουν καθόλου τή σεξουαλικότητά τους. Ο σύντροφός μου στήν αρχή σκεφτόταν μόνο τή διείσδυση. Στό τέ­λος διαπιστώσαμε ότι ένιωθε τήν ίδια ή καί περισσότερη ηδονή μέ χάδια σ’ όλο του τό σώμα, μέ αγγίγματα τού δικού μου σώματος, μέ χάδια τού πέους του στήν κλειτορίδα μου, κ.λπ."


20 ετών, ελεύθερη συμβίωση


"Γιά μένα τά πιό σημαντικά είναι τά χάδια. Φαίνεται πώς καί γιά τόν σύντροφό μου τό ίδιο, αφού εδώ κι ένα χρόνο πού συναντιό­μαστε τακτικά, έχουμε κάνει έρωτα μέ διείσδυση δύο ή τρεις φο- ρές.


Όταν τόν χαϊδεύω βλέπω ότι τού αρέσει καί περνάει καλά. Δέν προσπαθεί νά διεισδύσει καί συμφωνώ κι εγώ. Στήν πραγματικότη­τα αυτό πού πάντα μέ φόβιζε στόν άντρα ήταν τό πέος του, γιατί είναι φκιαγμένο γιά τή διείσδυση κι εγώ τήν απεχθάνομαι. Εκτός κι άν είμαι σέ πολύ καλή διάθεση, άν πολύ όμορφα χάδια έχουν διαρκέσει γιά αρκετή ώρα, αλλά αυτό είναι σπάνιο. Εμείς ταυτό­χρονα μέ τά χάδια παίζουμε καί ξεσπάμε σέ γέλια. Έχει λείψει καί στους δυό μας η τρυφερότητα στά παιδικά μας χρόνια, ίσως γι’ αυτό μάς αρέσουν τόσο τά χάδια".


34 ετών, ελεύθερη συμβίωση


"Δίνω μεγάλη σημασία στή σωματική επαφή, γιατί εί­μαστε δύο σώματα πού συναντιόμαστε κι όχι μόνο δύο φύλα. Γιά μένα κάνω έρωτα δέν σημαίνει απαραίτητα διείσδυση. Μπορείς πολύ καλά νά κάνεις έρωτα μέ ένα τρόπο πλήρη καί ικανοποιητι­κό, χωρίς “συνουσία". Αυτή τή στιγμή τά χάδια, τά φιλιά, τά λόγια ξαναβρίσκουν όλη τους τή σημασία… Ο σκοπός είναι νά ενωθού­με ο ένας μέ τόν άλλο, κι αυτό γίνεται μέ πολλούς τρόπους".


34 ετών, ανύπαντρη


"Έκανα παιδί πριν έξη μήνες. Γιά νά γεννήσω έκανα τομή τού περινέου. Γιά πέντε μήνες πονούσα πολύ κατά τή διείσδυση εξαι­τίας τής τομής. Σ’ αυτούς τούς πέντε μήνες κάναμε πολύ σπάνια έρωτα. Πρέπει νά πώ πώς δέ μούλειψε. Γιά μένα υπάρχουν κι άλ­λοι τρόποι σεξουαλικής επαφής εκτός από τή διείσδυση. Έτσι, τά χάδια, τά φιλιά, η τρυφερότητα μέ μιά λέξη, έχουν γιά μάς περισ­σότερη σημασία. Ο σύζυγός μου τόχει καταλάβει. Επίσης και ο αμοιβαίος αυνανισμός μάς έδωσε πολλούς οργασμούς. Γιά μάς ο οργασμός δέν είναι ο σκοπός τής σεξουαλικής επαφής. Πριν γεν­νηθεί τό μωρό μας ένιωθα στερημένη χωρίς οργασμό, αλλά τώρα έχω μεγαλύτερη ανάγκη γιά τρυφερότητα καί γιά αποδείξεις αγά­πης".


 


Απόσπασμα από την έρευνα του γαλλικού περιοδικού F Magazine. Ευχαριστούμε τις εκδόσεις Θυμάρι για την ευγενική παραχώρηση του υλικού.

Comments

X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι, η λειτουργία του online chat θα πραγματοποιείται καθημερίνα Δευτέρα με Κυριακή και ώρες 18.00-21.00.

Μέγιστη χρονική διάρκεια συνομιλίας 15 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας μέχρι τώρα.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του boro.gr

Κάντε click για να αρχίσετε
X