Αρχική / More / Τα νέα της ημέρας / Περισσότεροι ασφαλισμένοι, χαμηλότεροι μισθοί
Περισσότεροι ασφαλισμένοι, χαμηλότεροι μισθοί  thumbnail

Περισσότεροι ασφαλισμένοι, χαμηλότεροι μισθοί

Τα στατιστικά στοιχεία για την απασχόληση στο ΙΚΑ όπως προκύπτουν από την επεξεργασία των "Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων" (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν για τον Δεκέμβριο του 2013 δείχνουν πως για έναν ακόμη χρόνο οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν, με τον μέσο ακαθάριστο μισθό να υπολογίζεται σε 1.265 ευρώ για πλήρη απασχόληση και σε 445,33 ευρώ για μερική.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2012, οι μισθοί εμφανίζονται μειωμένοι. Μάλιστα, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ασφαλισμένοι σε μικρές επιχειρήσεις παίρνουν το 60,7% του μέσου μισθού των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 10 ατόμων. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για την ηλικία των ασφαλισμένων, που δείχνουν ότι το 70% είναι ηλικίας έως 39 ετών, ενδεικτικό της υψηλής ανεργίας των ατόμων που βρίσκονται στη ζώνη των 50+.

Αναλυτικά, υποβλήθηκαν και τέθηκαν σε επεξεργασία ΑΠΔ από 206.557 κοινές επιχειρήσεις (αυτές που ασφαλίζουν το προσωπικό τους στο ΙΚΑ πλην των οικοδομικών) και 16.046 από οικοδομοτεχνικά έργα. Βάσει αυτών, ο αριθμός των ασφαλισμένων ανέρχεται σε 1.621.259, εκ των οποίων το 1.582.185 απασχολείται σε κοινές επιχειρήσεις και 39.074 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Τα δημογραφικά στοιχεία

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,78% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 52,67% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,65%, ενώ στη μερική απασχόληση το 41,65%.

Η μέση ηλικία του συνόλου των ασφαλισμένων είναι τα 38,77 έτη: στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι τα 42,95 και στις κοινές επιχειρήσεις τα 38,66 έτη (μέση ηλικία ανδρών 39,52 και γυναικών 37,71).

Στο σύνολο των επιχειρήσεων, το 22,19% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και το 56,78% είναι έως 39 ετών. Στις κοινές επιχειρήσεις το 22,51% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και το 57,19% έως 39, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 8,98% και 40,09%.

Επίσης το 75,88% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών. Στις κοινές επιχειρήσεις αυτή η ομάδα αντιπροσωπεύει το 75,96% και στα οικοδομοτεχνικά έργα το 72,33%.

Τέλος στο σύνολο των επιχειρήσεων, το 15,31% των ασφαλισμένων είναι από 50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις είναι το 15,08% και στα οικοδομοτεχνικά έργα το 24,61%.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων το 90,15% έχει υπηκοότητα ελληνική, το 1,79% άλλης χώρας της Ε.Ε. και το 8,06% χώρας εκτός Ε.Ε.

Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις το 90,92% έχει υπηκοότητα ελληνική, το 1,75% άλλης χώρας της Ε.Ε. και το 7,32% χώρας εκτός Ε.Ε., ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 58,82%, 3,42% και 37,76%.

Η οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων έχει ως εξής:

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, το 21,98% απασχολείται στον κλάδο Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, το 14,42% στον κλάδο Μεταποιητικές Βιομηχανίες και το 10,90% σε Ξενοδοχεία και Εστιατόρια.

To 22,23% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, το 13,80% στις Μεταποιητικές Βιομηχανίες και το 9,68% σε Ξενοδοχεία και Εστιατόρια. 

Από τους εργαζόμενους στις Κατασκευές το 28,31% είναι αλλοδαποί, ενώ στον συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 4,75% των ασφαλισμένων.

Από τους εργαζόμενους σε Ξενοδοχεία και Εστιατόρια το 19,96% είναι αλλοδαποί, ενώ στον συγκεκριμένο χώρο απασχολείται το 10,90% των ασφαλισμένων.

Ακόμη, από τους εργαζόμενους σε Μεταποιητικές Βιομηχανίες το 13,75% είναι αλλοδαποί, ενώ στον συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 14,42% των ασφαλισμένων.

Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις (σ.σ. αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα στο τέλος του κειμένου) είναι Υπάλληλοι Γραφείου, με ποσοστό 24,62%. Το 29,06% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα είναι Υπάλληλοι Γραφείου, 19,17% απασχολείται στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές, ενώ 13,58% απασχολείται στην κατηγορία Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες.

To 36,84% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας της Ε.Ε. είναι Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες, το 22,42% είναι Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές και 15,47% είναι Υπάλληλοι Γραφείου.

Βασικά στοιχεία μηνιαίας απασχόλησης

Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 21,52 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 21,73 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,03 ημέρες. Η υψηλότερη μέση απασχόληση παρατηρείται στις Ένοπλες Δυνάμεις με 25 ημέρες, ενώ η χαμηλότερη εμφανίζεται στην ειδικότητα Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό με 10,63 ημέρες.

Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε €54,66 και ο μέσος μισθός σε €1.265,08, αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε €25,07 και σε €445,33. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι €43,08 και ο μέσος μισθός €561,33. Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογισθεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 63,36% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από 10 μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός αντιστοιχεί στο 60,78%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 84,40% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 95,42%. Ο μέσος μισθός των γυναικών αντιστοιχεί στο 73,40% του μισθού των ανδρών. Οι υψηλότερες αμοιβές τόσο στους άνδρες, όσο και στις γυναίκες παρατηρούνται στην ειδικότητα Διευθύνοντες και Ανώτερα Στελέχη Μεγάλων Δημοσίων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών (με απασχόληση 10 μισθωτοί και άνω) με μέσο μισθό 4.475,56 ευρώ και 2.744,35 ευρώ αντίστοιχα.

Να σημειωθεί τέλος ότι ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 13,28%, στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 2,58% και στο σύνολο των επιχειρήσεων κατά 12,99%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων, στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση, αυξήθηκε κατά 6,85%, ενώ με μερική απασχόληση κατά 46,84% (αναλυτικές συγκρίσεις των ετών 2012 και 2013 στον παραπάνω πίνακα).


 


Real.gr

Comments

X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι, η λειτουργία του online chat θα πραγματοποιείται καθημερίνα Δευτέρα με Κυριακή και ώρες 18.00-21.00.

Μέγιστη χρονική διάρκεια συνομιλίας 15 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας μέχρι τώρα.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του boro.gr

Κάντε click για να αρχίσετε
X