Αρχική / More / Τα νέα της ημέρας / Ιδιωτικά κριτήρια στη δημόσια υγεία
Ιδιωτικά κριτήρια στη δημόσια υγεία  thumbnail

Ιδιωτικά κριτήρια στη δημόσια υγεία

Νομοσχέδιο με γερμανική(;) πατρότητα για την ίδρυση Α.Ε. που θα μοιράζει το κρατικό χρήμα σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία. Η λειτουργία των δομών του ΕΣΥ και οι μισθοί των υγειονομικών θα εξαρτώνται από τα κέρδη τους.


     
 

 


Τα γερμανικά θεραπευτικά πρωτόκολλα (DRGs) και η εφαρμογή τους θα κοστίζουν στο ελληνικό Δημόσιο συνολικά 600.000 ευρώ

Τα γερμανικά θεραπευτικά πρωτόκολλα (DRGs) και η εφαρμογή τους θα κοστίζουν στο ελληνικό Δημόσιο συνολικά 600.000 ευρώΤης Ντάνι Βέργου


 


Kι άλλες περικοπές στο ήδη απορρυθμισμένο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Την άγρια λιτότητα στα νοσοκομεία αλλά και τη μισθολογική εξαθλίωση των εργαζομένων θα επιτείνει η Ανώνυμη Εταιρεία ΕΣΑΝ, τη σύσταση της οποίας προωθεί το υπουργείο Υγείας με νομοσχέδιό του που ψηφίζεται σήμερα. Ενα νομοσχέδιο του οποίου η πατρότητα ενδέχεται να είναι γερμανική, όπως αποκάλυψε χθες ο υπουργός Υγείας, γεγονός που δεν θεωρεί "φρικώδες ή έγκλημα καθοσιώσεως". Γερμανικά είναι τα θεραπευτικά πρωτόκολλα (DRGs) και η εφαρμογή τους, που συνολικά κοστίζουν στο ελληνικό Δημόσιο 600.000 ευρώ.


 


Η Εταιρεία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε., σε κάθε περίπτωση, θα "εμβαθύνει" κι άλλο στον προσδιορισμό των παροχών υγείας με συντελεστές κόστους, περιστέλλοντας, εν τέλει, το δικαίωμα του πολίτη στη δημόσια δωρεάν υγεία.


 


Η απαίτηση για "διαμόρφωση ενός καθολικού συστήματος διαχείρισης και δίκαιης κατανομής των δημοσιονομικών πόρων μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών κλινικών", που θα καλύψει η ΕΣΑΝ Α.Ε., είναι μνημονιακή δέσμευση (9.2.2012), όπως υπενθυμίζεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, και έτσι η κυβέρνηση ανοιχτά πλέον ενισχύει τη δράση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της υγείας. Οπως εξηγείται στον προτεινόμενο νόμο, "εισάγεται στον χώρο της υγείας το Σύστημα Αμοιβών Νοσοκομείων (ΣΑΝ), ένα καθολικό σύστημα αμοιβών, οικονομικών πόρων μεταξύ νοσοκομείων, δημόσιων και ιδιωτικών". Για τον λόγο αυτό "συστήνεται νομικό πρόσωπο με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα", η ΕΣΑΝ Α.Ε., η οποία θα μαζεύει και θα μοιράζει το χρήμα ανάμεσα στα δημόσια νοσοκομεία και τον ιδιωτικό τομέα.


 


Με την κίνηση αυτή η κυβέρνηση εισάγει ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια στη λειτουργία των νοσοκομείων του ΕΣΥ, κλείνοντας μια για πάντα το κεφάλαιο δημόσια υγεία. Τα δημόσια νοσοκομεία θα λειτουργούν ως οικονομικά αυτοτελείς επιχειρήσεις, με τη συνέχιση της λειτουργίας τους να εξαρτάται από τα έσοδα και τα κέρδη τους, ανταγωνιζόμενα μεταξύ τους αλλά και με τα ιδιωτικά. Θα διαμορφωθούν ενιαίοι κανόνες κοστολόγησης των υπηρεσιών υγείας, με βάση τους οποίους τα ασφαλιστικά ταμεία και οι ασθενείς θα αγοράζουν τις υπηρεσίες υγείας από τα δημόσια και τα ιδιωτικά νοσοκομεία, όπως εξήγησε χθες ο υπουργός Υγείας Μ. Βορίδης. Δηλαδή η χρηματοδότηση του ΕΣΥ παύει να είναι υποχρέωση του κράτους και εξαρτάται από τις αποφάσεις μιας ιδιωτικής εταιρείας.


 


Κάθε δημόσιο νοσοκομείο θα πρέπει να λειτουργεί με βάση την ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας του. Συνεχώς ανταγωνιζόμενο τα άλλα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, θα εξασφαλίζει συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Τα "μη ανταγωνιστικά" νοσοκομεία θα κλείνουν.


 


Η ΕΣΑΝ θα επεξεργάζεται, θα μελετά και θα παρακολουθεί τα εργαλεία κοστολόγησης των υπηρεσιών υγείας με οδηγό τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (ΚΕΝ) και τα λεγόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα (DRGs). Δηλαδή ο ασθενής ή τα ασφαλιστικά ταμεία θα πληρώνουν τα δημόσια νοσοκομεία βάσει ενός τιμολογίου, ανάλογα με την ασθένεια, την ηλικία, την προβλεπόμενη μέση διάρκεια νοσηλείας.


 


Eλάχιστο πακέτο παροχών


 


Διαφαίνεται ξανά και εδώ ο στόχος της κυβέρνησης -στον οποίο η "Εφ.Συν." έχει σταθεί πολλές φορές- για ένα ελάχιστο πακέτο παροχών προς τον πολίτη που σε καμία περίπτωση δεν θα του εξασφαλίζει την υγεία του και ο οποίος, παρόλο που έχει πληρώσει φόρους γι’ αυτήν μία και δύο φορές, θα πρέπει να βάζει συνεχώς το χέρι βαθιά στην τσέπη. Η κρατική ευθύνη τελικά περιορίζεται στο ελάχιστο πακέτο παροχών.


 


Η Α.Ε. με την υπογραφή του υπουργού Υγείας Μ. Βορίδη αποκτά ενισχυμένη εξουσία με υπερβολικά εκτεταμένες δικαιοδοσίες. Υπερβαίνει το ίδιο το υπουργείο Υγείας, αφού θα μπορεί να κατευθύνει όλο το σύστημα υγείας μέσω της χρηματοδότησης, του ελέγχου και της αξιολόγησης όλων των δομών περίθαλψης, με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια αξιολόγησης και λειτουργίας.


 


Την ίδια ώρα και οι μισθοί των υγειονομικών θα εξαρτώνται από το όλο σύστημα που θα εφαρμόσει η ΕΣΑΝ Α.Ε. Ετσι, το κράτος θα απαλλαγεί και από την υποχρέωση καταβολής των μισθών των υγειονομικών, οι οποίοι θα διαμορφώνονται ανάλογα με τα έσοδα των νοσοκομείων. Οι αμοιβές των εργαζομένων θα είναι κομμάτι του κόστους των υπηρεσιών υγείας που θα επιθεωρεί η Α.Ε. και στην προσπάθεια μείωσης του κόστους ενός νοσηλευτικού ιδρύματος -πάντα στον άξονα της ανταγωνιστικότητας- δεν θα προκαλέσουν έκπληξη νέες περικοπές μισθών.


 


Το παλιό κλείσιμο του ματιού στον ιδιωτικό τομέα από το υπουργείο Υγείας σήμερα αντικαθίσταται από μια ορθάνοιχτη πόρτα και από τη δημόσια πρόσκληση στους επιχειρηματίες του χώρου της υγείας. Οπως αναφέρει το προτεινόμενο νομοσχέδιο, "το εποπτικό συμβούλιο μεριμνά για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής αντιπροσώπευσης των ιδιωτικών κλινικών στα όργανα διοίκησης της Εταιρείας", δηλαδή τη μέγιστη συμμετοχή τους στη διοίκηση της εταιρείας.


 


Σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι: "Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο ευρώ και καλύπτεται ολόκληρο από το ελληνικό δημόσιο. Σε περίπτωση μελλοντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το επιπλέον κεφάλαιο μπορούν να καταβάλλουν το ελληνικό δημόσιο, τα δημόσια νοσοκομεία, τα ασφαλιστικά ταμεία και οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις των ιδιωτικών κλινικών". Ετσι, καθίσταται σαφές πως ενώ η χρηματοδότηση της Α.Ε. θα προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα ασφαλιστικά ταμεία, από τους ίδιους επομένως τους πολίτες μέσω των φόρων και των εισφορών που πληρώνουν, θα χαριστεί κομμάτι της ή και ολόκληρη μελλοντικά στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Ας σημειωθεί ότι στο αρχικό σχέδιο νόμου δεν γινόταν αναφορά στη συμμετοχή του Δημοσίου στην Α.Ε.


 


Οπως διευκρίνισε χθες ο υπουργός, κατ’ ελάχιστο το 51% της Α.Ε. το έχει το ελληνικό Δημόσιο. "Αρχικά έχει το 100%, με δυνατότητα να μεταβιβάσει μετοχές μέχρι 20% σε ιδιώτες παρόχους και σε ασφαλιστικές εταιρείες -όχι σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αλλά σε συλλογικότητες που εκπροσωπούν τα πρόσωπα αυτά, σε αντιπροσωπευτικές τους οργανώσεις-, μετοχές μέχρι 29% στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως είναι τα νοσοκομεία ή οι ιατρικοί σύλλογοι". Από τη στιγμή δε που οι μετοχές αυτές θα κτηθούν δεν μπορεί να μεταβιβαστούν περαιτέρω, παρά μόνο να επαναγοραστούν από το ελληνικό Δημόσιο αν κάποιος θέλει να φύγει από τη διαδικασία, πρόσθεσε.


 


Και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα (DRGs) είναι εισαγόμενα, όπως αποκάλυψε ο υπουργός. "Εκείνο το οποίο θα κάνουμε -και αυτή τη στιγμή είναι υπό διαπραγμάτευση η σχετική σύμβαση- είναι ότι το ελληνικό Δημόσιο κατ’ αρχήν θα συμβληθεί με το γερμανικό ινστιτούτο ΙΝΕΚ (που έχει τα δικαιώματα των γερμανικών DRGs) και θα αγοράσει από το γερμανικό αυτό ινστιτούτο αυτά τα δικαιώματα, τα δικαιώματα χρήσης και την τεχνογνωσία της χρήσης αυτής. Οχι μόνο τα royalties αλλά και το εργαλείο, το λογισμικό, τους αλγορίθμους, όλο. Αυτό, λοιπόν, θα είναι ένα συγκεκριμένο ποσό 600.000 ευρώ".


 


"Δεν ξέρω από ποιον έχει γραφτεί"


 


Οσο για την πατρότητα του εν λόγω νομοσχεδίου, αν δηλαδή είναι γερμανική, ο υπουργός δήλωσε τα εξής: "Παρέλαβα το νομοσχέδιο αυτό από τις υπηρεσίες του υπουργείου, επομένως δεν ξέρω από ποιον έχει γραφτεί, αλλά να το ρωτήσω για να σας ενημερώσω σχετικά. Παρά ταύτα, δεν θα έβρισκα φρικώδες ή έγκλημα καθοσιώσεως εάν έχει ετοιμαστεί στα πλαίσια κάποιου είδους συνεργασίας" και πρόσθεσε: "Δηλαδή να έχεις κάποιον ο οποίος σε υποστηρίζει στην κατεύθυνση μιας μεταρρύθμισης και να σου πει ότι "κοίταξε να δεις, εγώ έχω αυτό το σύστημα το οποίο σου προτείνω" και αυτό το σύστημα εισάγεται με αυτόν τον τρόπο".


 


Οσο για τα προσωπικά δεδομένα του λαού, και αυτά τα ξεπουλάει το υπουργείο Υγείας στην Ανώνυμη Εταιρεία που δημιουργεί, η οποία θα έχει τα πάντα στη διάθεσή της. "Για τη δημιουργία και τη διαρκή ανάπτυξη του ΣΑΝ όλα τα δημόσια νοσοκομεία και οι ιδιωτικές κλινικές της χώρας αποστέλλουν στην ΕΣΑΝ Α.Ε. σε ηλεκτρονική μορφή αρχείο με τα στοιχεία των ασθενών και τα ιατρικά και διοικητικά δεδομένα από τον φάκελο νοσηλείας τους, όπως δεδομένα εισαγωγής, αιτία εισαγωγής, εξιτήριο και τα γενικά δεδομένα", αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.


 Efsyn.gr 


Comments

X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι, η λειτουργία του online chat θα πραγματοποιείται καθημερίνα Δευτέρα με Κυριακή και ώρες 18.00-21.00.

Μέγιστη χρονική διάρκεια συνομιλίας 15 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας μέχρι τώρα.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του boro.gr

Κάντε click για να αρχίσετε
X