Αρχική / More / Τα νέα της ημέρας / Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Οι αιτήσεις, τα κριτήρια,οι όροι
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Οι αιτήσεις, τα κριτήρια,οι  όροι thumbnail

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Οι αιτήσεις, τα κριτήρια,οι όροι

Ξεκινησε απο χθες, 15 Νοεμβρίου η υποβολή Αιτήσεων για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Η πιλοτική Εφαρμογή σε 13 Δήμους, θα οδηγήσει σε συμπεράσματα που θα καθοδηγήσουν την εφαρμογή του μέτρου σε όλη τη χώρα.

Απόστολος Χριστοδουλάκης-Φοροτεχνικός

Επειδή τα κριτήρια είναι πολλά για την ένταξη ή όχι στην ενίσχυση με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, θεωρείται σκόπιμο να υποβάλλουν όλοι οι δημότες που βρίσκονται στους εν λόγω δήμους την  αίτηση στην ιστοσελίδα www.energo-eke.gr , εφόσον πιστεύουν ότι θα ωφεληθούν από τη διαδικασία, τηρώντας ταυτόχρονα και τις δεσμεύσεις που αυτή συνεπάγεται..

Μετά την αίτηση, θα ακολουθήσουν διασταυρώσεις των στοιχείων με ΓΓΠΣ, ΓΓΔΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλιση και θα προκύψει λίστα προσωρινών δικαιούχων. Η λίστα θα σταλεί στους Δήμους για επιβεβαίωση και έγκριση.

Υπενθυμίζουμε ότι το Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα, είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ ή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Το γεγονός ότι βέβαια ότι κάποιος θα υπαχθεί στην λίστα με τους δικαιούχους και θα λάβει το Ελάχιστο εισόδημα συνεπάγεται και την αποδοχή ορισμένων δεσμεύσεων μαζί με κάποιες παροχές, πχ:

• Οι δικαιούχοι του προγράμματος «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα», στο πλαίσιο του Σχεδίου Ένταξης που εκπονείται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, προωθούνται, κατά περίπτωση, για ένταξη σε προγράμματα, δράσεις, παροχές και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα, όπως:

1. Ενημέρωση, πληροφόρηση και ατομική συμβουλευτική υποστήριξη των δικαιούχων της εισοδηματικής ενίσχυσης ή /και των μελών της οικογένειας τους.

2. Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.

3. Χορήγηση βιβλιαρίου ανασφάλιστου (στην περίπτωση που δεν δικαιούται παροχών υγείας για οποιοδήποτε λόγο) 

4. Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ ή άλλου φορέα παροχής ενέργειας -Κοινωνικό τιμολόγιο ΕΥΔΑΠ ΕΥΑΘ ΔΕΥΑ 

5. Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων 

6. Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης -Ένταξη σε πρόγραμμα Κοινωνικού Παντοπωλείου 

7. Ένταξη στα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για του Άπορους (FEAD) 

8. Ένταξη σε άλλα προγράμματα αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 

• Οι δικαιούχοι, εφόσον ανήκουν στον ενεργό πληθυσμό και δύνανται να εργαστούν και είναι κάτω των 67 ετών, προωθούνται, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, μέσω προγραμμάτων που υλοποιούνται μεταξύ άλλων από τον ΟΑΕΔ, το ΕΙΕΑΔ, τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων κ.α. και περιλαμβάνουν:

1. Νέες Θέσεις Εργασίας κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας στο ιδιωτικό τομέα -Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

2. Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης

3. Προγράμματα πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας

4. Ένταξη ή επανένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα

5. Προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης και προώθησης στην εργασία προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ενταγμένων στο πρόγραμμα, οι οποίοι δύνανται να εργαστούν.

Σημειώνεται ότι η καταβολή του Ελάχιστου Κοινωνικού Εισοδήματος αναστέλλεται  εάν ο δικαιούχος αρνηθεί να απασχοληθεί σε συγκεκριμένη θέση εργασίας που του προτείνεται από τον ΟΑΕΔ, αντίστοιχη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του, ενώ δύναται να εργαστεί και εφόσον, δεν έχει αναπηρία, ή έχει στην ευθύνη του, τη φροντίδα υπερήλικα, ή ανήλικου τέκνου που δεν φοιτά στο σχολείο ή δεν είναι ενταγμένο σε βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό ή Μονάδα προστασίας παιδιού.

Επιπλέον, για την ένταξη στο καθεστώς διενεργείται κοινωνική έρευνα. Η κοινωνική έρευνα είναι η διαδικασία της διερεύνησης των συνθηκών διαβίωσης των ωφελούμενων μονάδων, η οποία διενεργείται από Κοινωνικό Λειτουργό και μπορεί να περιλαμβάνει επιτόπιες επισκέψεις όπου απαιτείται. 

Επιπρόσθετα, η κοινωνική έρευνα αποτελεί τμήμα του σχεδίου δράσης κοινωνικής ένταξης ή και εργασιακής ένταξης/επανένταξης όπου απαιτείται.

Κατά τη διενέργεια της Κοινωνικής Έρευνας αναζητούνται στοιχεία που χρησιμεύουν στην ανάλυση των συνθηκών διαβίωσης και των κοινωνικό −δημογραφικών χαρακτηριστικών των αιτούντων.

Ενδεικτικά τέτοια στοιχεία είναι:

1. δαπάνες ενέργειας, ύδρευσης, επικοινωνιών, 

2. ύψος ενοικίου, 

3. ιδιωτικά δάνεια, 

4. δαπάνες ιδιωτικής ασφάλισης και ιδιωτικής εκπαίδευσης, 

5. είδος θέρμανσης,

6. επαγγελματικά χαρακτηριστικά,

7. εκπαιδευτικό επίπεδο μελών, 

8. στοιχεία κατοχής οικιακού εξοπλισμού,

9. χαρακτηριστικά κατοικίας (παλαιότητα, αριθμός δωματίων κ.λπ.), καθώς και άλλα στοιχεία που απεικονίζουν την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του νοικοκυριού. 

Τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται στα κριτήρια επιλεξιμότητας αλλά δύναται να οδηγήσουν σε απ ένταξη εάν κριθεί ότι δεν συνάδουν με την δηλωθείσα οικονομική κατάσταση του φορολογούμενου.

Συμπερασματικά, σκοπός της εφαρμογής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος είναι να ωφεληθούν πραγματικά αυτοί που το έχουν ανάγκη. Αυτό μας βρίσκει όλους σύμφωνους. Από την άλλη ,έτσι όπως είναι δομημένο το πιλοτικό σύστημα, υπάρχει και ένα μεγάλο διοικητικό κόστος εφαρμογής του, που ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα στην υλοποίηση. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε είναι το κατά πόσο θα ωφεληθούν οι δικαιούχοι και πόσο θα είναι το διοικητικό κόστος ελέγχου και επαληθεύσεων ότι αυτοί που λαμβάνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα το έχουν όντως ανάγκη. Ίσως θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε τότε σημεία απλοποίησης του συστήματος που θα πραγματικά θα εγγυηθεί ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης στους πολίτες.


Madata.gr 

Comments

X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι, η λειτουργία του online chat θα πραγματοποιείται καθημερίνα Δευτέρα με Κυριακή και ώρες 18.00-21.00.

Μέγιστη χρονική διάρκεια συνομιλίας 15 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας μέχρι τώρα.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του boro.gr

Κάντε click για να αρχίσετε
X