Αρχική / Σεξ / Ζευγάρι / Σχέσεις: Πότε πρέπει να τον εμπιστεύεσαι και πότε όχι;
Σχέσεις: Πότε πρέπει να τον εμπιστεύεσαι και πότε όχι;  thumbnail

Σχέσεις: Πότε πρέπει να τον εμπιστεύεσαι και πότε όχι;


Εμπιστοσύνη


Η εμπιστοσύνη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την ύπαρξη μιας σχέσης που συνδυάζει την ελευθε­ρία και την δέσμευση. Μια εμπιστοσύνη που δεν είναι τυφλή και δεδομένη, αλλά μια εμπιστοσύνη που χτίζεται, που κατακτιέται, που κερδίζεται. Μια εμπιστοσύνη που έχει δομηθεί στην εκτίμηση για την προσωπικότητα του συντρόφου, όχι μόνο στην αρχή της σχέσης, αλλά στην συνολική πορεία.


Κείμενο του συνεργάτη μας ψυχοθεραπευτή, Δημήτρη Καραγιάννη. 


Δημήτρης Καραγιάννης


Η εμπιστοσύνη δεν αφήνει χώρο για ζηλοτυπίες, αμφισβητήσεις και επιβεβαιώσεις. Παρακάμπτει τις ψυχοφθόρες προστριβές και επιτρέπει την αυτο­νομία των συντρόφων, δίχως την αίσθηση απειλής για την σχέση. Η ελευθερία όχι μόνο δεν αποτελεί κίνδυνο, αλλά αντίθετα είναι ευκαιρία, αφού δίνει την δυνατότητα στον κάθε σύντροφο να συλλέγει νέες σημαντικές εμπειρίες στην προσωπική, ξεχωριστή του πορεία, τις οποίες μπορεί να προσφέρει στο κοι­νό ταμείο του ζευγαριού.


Η εμπιστοσύνη στον ερωτικό τομέα δεν μπορεί να στηρίζεται σε τσεκαρίσματα και σε κρυφές ματιές στα κινητά και στα λάπτοπ. Η εμπιστοσύνη δεν μπορεί να διασφαλιστεί με ζηλοτυπίες και με περιο­ρισμούς στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους που υπάρχουν στο εργασιακό ή στο φιλικό περιβάλλον.


Δεν μπορεί να σταθεί ένα μαγαζί, όπου ο ένας συνέταιρος θα παραφυλάει τον άλλο, μήπως κλέψει από το κοινό ταμείο. Πώς θα σταθεί μια σχέση, όπου ο ένας θεωρεί τον άλλο αναξιόπιστο, που αναζητά την ευκαιρία να ξεφύγει;


Πόσο ελκυστικός μπορεί να είναι ένας σύντροφος που κάνει διαρκώς ελέγχους και παρατηρήσεις; Πόσο έξυπνο είναι να μεταβάλλεται σε ένα ανασφαλή δεσμοφύλακα που η μόνη του ασχολία είναι να μη δραπετεύσει ο κρατούμενος;


Ένας ισοπεδωμένος σύντροφος που έχει εγκα­ταλείψει τον εαυτό του και δεν ενδιαφέρεται για την ύπαρξη των άλλων ανθρώπων γύρω του, δεν είναι ένας πιστός σύντροφος που αξίζει η συμπόρευση μα­ζί του, αλλά ένα αφόρητο βάρος στη ζωή.


Ένας σύντροφος που δυσανασχετεί ανά πάσα στιγμή για τις ευθύνες της καθημερινότητας, δεν καλλιεργεί την εμπιστοσύνη και ας είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.


Η αμοιβαία εμπιστοσύνη έγκειται στο ότι ο κά­θε σύντροφος εξελίσσεται στην προσωπική του ζωή και ότι ανταποκρίνεται υπεύθυνα και δημιουργικά στους τομείς που έχει αναλάβει στην κοινή ζωή. Η εκτίμηση για τον σύντροφο που γνωρίζει να ζει ευ­χαριστιακά την καθημερινότητά του, ανανεώνει την επιθυμία.


Η εμπιστοσύνη στηρίζεται στα στοιχεία της προ­σωπικότητας του άλλου που έχουν κρυσταλλωθεί στο παρελθόν του, αλλά επιβεβαιώνονται και διευ­ρύνονται καθημερινά με τον τρόπο που ζει και σχε­τίζεται στο παρόν.


Η νέα γυναίκα που γίνεται μητέρα, ανακαλύ­πτοντας τον δικό της τρόπο να φροντίζει το παιδί της δίχως να χάνει τα προσωπικά της ενδιαφέροντα, γί­νεται ελκυστικότερη στον άντρα της.


Ο νέος άντρας που γίνεται πατέρας και νιώθει να αυξάνει η ευθύνη για την οικογένειά του, αλλά αυ­τό να τον κάνει πιο δημιουργικό, γίνεται ελκυστικότερος στην γυναίκα του.


Η αμοιβαία εμπιστοσύνη που δομείται στην αμοιβαία εκτίμηση είναι το σημαντικό στοιχείο για την δέσμευση στις σχέσεις που διαρκούν μια ζωή. Η εμπιστοσύνη που διευρύνεται μέσα στον χρόνο, εί­ναι ο παράγοντας που δημιουργεί την αυθεντική ελευθερία μέσα στη σχέση.


Δεν πρέπει να είσαι με τον άλλο. Θέλεις να είσαι μαζί του. Όχι γιατί δεν τα καταφέρνεις μόνος σου, αλλά γιατί μαζί του είσαι ακόμη πιο πολύ ο εαυτός σου. Η παρουσία του προσφέρει την αέναη δυνατό­τητα να ανακαλύπτεις τον εαυτό σου.


Η δέσμευση που στηρίζεται στην εκτίμηση και στην εμπιστοσύνη στον σύντροφο δεν κατανοείται τότε ως υποχρέωση, αλλά ως διαρκώς ανανεούμενη πρόσκληση για νέες συναρπαστικές εμπειρίες, που πολλές φορές έχουν και πολύ δύσκολο περιεχόμενο.


Το ζευγάρι που είχε χάσει το νεογέννητο παιδί του, πονούσαν, αλλά κρατούσε ο ένας το χέρι, του άλλου σφικτά. Εννέα μήνες με όνειρα, αλλά και με απαιτήσεις και περιορισμούς, είχαν σβήσει άδοξα. Όμως, το βουβό κλάμα τους, εκτός από λύπη, εί­χε και αγάπη. Αεν ήθελαν παρηγοριές, γιατί δεν ήταν για οίκτο. Ο σύντροφος ήταν εκεί, ήταν πα­ρών. Οι νοσοκόμες έμπαιναν διακριτικά, λες και ήταν η κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού. Η αίσθηση ήταν ερωτική και ας είχε τόση θλίφη. Η απώλεια ήταν αφόρητα βασανιστική, αλλά δεν υπήρχε η αποφορά του θανάτου. Μόνο η σκληρη πραγματι­κότητα που απαιτούσε νεες δεξιότητες για την υπέρβαση της και νέους όρκους για την υπεράσπι­ση της ζωής.


* * *


Η εμπιστοσύνη στον άλλο προϋποθέτει την εμπι­στοσύνη στον εαυτό. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση δεν έχει την ικανότητα να εμπιστεύεται. Δεν εμπιστεύ­εσαι τον άλλο, αλλά απλώς τού παραδίδεσαι. Η αυ- τοεγκατάλειψη στα πλαίσια της σχέσης προσομοι­άζει στον έντονο έρωτα, αλλά στην ουσία εκφράζει μια παραίτηση από την προσωπική ευθύνη και την προσωπική συμμετοχή.


Δεν μπορεί να εμπιστευτείς κάποιον που ήταν παράλληλα σε μια άλλη σχέση και να θεωρείς ότι τον κατέκτησες με τα μοναδικά σου προσόντα και ότι δεν θα βρεθεί κάποια άλλη στη συνέχεια που θα τον θέλξει με τα δικά της μοναδικά προσόντα.


Δεν μπορεί να εμπιστευθείς για σχέση ένα άν­θρωπο που στην επαγγελματική του εργασία βρί­σκει τρόπους να επιβιώνει με κομπίνες και να εφη­συχάζεις με την βεβαιότητα ότι στην προσωπική του ζωή θα είναι τίμιος.


Δεν μπορεί να εμπιστευθείς ένα άνθρωπο που έχει διαταραγμένες προσωπικές σχέσεις με τα μέλη της οικογένειάς του, που νιώθει πικρία από την εγκα­τάλειψη των φίλων του και έχει ένταση με τους συ­ναδέλφους του και να φαντασιώνεις ότι μαζί σου θα είναι όλα ιδανικά.


Δεν μπορείς να εμπιστευθείς κάποια που είναι το κοριτσάκι που δεν έχει αυτονομηθεί ποτέ και να πε­ριμένεις να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στην κοινή ζωή.


Δεν μπορείς να εμπιστευθείς κάποια που η μόνη της αξία είναι οι επώνυμες φίρμες και να αναρω­τιέσαι μετά για τις αξίες που θα μεταδώσει στα παι­διά της.


Δεν μπορείς να εμπιστευθείς κάποια που θεω­ρούσε ότι το μόνο που έπρεπε να κάνει στη ζωή της ήταν να περιμένει το βασιλόπουλο που θα την ευτυ­χήσει και να θεωρείς ότι θα μπορέσεις κάποτε να την κάνεις ευτυχισμένη.


* * *


Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο βιβλίο του Δρ. Δημήτρη Καραγιάννη "Έρωτας ή τίποτα" που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός. 

Comments

X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι, η λειτουργία του online chat θα πραγματοποιείται καθημερίνα Δευτέρα με Κυριακή και ώρες 18.00-21.00.

Μέγιστη χρονική διάρκεια συνομιλίας 15 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας μέχρι τώρα.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του boro.gr

Κάντε click για να αρχίσετε
X