Γνωρίζοντας τους λόγους για τους οποίους συμβαίνουν και λαμβάνοντας τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα μπορεί να μειωθεί ο κίνδυνος πτώσεων στην τρίτη ηλικία.