Διαγραφή όχι μόνο των προσαυξήσεων αλλά και πρόσθετων φόρων και τελών του ν. 2523/1997, καθώς και των προστίμων για μη υποβολή δήλωσης ή υποβολή ανακριβούς ή εκπρόθεσμης δήλωσης (ν. 4174/2013), προβλέπει νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που δημοσιεύεται στο σημερινό φύλλο (αρ.35) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.


Με την ίδια Πράξη Ν.Π., που υπογράφεται από τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και όλα τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, η υπό εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα, καλείται να καταβάλλει το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ για τη διάσωση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, «έναντι μελλοντικής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου αυτής προς κάλυψη της αναγκαίας κεφαλαιακής ενίσχυσής της».


avgi.gr