Αρχική / More / Τα νέα της ημέρας / Διαθεσιμότητα τέλος, οι απολυμένοι του Μνημονίου επανέρχονται
Διαθεσιμότητα τέλος, οι απολυμένοι του Μνημονίου επανέρχονται thumbnail

Διαθεσιμότητα τέλος, οι απολυμένοι του Μνημονίου επανέρχονται

Την εξαγγελθείσα αποκατάσταση των αδικιών στο Δημόσιο μέσω της επαναφοράς των απολυμένων/διαθέσιμων του Μνημονίου και της επανασύστασης χρήσιμων για την κοινωνία κλάδων, που καταργήθηκαν, υλοποιεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Βουλή. Καταργούνται ακόμη οι μνημονιακοί θεσμοί της διαθεσιμότητας και του επανελέγχου μετατροπής συμβάσεων, ενώ απαγορεύεται ρητώς η πολιτική επιστράτευση απεργών.


 


Πώς θα επανέλθουν οι 3.900 διαθέσιμοι


Το νομοσχέδιο, με τον τίτλο "Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» ρυθμίζει την επαναφορά των 3.900 "διαθέσιμων" που απολύθηκαν ή παραμένουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, ορίζοντας ότι το προσωπικό αυτό επανέρχεται κατόπιν αίτησής του στο υπουργείο που υπαγόταν οργανικά ή στο νομικό πρόσωπο εποπτείας του, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς, θέσεις με Πράξη του οικείου υπουργού. Της επαναφοράς αυτής θα προηγηθεί η λεγόμενη "εθελοντική κινητικότητα", στο πλαίσιο της οποίας δύνανται να μετακινηθούν σε θέσεις που θα προσδιοριστούν με βάση τις ανάγκες των υπουργείων. Στην κινητικότητα αυτή δύνανται να συμμετάσχουν και οι υπάλληλοι που τέθηκαν σε εργασιακή εφεδρεία το 2011, ενώ δεν θα λάβουν μέρος οι υπάλληλοι για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες διάθεσης, καθώς μετατάσσονται / μεταφέρονται υποχρεωτικά σε θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν βάσει των οριστικών πινάκων διάθεσης.


Σύμφωνα με το ν/σ, η κατάταξη των υποψηφίων στο πλαίσιο της εθελοντικής κινητικότητας θα γίνεται κατόπιν μοριοδότησης κριτηρίων που αφορούν ιδίως τα τυπικά τους προσόντα, τον χρόνο υπηρεσίας, την οικογενειακή τους κατάσταση, την ομοεδρικότητα φορέα προέλευσης – φορέα υποδοχής και τη συνυπαγωγή φορέα προέλευσης – φορέα υποδοχής στο ίδιο υπουργείο.


Στο ίδιο πλαίσιο, επανασυστήνονται ακόμη οι κλάδοι των καθηγητών Τεχνικής Εκπαίδευσης, του προσωπικού των πανεπιστημίων, καθώς και των σχολικών φυλάκων που καταργήθηκαν. Το προσωπικό των κλάδων αυτών, εφόσον δεν έχει μεταταχθεί / μεταφερθεί βάσει οριστικών πινάκων διάθεσης, δύναται να επανέλθει στις θέσεις τις οποίες κατείχε πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή πριν λήξει η υπαλληλική του σχέση. Φυσικά, και για τους υπάλληλους αυτούς ισχύει η εθελοντική συμμετοχή στη διαδικασία της κινητικότητας.


 


Τα δημοτικά συμβούλια θα αποφασίζουν για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας


Με το άρθρο 19 του ν/σ, καταργούνται οι θέσεις των δημοτικών αστυνομικών στην ΕΛ.ΑΣ. και οι υπάλληλοι επιστρέφουν στις παλιές τους θέσεις, που επανασυστήνονται στους ΟΤΑ. Στους υπαλλήλους αυτούς παρέχεται το δικαίωμα επιλογής, σε όσους δεν επιθυμούν την επάνοδό τους στην επανασυσταθείσα θέση τους, να τοποθετούνται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στη διάθεση του υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και σε θέσεις στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Σημειωτέον, δεν ισχύει το ίδιο και για τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που μετακινήθηκαν στα σωφρονιστικά καταστήματα, οι οποίοι παραμένουν στις θέσεις τους.


Στο κείμενο που κατατέθηκε στη Βουλή, εισάγεται και μια νέα παράμετρος, η δυνατότητα εκάστου δημοτικού συμβουλίου να αποφασίζει τη μη επανασύσταση της υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση αυτή, όπως καθορίζεται στο ν/σ, οι θέσεις που επανασυστήθηκαν καταργούνται και όσοι τις κατείχαν μπορούν με αίτησή τους να τοποθετηθούν στο υπ. Εσωτερικών ή το υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπως ακριβώς, δηλαδή, θα έπρατταν αν δεν είχαν δεχθεί να επιστρέψουν στις προηγούμενες θέσεις τους.


 


Τοποθετούνται οι αδιόριστοι του ΑΣΕΠ


Το νομοσχέδιο αποκαθιστά και τη χρόνια αδικία των αδιόριστων του ΑΣΕΠ (1.1.2009), οι οποίοι μπορούν να διατεθούν για διορισμό βάσει νέας προκήρυξης πλήρωσης θέσεων, η οποία εκδίδεται από το ΑΣΕΠ αποκλειστικά γι' αυτούς. Στους αδιόριστους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε διαφορετική κατηγορία/κλάδο/ειδικότητα προσωπικού από αυτή στην οποία περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, ενώ όσοι δεν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη νέα διαδικασία πλήρωσης θέσεων, καθώς και όσοι δεν διοριστούν βάσει της διαδικασίας αυτής, διορίζονται σταδιακά στις αρχικές θέσεις διορισμού τους, μέχρι τις 31.12.2016.


Να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με το ν/σ, το εκτιμώμενο κόστος από την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου 4 για την επαναφορά των υπαλλήλων ανέρχεται στα 72 εκατ. ευρώ ετησίως.


 


Ρητή απαγόρευση της πολιτικής επιστράτευσης απεργών


Το νομοσχέδιο οριοθετεί την εφαρμογή της επίταξης αποκλειστικά στις περιπτώσεις που καθορίζει το Σύνταγμα, ενώ στο ίδιο άρθρο ορίζεται ρητώς ότι σε καμιά περίπτωση δεν επιβάλλεται πολιτική επιστράτευση ή οποιαδήποτε μορφή επίταξης προσωπικών υπηρεσιών ως μέτρο αντιμετώπισης απεργίας.


Επιπλέον, στο νομοσχέδιο, όπως είχε προαναγγελθεί, προστέθηκαν δύο ακόμη άρθρα σχετικά με την προκήρυξη για την ανάδειξη -για πρώτη φορά- από το ανώτατο υπηρεσιακό προσωπικό των "Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων" (που θα αντικαταστήσουν τους πολιτικά διορισμένους γεν. γραμματείς), καθώς και με την παροχή δίμηνης παράτασης στην κατάθεση ισοσκελισμένων προϋπολογισμών για τους λεγόμενους "κόκκινους" δήμους.


Αναφορικά με τους 40.000 υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, το ν/σ δεν τους μετατρέπει τελικώς σε μόνιμους υπαλλήλους, αλλά ορίζει ότι μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες κινητικότητας με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με το μόνιμο προσωπικό.


Επιπλέον, στο ν/σ περιλαμβάνονται διατάξεις για:


1. Την αυτεπάγγελτη από τις υπηρεσίες αναζήτηση πιστοποιητικών (ηλεκτρονικών και μη), που κατέχει το Δημόσιο, για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών.


2. Την παροχή προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους συναλλασσόμενους με το ΑΣΕΠ.


3. Την κατάργηση του θεσμού της διαθεσιμότητας, όπως θεσπίστηκε από τους μνημονιακούς νόμους


4. Την κατάργηση της διαδικασίας επανελέγχου μετατροπής συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, όπως ορίζεται στο άρθ. 42 στον ν. 4250/2014.


5. Το πάγωμα της διαδικασίας επιλογής προϊστάμενων με τον νόμο Μητσοτάκη.


6. Την αντικατάσταση της αυτοδίκαιης αργίας με τη δυνητική και την πλήρη αποσύνδεση της "ανάρμοστης συμπεριφοράς" με την άσκηση συνδικαλιστικής, πολιτικής ή κοινωνικής δράσης.


7. Την επαναφορά των εκπροσώπων των εργαζομένων στα πειθαρχικά συμβούλια.


8. Την εκποίηση κρατικών οχημάτων.


9. Αλλαγές στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.


Να σημειώσουμε, τέλος, όπως είχε γράψει η "Αυγή" την 1η Απριλίου, δεν συμπεριελήφθησαν τελικά στο νομοσχέδιο η Κάρτα του Πολίτη και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο, προκείμενου να υπάρξει περαιτέρω διαβούλευση για τα ζητήματα αυτά.


avgi.gr

Comments

X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι, η λειτουργία του online chat θα πραγματοποιείται καθημερίνα Δευτέρα με Κυριακή και ώρες 18.00-21.00.

Μέγιστη χρονική διάρκεια συνομιλίας 15 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας μέχρι τώρα.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του boro.gr

Κάντε click για να αρχίσετε
X