Βασιλική Ρότσικα-Φραγκάκη

“Κλινική ψυχολογία στην πράξη”

Στα εισαγωγικά κεφάλαια περιγράφεται αναλυτικά η κατάσταση που ισχύει στην Ελλάδα ως προς τις πανεπιστημιακές σπουδές ψυχολογίας και τις δυνατότητες εξειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία, σε σύγκριση ειδικά με την Μ. Βρετανία. Στη συνέχεια κατατίθενται οι εμπειρίες των συμμετεχόντων από την άσκηση του επαγγέλματος στους διάφορους χώρους όπου υπηρετούν. Ο αναγνώστης πληροφορείται μεταξύ άλλων, για το ρόλο και το έργο του Κλινικού Ψυχολόγου στον τομέα της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ψυχιατρικών ασθενών, σε φορείς απεξάρτησης από ουσίες (ναρκωτικά, αλκοόλ), σε κέντρα ψυχικής υγείας, σε γενικά νοσοκομεία και σε καταστήματα κράτησης. Η προσωπική κατάθεση εμπειριών και η γενικότερη καταγραφή των εφαρμογών της Κλινικής Ψυχολογίας στην ελληνική πραγματικότητα κεντρίζει το ενδιαφέρον και ενημερώνει τον αναγνώστη που ενδιαφέρεται για τις κοινωνικές επιστήμες αλλά και τις επιστήμες υγείας. Το βιβλίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαζήση το 2011.

Άλλα έργα στα οποία έχει συμμετάσχει η κυρία Ρότσικα- Φραγκάκη

Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές, εκδόσεις Επίκεντρο (2010)

Η ψυχολογία στην ιατρική πράξη, εκδόσεις Gutenberg -Γεώργιος &Κώστας Δαρδάνος (2008)

Κλινική ψυχολογία στην πράξη, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (2008)

Κλινική ψυχολογία και ψυχολογία της υγείας (Συλλογικό έργο), εκδόσεις Παπαζήση (2010)

 

 

Σχετικά άρθρα