Γρηγόρης Βασλαματζής

Το αντικείμενο του Νάρκισσου

Συγγραφέας Γρηγόρης Βασλαματζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής.

Είναι ευρέως παραδεκτή αντίληψη σήμερα ότι η ψυχαναλυτική έρευνα, και συνεπώς τα θεωρητικά συμπεράσματα και παραδείγματά της, πραγματοποιούνται και αποκτούν αξία μέσα στον κλινικό χώρο. Σε αυτόν που παράγεται από τη συνάντηση του αναλυτή με τον αναλυόμενο, με σκοπό βεβαίως όχι την έρευνα καθ’ εαυτήν ή τη διανοητικοποιημένη εργασία, αλλά την επίγνωση και την ψυχική αλλαγή. Υποστηρίζεται, λοιπόν, ότι έρευνα και θεραπεία είναι αλληλένδετα στοιχεία του ψυχαναλυτικού κλινικού πεδίου, και ότι δεν υπάρχει έρευνα ψυχαναλυτική χωρίς αυτή την προϋπόθεση: τη σχέση δηλαδή αναλυτή και αναλυόμενου, την αλληλεπίδραση μεταβίβασης και αντιμεταβίβασης. Από τις εκδόσεις Έρασμος, το 2009.

Υπόλοιπα έργα του κ. Βασλαματζή είναι:

Άγχος, Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις

Η ψυχολογία στην ιατρική πράξη, Gutenberg – Γιώργος και Κώστας Δαρδανός

Συζητήσεις για τον λόγο στο Αιγηνήτειο, Κοινός Τόπος Ψυχιατρικής, Νευροεπιστημόνων και Επιστημών του Ανθρώπου

Ψυχαναλυτική σκέψη, Κέδρος (επιμέλεια, κείμενα)

Μαρία Βοναπάρτη, Κέδρος (κείμενα, επιμέλεια)

Ο οριακός ασθενής, Εκδόσεις Καστανιώτη

Προληπτική ψυχιατρική και ψυχική υγιεινή, Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις

Ανάμεσα στη σύγχυση και τη δημιουργικότητα, Ελληνικά Γράμματα (κείμενα, επιμέλεια)

Ψυχιατρική, Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις

Ψυχιατρική, Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις

Συλλογικά Έργα

Dialogue of Psychoanalysis and Neurobiology, Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις (επιμέλεια)

Ψυχαναλυτική σκέψη, Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις (επιμέλεια)

Η ψυχανάλυση στον 21ο αιώνα, Εκδόσεις Παπαζήση (επιμέλεια)

Σχετικά άρθρα