Το μυστικό για να κάνεις έναν άνδρα να σε θέλει πολύ

<p><span style="font-size: small;">Η Ανάγκη του Αντρα για Παραδοχή</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Όταν ένας άντρας είναι “παραδεκτός”, είναι ευπρόσδεκτος. Αυτή η θέση καλλιεργεί στον άντρα πίστη για τις ικανότητές του. Αν οι πράξεις ενός άντρα γίνονται άνευ όρων παραδεκτές, τότε αισθάνεται ελεύθερος να ψάξει να δρει και άλλες μεθό­δους για να βελτιώσει τις πράξεις του. Γι’ αυτό λοιπόν, η πα­ραδοχή είναι η βάση για κάθε αλλαγή συμπεριφοράς σε μια σχέση.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Η ανάγκη για παραδοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική στους άντρες. Μερικές φορές οι γυναίκες δείχνουν ότι δέχονται τον άντρα με βάση τις δυνατότητές του, όμως, αυτό δεν σημαίνει πραγματική παραδοχή. Περιμένουν πότε θα αλλάξει για να μπορέσουν να τον δεχτούν. Οι άντρες, όμως, έχουν ανάγκη να τους δέχονται γι’ αυτό που είναι σήμερα, κι όχι γι’ αυτό που θα είναι αύριο. Ο άντρας έχει την τάση να γίνεται ξεροκέφαλος και να προβάλει αντίσταση σε κάθε αλλαγή, όταν νιώθει ότι δεν τον δέχονται.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Όταν μια γυναίκα δεν δέχεται έναν άντρα, νιώθει υποχρεω­μένη να τον αλλάξει. Θα έχει την τάση, έστω κι αν δεν της το έχει ζητήσει, να του κάνει υποδείξεις που θα τον βοηθούσαν ν’ αλλάξει. Ορισμένοι άντρες είναι ανοιχτοί στις υποδείξεις αρκεί να τις έχουν ζητήσει σι ίδιοι. Πάντως, ένας άντρας συνήθως δεν νιώθει παραδεκτός αν η γυναίκα προσπαθεί να τον αλλάξει ή να τον “Βελτιώσει”. Εκείνη φαντάζεται ότι σέβεται τις ανά­γκες του θέλοντας να τον Βοηθήσει. Εκείνος, όμως, νιώθει το αντίθετο, ότι τον μανουβράρουν κι ότι δεν τον δέχονται. Όταν ένας άντρας δεν νιώθει παραδεκτός, ασυνείδητα ή συνειδητά, αντιστέκεται σε κάθε αλλαγή.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Ο άντρας αποκτά κάποιο κίνητρο για ν’ αλλάξει όταν ακούσει και καταλάβει τα συναισθήματα και τις ανάγκες της γυναίκας. Όταν αισθάνεται ότι οι προσπάθειές του να τη βοη­θήσει είναι ευπρόσδεκτες και εκτιμούνται, τότε εύκολα βρίσκει τρόπους για να ικανοποιήσει τις επιθυμίες της. Η παραδοχή της του εξασφαλίζει ότι, κι αν ακόμα αποτύχει, δεν θα τον κα­τηγορήσει, αλλά θα τον δεχτεί με ευγνωμοσύνη για τις προ­σπάθειες που έκανε.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Η παραδοχή τον κάνει να νιώθει ότι είναι αρκετά καλός όπως είναι σήμερα, για να ικανοποιήσει και να ευχαριστήσει τη σύντροφό του. Αυτό το αίσθημα εμπιστοσύνης τον κάνει πιο πρόθυμο και ικανό να δώσει στη σύντροφό του το σεβασμό και την κατανόηση που της αξίζει. Οι περισσότερες γυναίκες αγνο­ούν αυτό το μυστικό. Κάνουν το λάθος να πιστεύουν ότι ένας άντρας θα κινητοποιηθεί για ν’ αλλάξει, αν παραπονιούνται, αν γκρινιάζουν ή αν τον απορρίπτουν.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Όταν ένας άντρας αισθανθεί ότι οι ατέλειές του δεν γίνο­νται παραδεκτές, ίσως του πάρει πολύ καιρό για να μπορέσει να επιστρέφει στον πραγματικό, δοτικό εαυτό του. 'Ενας τρό­πος που, συνειδητά ή ασυνείδητα, χρησιμοποιεί για να εκδικη­θεί τη σύντροφό του που τον απορρίπτει, είναι να επαναλαμβά­νει την ίδια συμπεριφορά στην οποία εκείνη αντιστέκεται.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Η γυναίκα δεν το καταλαβαίνει αυτό, γιατί όταν ένας άντρας δεν αποδέχεται τη συμπεριφορά της, μια από τις πρώτες αντιδράσεις της είναι να Βελτιώσει ή ν’ αλλάξει τη συμπεριφορά της. Ως πρός αυτό το σημείο, οι γυναίκες νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια από τους άντρες, κι έτσι μπορούν ν’ ακούνε συμβουλές για τρόπους που θα βελτίωναν τη συμπεριφορά τους, χωρίς να προβάλουν αντίσταση, να γίνονται ευαίσθητες ή να περνούν στην άμυνα. Σίγουρα κι ο άντρας μπορεί να ζητήσει συμβουλές, χρειάζεται όμως να τα ’χει καλά με τον εαυτό του και να θέλει να τις ακούσει. Σπάνια φέρνει αποτέλεσμα το να δίνει κανείς συμβουλές ή να κάνει κριτική σ’ έναν άντρα, χωρίς να το έχει ζητήσει ο ίδιος.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Ο άντρας ενοχλείται από κάθε προσπάθεια για διόρθωση, όταν αυτό που χρειάζεται είναι να νιώθει παραδεκτός. Αν έχει ήδη καταλάβει ότι είναι παραδεκτός, τότε εύκολα μπορεί να δε­χτεί συμβουλές.</span></p>

Σχετικά άρθρα