Σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών: Τι σημαίνει και ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου

<div class="itemIntroText">
<p style="text-align: justify;"><strong>Το Σύνδρομο Υπερδιέγερσης Ωοθηκών είναι η πιο σοβαρή επιπλοκή των προγραμμάτων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.</strong></p>
</div>
<div class="itemFullText" style="text-align: justify;">
<p>Διακρίνεται σε ελαφράς, μέτριας και σοβαρής μορφής, ανάλογα με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων.</p>
<p><strong>Συμπτώματα</strong></p>
<p>Τα συμπτώματα είναι:<br />-Διόγκωση και πόνος στην κοιλιά<br />-Πόνος στο στομάχι<br />-Τάση για εμετό<br />-Αύξηση του σωματικού βάρους<br />-Ελαττωμένη αποβολή ούρων. <br /><br />Το ΣΥΩ μέτριας μορφής εκδηλώνεται σε ποσοστό 3-6%, ενώ το σοβαρό ΣΥΩ σε ποσοστό 0.2-2% του συνόλου των γυναικών που εντάσσονται σε προγράμματα εξωσωματικής γονιμοποίησης.</p>
<p>Το ΣΥΩ εμφανίζεται είτε 3-7 ημέρες μετά την ωοληψία (πρώιμη έναρξη), είτε σαν αποτέλεσμα επερχόμενης κύησης, ιδίως πολύδυμης, 12-17 ημέρες μετά την ωοληψία (όψιμη έναρξη).</p>
<p>Η επερχόμενη κύηση δεν απειλείται από το σύνδρομο. Όμως το ΣΥΩ πυροδοτείται και ενισχύεται από την παρουσία της κυήσεως.</p>
<p><strong>Παράγοντες κινδύνου</strong></p>
<p>Μεταξύ των παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο για εμφάνιση ΣΥΩ περιλαμβάνονται:</p>
<p>-Οι πολυκυστικές ωοθήκες<br />-Η νεαρή ηλικία<br />-Το μικρό βάρος σώματος<br />-Οι υψηλές δόσεις γοναδοτροπινών</p>
<p>Οι γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης ΣΥΩ.</p>
<p>Ειδικά η πιθανότητα σοβαρού ΣΥΩ στις γυναίκες αυτές κυμαίνεται από 9-38%.</p>
<p>Το ΣΥΩ προκαλείται από τη χορήγηση εξωγενούς hCG (την τελευταία ένεση του προγράμματος) και συνήθως σχετίζεται με την παραγωγή μεγάλου αριθμού ωοθυλακίων (&gt;20) κατά την ωοθηκική διέγερση. onmed</p>
</div>

Σχετικά άρθρα