Μπορώ να καταλάβω από το πρόσωπo αν είναι gay;

Μπορεί κανείς να αντιληφθεί το σεξουαλικό προσανατολισμό ενός ατόμου απλά κοιτώντας το πρόσωπο του;Μια νέα επιστημονική μελέτη υποστηρίζει ότι τόσο οι άνδρες, όσο και οι γυναίκες ενδέχεται να έχουν την ικανότητα να το αντιληφθούν απλά και μόνο με την οπτική επαφή.

Γράφει ο Π. Δρέττας, Χειρουργός, Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Δ/ντής του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, www.andrologia.gr

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες κατάφεραν να κρίνουν σωστά το σεξουαλικό προσανατολισμό ατόμων πιο συχνά όταν έβλεπαν τις φωτογραφίες τους, παρά όταν προσπαθούσαν να μαντέψουν τελείως τυχαία. Μπόρεσαν μάλιστα να αντιληφθούν το σεξουαλικό προσανατολισμό των απεικονιζόμενων γυναικών σε περισσότερο από τα 2/3 των περιπτώσεων. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η αντίληψη του σεξουαλικού προσανατολισμού των ατόμων γίνεται το ίδιο αυτόματα με την αντίληψη του φύλου, ή του χρώματος του δέρματος του.

Για το λόγο αυτό, ευελπιστούν πως η παραπάνω μελέτη θα μπορέσει να διαφωτίσει τον τρόπο αντίληψης του σεξουαλικού προσανατολισμού με το χαρακτήρα μιας κοινωνικής κατασκευής. Οι συμμετέχοντες ήταν 24 φοιτητές του πανεπιστήμιου της Ουάσιγκτον, κυρίως γυναίκες ηλικίας 18-22, στους οποίους ζητήθηκε να κοιτάξουν φωτογραφίες από προφίλ σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, όπου απεικονίζονταν ετεροφυλόφιλα και ομοφυλόφιλα άτομα. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της μελέτης δε χρησιμοποιήθηκαν φωτογραφίες αμφιφυλόφιλων. Για να εξεταστεί η ενδεχόμενη επίδραση της σειράς της παρουσίας των χαρακτηριστικών του προσώπου στην αντίληψη του σεξουαλικού προσανατολισμού, ζητήθηκε από 129 φοιτητές να αποφανθούν για το σεξουαλικό προσανατολισμό κοιτώντας φωτογραφίες που εμφανίζονταν φυσιολογικά και άλλες που εμφανίζονταν ανάποδα.

Για να αποφευχθεί η επίδραση επιπρόσθετων χαρακτηριστικών που θα μπορούσαν να μαρτυρήσουν την απάντηση των συμμετεχόντων από τις φωτογραφίες, αφαιρέθηκαν τα χτενίσματα των μαλλιών, οι τρίχες του προσώπου, το make up και τα γυαλιά, ενώ σε όλες τις φωτογραφίες κυριαρχούσε ο τόνος του γκρι κι έγινε η ίδια προσαρμογή αναφορικά με τη φωτεινότητα. Οι συμμετέχοντες είχαν στη διάθεση τους 50 χιλιοστά του δευτερολέπτου, ώστε να κοιτάξουν τη φωτογραφία και στη συνέχεια έπρεπε να απαντήσουν αν το άτομο που απεικονιζόταν ήταν ομοφυλόφιλο, ή ετεροφυλόφιλο όσο πιο γρήγορα μπορούσαν.

Οι δοκιμασίες έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες ήταν ικανοί να μαντέψουν το σεξουαλικό προσανατολισμό των απεικονιζόμενων ατόμων στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Βρέθηκε μάλιστα ότι μπορούσαν να ξεχωρίσουν τις ετεροφυλόφιλες από τις ομοφυλόφιλες γυναίκες με ακρίβεια 65% και τους ετεροφυλόφιλους από τους ομοφυλόφιλους άνδρες με ακρίβεια 57%. Τα παραπάνω ποσοστά έπεσαν αντίστοιχα στο 61% και 53% όταν οι φωτογραφίες προβλήθηκαν ανάποδα, το οποίο σημαίνει ότι η σειρά εμφάνισης των χαρακτηριστικών που σχετίζεται με την συντονιστική επεξεργασία του εγκεφάλου, είναι πιθανό να βοηθάει τις γρήγορες κρίσεις του σεξουαλικού προσανατολισμού.

Οι ερευνητές τονίζουν ωστόσο ότι η ακρίβεια που βρέθηκε στην αντίληψη του σεξουαλικού προσανατολισμού, από τη στιγμή που εξετάστηκαν μόνο φοιτητές, δεν μπορεί να παραμείνει ίδια και για μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους που δεν αλληλεπιδρούν το ίδιο συχνά με ομοφυλόφιλους.

Σχετικά άρθρα