Τα προκαταρκτικά στο σεξ πρέπει να διαρκούν 10´

Εδώ και χρόνια οι σεξολόγοι υποστηρίζουν ότι τα προκαταρκτικά είναι αναγκαία για να δημιουργηθεί διέγερση τόσο στον άντρα όσο και στην γυναίκα. Ο ρόλος των προκαταρκτικών είναι σημαντικός για βιολογικούς και ψυχολογικούς λόγους.

Οι βιολογικοί λόγοι είναι ότι διευκολύνουν την διέγερση (δηλαδή, στον άνδρα τη στύση και στη γυναίκα τη διαστολή και ύγρανση του κόλπου). Οι ψυχολογικοί λόγοι είναι οτι αυξάνουν την συναισθηματική εγγύτητα και μειώνουν τις αναστολές ώστε να μπορέσει το ζευγάρι να απολαύσει το σεξ.

Ωστόσο, λίγες ερευνητικές μελέτες έχουν διερευνήσει τη σημαντικότητα των προκαταρκτικών.

Μία από αυτές, σε γυναίκες, έδειξε ότι τα περιορισμένα προκαταρκτικά αύξαναν τη πιθανότητα να αναφέρουν σεξουαλικά προβλήματα και δυσαρέσκεια από τη σεξουαλική τους ζωή. Επιπλέον, περίπου οι μισές από τις γυναίκες με σεξουαλική δυσλειτουργία, επιθυμούσαν περισσότερα προκαταρκτικά.

Σε ένα άλλο δείγμα 2.360 γυναικών, φάνηκε ότι η διάρκεια της διείσδυσης και όχι η διάρκεια των προκαταρκτικών αύξανε τη πιθανότητα οργασμού (Weiss, 2009).

Πόσο χρόνο χρειάζεται να διαρκούν τα προκαταρκτικά;

Μία μελέτη (Kukkonen, 2007) σε άνδρες και γυναίκες έδειξε ότι ο χρόνος που χρειάζεται να διαρκούν τα προκαταρκτικά, ώστε να διεγερθεί ένας άνδρας ή μια γυναίκα, είναι περίπου 10 λεπτά.

Ωστόσο, η μελέτη αυτή αναφέρονταν μόνο στον χρόνο που χρειάζεται για να διεγερθεί κάποιος σωματικά και όχι στον χρόνο που χρειάζεται για να διεγερθεί εγκεφαλικά.

Επιπλέον, ενώ τα δεδομένα υποστηρίζουν ότι τα δύο φύλα δεν διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την επιθυμητή διάρκεια προκαταρκτικών, οι γυναίκες συχνά υποτιμούν το χρόνο προκαταρκτικών που θέλουν οι σύντροφοί τους (Miller, 2004).

Ωστόσο, επειδή δεν γίνονται όλες οι σεξουαλικές επαφές στις ίδιες συνθήκες, ούτε οι ανάγκες του κάθε ατόμου είναι πάντα οι ίδιες, είναι σημαντικό για το ζευγάρι να είναι ευέλικτο και να προσαρμόζει τις σεξουαλικές του πρακτικές στις εκάστοτε προσωπικές τους επιθυμίες.

Πηγή: www.tanea.gr

Σχετικά άρθρα