Τι ισχύει για τις άδειες μητρότητας;

“Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σε λίγο καιρό θα πρέπει να πάρω άδεια για να γεννήσω. Τι άδεια δικαιούμαι; Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει περίπτωση ο εργοδότης να αρνηθεί τη νέα μητέρα στη δουλειά;”

Πόσο διαρκεί η άδεια μητρότητας και η επιδότηση;

Για τη χορήγηση της άδειας μητρότητας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πλέον η εργαζόμενη ασφαλισμένη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που θα γεννήσει δικαιούται να επιδοτηθεί από τον ασφαλιστικό της φορέα λόγω κυοφορίας για 56 μέρες (8 εβδομάδες) και λόγω λοχείας για 63 μέρες (9 εβδομάδες). Προϋπόθεση είναι να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 200 μέρες εργασίας κατά την προηγούμενη διετία πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που καθυστερήσει ο τοκετός;

Επίσης, προϋπόθεση για την επιδότηση είναι η αποχή από την εργασία της, σύμφωνα με υπεύθυνες δηλώσεις του εργοδότη και της ασφαλισμένης. Εάν ο τοκετός επέλθει πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού, τότε οι υπολειπόμενες μέρες μεταφέρονται στον χρόνο λοχείας. Αντίθετα, αν ο τοκετός επέλθει μετά την πιθανή ημερομηνία, παρατείνεται ο χρόνος κυοφορίας, χωρίς αντίστοιχη μείωση του χρόνου λοχείας. 
Σε περίπτωση ασθένειας που προέρχεται από την κύηση ή τον τοκετό, η παραπάνω άδεια παρατείνεται ανάλογα (πριν ή μετά την περίοδο των 8 εβδομάδων), χωρίς ωστόσο ταυτόχρονη καταβολή επιδομάτων μητρότητας και ασθενείας.

Αν δεν έχω συμπληρώσει ένα χρόνο εργασίας τι δικαιούμαι;

Κατά τον χρόνο της άδειας μητρότητας η γυναίκα δικαιούται αμοιβής από τον εργοδότη μέχρι να συμπληρωθεί ο ημερήσιος μισθός που θα λάμβανε αν εργαζόταν.
Στην περίπτωση που η ασφαλισμένη δεν έχει συμπληρώσει ένα έτος εργασίας στον ίδιο εργοδότη, δικαιούται 15 μέρες συμπληρωματικών αποδοχών, ενώ μετά τη συμπλήρωση έτους εργασίας δικαιούται συμπληρωματικές αποδοχές ενός μήνα. Η άδεια μητρότητας θεωρείται πραγματικός χρόνος εργασίας για την καταβολή δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. Ο  χρόνος άδειας μητρότητας δεν συμψηφίζεται σε καμία περίπτωση με την κανονική άδεια.

Μπορεί ο εργοδότης μετά τη γέννα να μη με δεχτεί στη δουλειά;

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαγορεύεται καταγγελία της σύμβασης εργαζόμενης τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όσο και για χρονικό διάστημα 18 μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία.
Σημειώνεται ότι η εν λόγω προστασία εφαρμόζεται μόνο στις συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου και όχι στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Aπό τους νομικούς συμβούλους του e-μπορώ.gr

Σχετικά άρθρα