25 χρόνια στο Δημόσιο.Πότε θα συνταξιοδοτηθώ;

Μία αναγνώστρια μας ρωτά:

«Εργάσθηκα στον ιδιωτικότομέα από το 1982 έως το 1987 κι έχω 658 ένσημα από ΟΠΑΠ και φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Μετά διορίστηκα στο Χ.Α.Α. από τις 24/03/1988 και παραιτήθηκα και διορίστηκα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση 1/09/1988. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο με την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία του Χ.Α.Α. είναι σήμερα 25 έτη και 1 μήνας. Είμαι μητέρα ανήλικου (σήμερα είμαι 49 ετών) και θα ήθελα να μάθω σύμφωνα με τα παραπάνω πόσο χρόνο πρέπει να εξαγοράσω για να μπορέσω να κατοχυρώσω συνταξιοδοτικό δικαίωμα με εικοσιπενταετία και ανήλικο το 2010″.

 

 

 

 

Απαντά ο Εργατολόγος Δημήτρης Μπούρλος

Από τα στοιχεία που θέτετε υπόψη συγκεντρώνετε μέχρι σήμερα 27 έτη και 3 μήνες, άρα 26 έτη και 10 μήνες έως τέλος 2012 ή 24 έτη και 10 μήνες έως τέλος 2010. Αναγνωρίζοντας λοιπόν 4 (είναι λίγο περισσότερο) μήνες παιδιού το 2010, θεμελιώνετε το σχετικό δικαίωμα.

Σχετικά άρθρα