Μπορώ να πάρω σύνταξη;

Μία αναγνώστρια μας ρωτά:

«Έχω ανήλικο τέκνο 7χρονών και έχω 5 έτη σπουδών και 18 έτη εργασίας. Είμαι 41 χρονών. Πότε θα πάρω σύνταξη»;

Απαντά ο Εργατολόγος Δημήτρης Μπούρλος

Δεν μας διευκρινήσατε που είσθε ασφαλισμένος ή ασφαλισμένη.

Σχετικά άρθρα