Υπάρχει λύση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά;

Απατά ο  Πρόεδρος του ΙΝΚΑ (Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας) κ. Γιώργος Λεχουρίτης.

Υπερχρεωμένες κάρτες, απλήρωτες δόσεις δανείων και αδυναμία αποπληρωμής είναι προβλήματα που δυσκολεύουν την ζωή πολλών δεδομένης και της δύσκολης οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα μας. Όλοι αναρωτιόμαστε πώς μπορούμε να βρούμε μία λύση στο οικονομικό μας αδιέξοδο και δεν ξέρουμε που θα απευθυνθούμε. Εμείς συγκεντρώσαμε ερωτήσεις για τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οφειλέτες και δανειολήπτες σήμερα.

Ποια είναι τα βασικά σημεία του νόμου Κατσέλη;

  1. Ένταξη φυσικών προσώπων (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες,άνεργοι) και ρύθμιση πάσης φύσεως δανείων
  2. Προστασία κύριας κατοικίας
  3. Ρύθμιση  οφειλών του δανειολήπτη ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός του
  4. Ο προσφεύγων μπορεί να απαλλαγεί από μεγάλο μέρος των οφειλών του ανάλογα με τις προϋποθέσεις που πληροί

Ποιους καλύπτει, ποια χρέη αφορά και πότε οι οφειλέτες μπορούν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του;

“Στον νόμο Κατσέλη εντάσσονται οι πάσης φύσεως οφειλές προς τρίτους και πιστωτικά ιδρύματα (εξαιρούνται οι οφειλές από αδικοπραξίες, τέλη και φόροι προς το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., οφειλές που έχουν αναληφθεί μέσα στο τελευταίο έτος που προσφεύγει ο δανειολήπτης στο Ειρηνοδικείο). Δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου έμποροι, αλλά μόνο οι  κατηγορίες που προαναφέρθηκαν”.

Πού υποβάλλεται η αίτηση για την ρύθμιση και τι είναι απαραίτητο να προηγηθεί αυτής;

“Ο νόμος προβλέπει δύο στάδιο. Το πρώτο περιλαμβάνει το στάδιο του εξωδικαστικού διακανονισμού και το δεύτερο την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο. Δεν μπορεί ο δανειολήπτης να πάει απευθείας στο δεύτερο στάδιο αν δεν έχει αποτύχει το πρώτο”.

Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις δόσεις των πληρωμών σε δάνεια και κάρτες με τον καλύτερο τρόπο;

“Μέχρι να αποφανθεί ο ειρηνοδίκης επί της αιτήσεως, καλό θα είναι να προτείνουμε το σχέδιο ρύθμισης μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού”.

Τι ελαφρύνσεις μπορεί να υπάρξουν σύμφωνα με τον νέο νόμο;

“Ανάλογα με τις προϋποθέσεις που πληροί ο καθένας μπορεί να πετύχει απαλλαγή από το σύνολο των οφειλών του μέχρι και 95%! Σε κάθε περίπτωση αυτό που θα πετύχει σίγουρα είναι να διασώσει την κύρια κατοικία του και να καταβάλει μία δόση προς τους πιστωτές του που θα είναι ανάλογη των εισοδημάτων του”.

Τι γίνεται με την ακίνητη περιουσία του οφειλέτη;

“Με την υπαγωγή του στον νόμο 3869/2010 ο δανειολήπτης προστατεύει την κύρια κατοικία του. Ωστόσο, αν υπάρχει ακίνητη περιουσία πέραν της κύριας κατοικίας του και εκτιμηθεί από το δικαστήριο ότι έχει αξία, θα εκποιηθεί σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος προκειμένου να αποπληρωθεί μέλος των οφειλών του”.

 

 

 

Σχετικά άρθρα