Τι πρέπει να γνωρίζω πριν το ραντεβού με την εφορία;

Ο κ. Νίκος Κεστσόγλου, φοροτεχνικός και σύμβουλος επιχειρήσεων,απαντά στα ερωτήματά σας.

– Προστατευόμενο μέλος χωρίς εισόδημα, υποχρεούται σε υποβολή Ε9;

Προς το παρόν το Ε9 των παιδιών χωρίς εισόδημα υποβάλλεται με το Ε9 των γονέων τους. Πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών είναι να υποβάλλεται ανεξάρτητο Ε9.

Σε ποιες περιπτώσεις η δήλωση του Ε9 δεν μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά; 

Ουσιαστικά υπάρχει μια μόνο περίπτωση χειρόγραφης υποβολής. Να έχει εκδοθεί το εκκαθαριστικό του ΕΤΑΚ 2009 και να υπάρχουν λάθη. Τότε ο φορολογούμενος θα πρέπει να υποβάλλει χειρόγραφο Ε9 για να διορθώσει τα λάθη. Θεωρητικά ή προθεσμία υποβολής μέσω internet για τα προηγούμενα έτη έχει λήξει αλλά διαδικτυακή πύλη παραμένει ανοιχτή.

Ο φόρος ακίνητης περιουσίας θα πληρωθεί ξεχωριστά από το ποσό που θα έρθει στη δήλωση; Απαλλάσσονται κάποιοι; Πως υπολογίζονται τα ποσά που θα πληρώσουν οι ασφαλισμένοι;

Ο φόρος ακίνητης περιουσίας θα πληρωθεί χωριστά από τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει από την φορολογική δήλωση. Θα εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα χωριστά ενώ εκκρεμεί και το εκκαθαριστικό σημείωμα της περσινής χρονιάς. Απαλλάσσεται η αξία ακίνητης περιουσίας έως τις 200.000 ευρώ.

– Τι θα γίνει με το φόρο ακινήτων που πληρώνουμε μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ; Θα ενσωματωθεί όπως ακούγεται σε κάποιο άλλο ενιαίο φόρο ακινήτων; Θα υπάρξουν απαλλαγές;

Για φέτος δεν προβλέπεται κάποια αλλαγή πλην της επιμήκυνσης του αριθμού των δόσεων. Το ειδικό τέλος ακινήτων θα πληρωθεί μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ μάλλον σε 4 δόσεις. Το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να ενοποιήσει τους φόρους ακινήτων πράγμα που θα ισχύσει μάλλον από του χρόνου.

Τι ισχύει για τα χρήματα ενοικίων που δεν εισπράττονται; Δηλώνονται με κάποιο τρόπο στη φορολογική δήλωση; Υπάρχει τρόπος να διεκδικηθούν;

Ο μοναδικός τρόπος διεκδίκησης είναι δια της δικαστικής οδού. Αν αυτό δεν είναι εφικτό και αφού εξαντληθούν τα ένδικα μέσα, τα ενοίκια που δεν εισπράττονται μπορεί να μην δηλωθούν στην φορολογική δήλωση υπό την προϋπόθεση ότι θα παραχωρηθούν στο Ελληνικό Δημόσιο. Ο φορολογούμενος, δηλώνει στην εφορία του ότι τα εκχωρεί, αποποιούμενος του σχετικού δικαιώματος μελλοντικής είσπραξης.

Οι δωρεές χρηματικών ποσών ισχύουν για την κάλυψη της συνολικής ετήσιας δαπάνης;

Οι δωρεές χρηματικών ποσών μπορούν να καλύψουν την συνολική ετήσια δαπάνη με την προϋπόθεση ότι θα υποβληθεί δήλωση δωρεάς στην εφορία πριν την λήξη του έτους το οποίο αφορά η δαπάνη. Αν πρόκειται να καλυφθεί δαπάνη για κάποια αγορά τότε θα πρέπει η δήλωση δωρεάς να υποβληθεί πριν την αγορά.

Πως αποδεικνύεται στην εφορία ότι ένα ακίνητο παρέμεινε κενό;

Για να δεχθεί η εφορία ότι ένα ακίνητο έμεινε κενό, πρέπει αυτό να αποδεικνύεται από λογαριασμούς ρεύματος ή ύδρευσης, χωρίς κατανάλωση για την περίοδο που έμεινε κενό.

Επίκεινται αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας των ΙΧ;

Με τον νέο φορολογικό νόμο ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές. Σύμφωνα με φήμες, μελετάται η κατάργηση του αυτοκόλλητου σήματος. Επίσης είναι πιθανόν η πληρωμή να γίνεται με δόσεις. Τέλος, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η αύξηση της συνολικής επιβάρυνσης των κατόχων αυτοκινήτων με την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τελών.

 

 

 

 

 

Σχετικά άρθρα