Πόσο φόρο θα πληρώσω αν αμείβομαι με μπλοκάκι;

Απαντά ο φοροτεχνικός, Νίκος Κεστσόγλου.

Την αύξηση πάνω από 20% του τέλους επιτηδεύματος που πληρώνουν 1.000.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες επέλεξε η κυβέρνηση για να ενισχύσει τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες που πρόσφατα επιβαρύνθηκαν από την κατάργηση των αφορολογήτων για τα παιδιά.

Το αυξημένο τέλος επιτηδεύματος από τα 500 στα 650 ευρώ θα καταβληθεί από τους ελεύθερους επαγγελματίες την άνοιξη του 2013. Το αυξημένο τέλος ισχύει για το 2013, για το 2012 ο επαγγελματίας πληρώνει κανονικά χωρίς την προσαύξηση.

(Οι απαντήσεις μας δίδονται με την επιφύλαξη των αλλαγών που μπορεί να προκύψουν κατά την συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου).

-Ποια μπλοκάκια εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που αμείβονται με μπλοκάκι σε έναν μόνο εργοδότη.

-Έχω μπλοκάκι σε δυο εργοδότες. Τι θα συμβεί;

Θα πληρώσετε κανονικά το τέλος επιτηδεύματός σας για το 2013. Παράλληλα για να μην φορολογηθείτε με την κλίμακα των ελευθέρων επαγγελματιών αλλά με αυτή των μισθωτών θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

α) Να υπάρχει έγγραφη σύµβαση µε τα φυσικά ή και νοµικά πρόσωπα στα οποία παρέχετε τις υπηρεσίες σας, και

β) Τα φυσικά ή και νοµικά πρόσωπα τα οποία παρέχετε υπηρεσίες να μην υπερβαίνουν τα τρία (3), ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθµό αυτό ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθαρίστων εσόδων να προέρχεται από ένα (1) από τα πρόσωπα αυτά.

-Ποιους επιχειρηματίες θα πλήξει περισσότερο το τέλος επιτηδεύματος;

Το τέλος επιτηδεύματος θα πλήξει τους επαγγελματίες (αύξηση κατά 30%) αλλά κυρίως τις επιχειρήσεις, (Α.Ε ,Ο.Ε, ΕΠΕ) και τα υποκαταστήματα των επιχειρήσεων (μιλάμε για αύξηση 100%)

-Τι θα ισχύσει για τους νέους επιχειρηματίες; Πως θα φορολογούνται;

Νέος επιχειρηματίας θεωρείται κάποιος για τα τρία πρώτα έτη άσκησης του επαγγέλματός του. Οι νέοι επιχειρηματίες θα φορολογούνται με το ήμισυ του προβλεπόμενου συντελεστή που ισχύει για τους υπολοίπους επιχειρηματίες για τα πρώτα 10.000 ευρώ. Πέραν του ποσού αυτού φορολογούνται με την κλίμακα που θα ισχύσει για όλους τους επιχειρηματίες.

Σχετικά άρθρα