Δικαιούμαι το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ;

 

“Είμαι άνεργη 52 ετών και μένω στο σπίτι με την ηλικιωμένη μητέρα μου η οποία λόγω προβλημάτων υγείας χρειάζεται την υποστήριξη μηχανήματος οξυγόνου. Διάβασα πρόσφατα ότι όσοι επιβαρύνουν την κατανάλωσή τους με τέτοια μηχανήματα δικαιούνται να μπουν στο  Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ. Αλλά δε γνωρίζω ποια εισοδήματα αφορά η ρύθμιση αυτή. Το δικό μου είναι 22.000 ευρώ περίπου “. Μαρία Λ.

Αναζητήσαμε και βρήκαμε για εσάς και για όλους τους αναγνώστες που μπορεί να έχουν ένα παρόμοιο ερώτημα, τις προϋποθέσεις για την ένταξη στο Κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Ποιοι το δικαιούνται;

  1. Τα  άτομα με ετήσιο συνολικό εισόδημα μικρότερο των 12.000 ευρώ, το   οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για καθένα από τα πρώτα δύο τέκνα και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh- 1.500 kWh.
  2. Οι τρίτεκνοι με ετήσιο   οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500 ευρώ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh- 1.700 kWh.
  3. Οι άνεργοι για  χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι  μηνών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000  ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για καθένα από τα πρώτα δύο τέκνα και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh- 1.500 kWh. Να  σημειωθεί πως στο  εισόδημα δε λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας .
  4. Τα άτομα με αναπηρία  67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500 ευρώ και με τετραμηνιαία   κατανάλωση ημέρας 200 kWh- 1.700 kWh.
  5. Τα άτομα που έχουν ανάγκη  ενεργοβόρας ιατρικής μηχανικής υποστήριξης ή άτομα  που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη, των οποίων η ζωή εξαρτάται από τη χρήση ενεργοβόρων ιατρικών συσκευών και με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο  από το ποσό των 30.000 ευρώ με τετραμηνιαία κατανάλωση έως και 2.000 kWh. Σε περίπτωση υπέρβασης του προηγούμενου ορίου, χωρίς να απεντάσσονται από  το ΚΟΤ, το υπόλοιπο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης πέραν των 2.000 kWh δεν θα επιδοτείται μέσω ΚΟΤ.

-Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο;

Για να επωφεληθεί κανείς του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου το οποίο  θα εφαρμόζεται στο σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης, θα πρέπει η κατανάλωση να αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου και η παροχή του ρεύματος να είναι στο όνομα το δικό του ή της συζύγου του. Επιπλέον, η κατανάλωση δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο, καθώς επίσης και μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια βάση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια της κατανάλωσης που ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου (1.500 kWh ή 1.700 kWh).

Ωστόσο, στα όρια κατανάλωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου.

 

Σχετικά άρθρα