Νέο επίδομα για 400.000 οικογένειες

Με καθυστέρηση έξι μηνών αναμένεται να ξεκινήσει από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, η καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, που αφορά περίπου 400.000 δικαιούχους. Η Real news αποκάλυψε το πλήρες περιεχόμενο της υπουργικής απόφασης που περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των επιδομάτων σε 10 άρθρα.

Η μικρή οικονομική ενίσχυση του επιδόματος των 40 ευρώ τον μήνα ανά παιδί θα καταβάλλεται με αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια, κλιμακωτά και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου.

Το επίδομα για πρώτη φορά θα καταβληθεί και σε οικογένειες με 1 ή 2 παιδιά. Η υποβολή των δηλώσεων λήψης του επιδόματος αναμένεται να ξεκινήσει στις 15 Μαΐου.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν να ξέρουν ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη φορολογική τους δήλωση, η οποία θα συνοδεύεται κι από ένα καινούργιο έγγραφο, το Α21, το οποίο θα συμπληρώνουν με τα στοιχεία των παιδιών τους. Στη συνέχεια θα γίνεται εκκαθάριση από το ΚΕΠΥΟ στον ΟΓΑ και ο οργανισμός με τη σειρά του θα πιστώνει τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Η απόφαση που παρουσίασε η Real news προβλέπει:

• Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων καταβάλλεται ανά τρίμηνο, με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου.

• Η καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων του πρώτου τριμήνου κάθε έτους θα πραγματοποιείται μαζί με τα επιδόματα του δεύτερου τριμήνου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτού.

• Το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες καταβάλλεται σε τρεις δόσεις.

Προϋποθέσεις

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των επιδομάτων αποτελεί η ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του δικαιούχου, μέσω του περιβάλλοντος TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

• Ο υπόχρεος σε υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος συμπληρώνει και συνυποβάλλει το μηχανογραφημένο έντυπο Α21 – αίτηση/υπεύθυνη δήλωση για τη χορήγηση των επιδομάτων και το υποβάλλει μέσω του περιβάλλοντος TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

• Τα επιδόματα καταβάλλονται σε αυτόν που έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων, κατόπιν υποβολής αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης Α21.

• Ο δικαιούχος, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασής του οφείλει εντός μηνός να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση/δήλωση μεταβολής στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Δικαιολογητικά 

Ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει, εντός προθεσμίας που θα καθορίζεται με απόφαση του διοικητή του ΟΓΑ, στους ανταποκριτές του ΟΓΑ ή και σε υπαλλήλους του δήμου που ορίζονται για τον σκοπό αυτό από τον δήμαρχο, τα κάτωθι δικαιολογητικά, για τα οποία έχει ήδη συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου Α21:

• Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από τον δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.

• Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το ελληνικό προξενείο.

• Ιατρική γνωμάτευση του ΚΕΠΑ ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται το έντυπο Α21.

Αναστολή καταβολής επιδομάτων

• Την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, προκειμένου να ελεγχθεί το εισόδημα που θα δηλωθεί το έτος αυτό.

• Εάν περιέλθουν στον ΟΓΑ στοιχεία από τα οποία προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα επιδόματα χορηγήθηκαν χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και όταν εκκρεμεί δίκη η οποία έχει σχέση με το εν λόγω δικαίωμα.

Πηγή: real.gr

Σχετικά άρθρα