Έχω χαμηλό εισόδημα. Πόσες αποδείξεις πρέπει να δηλώσω;

Ο κύριος Ηλίας μας ρωτά:

«Δηλώνω εισόδημα 896,00€ τι αποδείξεις πρέπει να δηλώσω; Ευχαριστώ».

Απαντά ο Φοροτεχνικός Νίκος Κεστσόγλου

Έχετε εισόδημα 896,00 ευρώ, όμως δεν αναφέρετε αν υπάρχουν τεκμήρια 5.000, 15.000 ή 30.000 κλπ.  ευρώ και άρα να πρέπει να μαζέψετε και τις αντίστοιχες αποδείξεις. Οι αποδείξεις, λοιπόν, που θα πρέπει να μαζέψετε πρέπει να αντιστοιχούν στο 25% του πραγματικού η τεκμαρτού εισοδήματος.

Σχετικά άρθρα