Πώς καταλαβαίνουμε ότι ένα παιδί έχει δυσλεξία;

<p style="text-align: justify;">Η δυσλεξία είναι μια μορφή μαθησιακής δυσκολίας . Δεδομένου ότι η δυσλεξία δεν έχει να κάνει με τη νοημοσύνη ενός ατόμου , οι γονείς των παιδιών με δυσλεξία είναι συχνά μπερδεμένοι όταν το παιδί τους δεν μπορεί να τα καταφέρει στο σχολείο ή αγωνίζεται να διαβάσει ένα απλό βιβλίο .</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Τι είναι η δυσλεξία ;</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Περίπου το 5% έως 10 % όλων των παιδιών σχολικής ηλικίας στις ΗΠΑ έχουν μαθησιακές δυσκολίες . Η δυσλεξία είναι ο πιο κοινός τύπος . Οδηγεί σε προβλήματα με την ανάγνωση και την κατανόηση του γραπτού λόγου . Τα παιδιά με δυσλεξία έχουν προβλήματα κατά την επεξεργασία των πληροφοριών. Συχνά, τα παιδιά με δυσλεξία έχουν πρόβλημα με τη γραφή, την ορθογραφία , την ομιλία, και τα μαθηματικά.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Συμπτώματα της δυσλεξίας στα παιδιά:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Τα παιδιά με δυσλεξία μπορεί να έχουν τα ακόλουθα συμπτώματα :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Δυσκολία στην ανάγνωση</li>
<li>Είναι ανορθόγραφα</li>
<li>Παραλείπουν τόνους και στίξη</li>
<li>Μειωμένη ικανότητα να μάθουν τα βασικά , όπως το αλφάβητο , τα χρώματα και τους αριθμούς</li>
<li>Προβλήματα με τη γραφή</li>
<li>Μπερδεύουν ορισμένα γράμματα ή τις εντολές των γραμμάτων μέσα στις λέξεις</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Εκτιμάται ότι το 25 % των ατόμων με δυσλεξία παρουσιάζουν επίσης συμπτώματα ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Σε μεγαλύτερα παιδιά ή ενήλικες με δυσλεξία, μπορεί να εμφανιστούν :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Προβλήματα στην ανάγνωση , τη γραφή και την ορθογραφία</li>
<li>Δυσκολία στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας</li>
<li>Δυσκολία στον γραπτό λόγο και  στην απομνημόνευση αριθμών</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Η δυσλεξία μπορεί να έχει σοβαρές ψυχολογικές συνέπειες στα παιδιά και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν λογοθεραπευτή. Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος του δασκάλου κυρίως στην Α'και Β΄ Δημοτικού.</p>

Σχετικά άρθρα