Καρκίνος οισοφάγου: Οι πρώτες ενδείξεις και τα στάδια.

<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;">Ο καρκίνος του οισοφάγου είναι μία από τις δυσκολότερες περιπτώσεις καρκίνου, καθώς λόγω των κοινών του συμπτωμάτων δεν γίνεται εύκολα αντιληπτός από τον ασθενή και διαγιγνώσκεται όταν πια έχει φτάσει σε πολύ προχωρημένο στάδιο.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Τι είναι ο καρκίνος του οισοφάγου;</strong></p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;">Εμφανίζεται όταν τα καρκινικά κύτταρα αναπτύσσονται στον οισοφάγο. Τα τρόφιμα πηγαίνουν από το στόμα στο στομάχι μέσω του οισοφάγου. Ο <strong>καρκίνος ξεκινά από το εσωτερικό στρώμα του οισοφάγου και μπορούν να εξαπλωθεί σε όλο τα άλλα μέρη του, καθώς και σε άλλα μέρη του σώματος (μετάσταση).</strong></p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ποιοι τύποι καρκίνου υπάρχουν;</strong></p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;">Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι καρκίνου του οισοφάγου. <strong>Ένας τύπος είναι το πλακώδες καρκίνωμα. Πλακώδη κύτταρα εμφανίζονται το εσωτερικό του οισοφάγου</strong> και η ανάπτυξη του καρκίνου αυτού  του τύπου μπορεί να συμβεί κατά μήκος ολόκληρου του οισοφάγου. <strong>Ο άλλος τύπος ονομάζεται αδενοκαρκίνωμα. Αυτό είναι ο καρκίνος που αναπτύσσεται από κύτταρα του αδένα</strong>. Συμβαίνει συνήθως στο κατώτερο τμήμα του οισοφάγου κοντά στο στομάχι και πιστεύεται ότι συνδέονται με την έκθεση οξέως στο κατώτερο τμήμα του οισοφάγου.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ποια είναι τα στάδια του καρκίνου του οισοφάγου;</strong></p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;">Τα στάδια καρκίνου του οισοφάγου είναι πέντε. Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο προχωρημένος είναι ο καρκίνος. Τα στάδια είναι τα εξής:</p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Στάδιο 0.</strong> Τα καρκινικά κύτταρα βρίσκονται μόνο στο στρώμα των κυττάρων του οισοφάγου.<br /> <strong>Στάδιο Ι.</strong> Ο καρκίνος έχει εξελιχθεί στο επόμενο στρώμα ή δύο στα δύο επόμενα στρώματα των κυττάρων του οισοφάγου.<br /> <strong>Στάδιο II.</strong> Ο καρκίνος έχει φτάσει το στρώμα των μυών ή στο εξωτερικό τοίχωμα του οισοφάγου. Επιπλέον, ο καρκίνος μπορεί να έχει εξαπλωθεί σε 1 έως 2 κοντινούς λεμφαδένες (μικροί αδένες που αποτελούν μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος).<br /> <strong> Στάδιο III.</strong> Ο καρκίνος έχει φτάσει το στρώμα των μυών ή το εξωτερικό τοίχωμα ή έχει εξαπλωθεί πέραν του οισοφάγου και / ή έχει εξαπλωθεί σε περισσότερους λεμφαδένες κοντά στον οισοφάγο.<br /> <strong>Στάδιο IV</strong>. Αυτό είναι το πιο προχωρημένο στάδιο. Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε άλλα όργανα του σώματος και / ή σε λεμφαδένες μακριά από τον οισοφάγο.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ποια είναι τα συμπτώματα του καρκίνου του οισοφάγου;</strong></p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;">Τα συμπτώματα του καρκίνου του οισοφάγου περιλαμβάνουν: <strong>δυσκολία ή πόνο κατά την κατάποση, απώλεια βάρους, πόνος στο στήθος ή πίσω από το στέρνο, βήχα, βραχνάδα, δυσπεψία και καούρα.</strong></p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Πώς αντιμετωπίζεται;</strong></p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;">Όπως συμβαίνει με πολλές μορφές καρκίνου,<strong> η θεραπεία του καρκίνου του οισοφάγου έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας εάν ο καρκίνος διαγνωστεί νωρίς.</strong> Δυστυχώς, από τη στιγμή που ο καρκίνος του οισοφάγου διαγνωστεί συχνά είναι ήδη σε προχωρημένο στάδιο (έχει εξαπλωθεί σε όλο τον οισοφάγο).</p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Η θεραπεία του καρκίνου του οισοφάγου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου του καρκίνου και της γενική υγείας του ασθενούς</strong>. Οι διαθέσιμες μέθοδοι είναι: η <strong>χειρουργική-</strong>μέρος ή το σύνολο του οισοφάγου μπορεί να αφαιρεθεί, η <strong>ακτινοθεραπεία</strong>-σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα με ακτινοβολία, η <strong>χημειοθεραπεία</strong>- ισχυρά φάρμακα για τα καρκινικά κύτταρα-στόχους σε όλο το σώμα, <strong>φωτοδυναμική θεραπεία</strong>-στοχεύει τα καρκινικά κύτταρα με ένα ειδικό φως λέιζερ.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Η ενδοσκοπική εκτομή του βλεννογόνου συνίσταται ως θεραπεία στις προκαρκινικές περιπτώσεις ή στους πολύ πρώιμους καρκίνους. Η θεραπεία των ραδιοσυχνοτήτων χρησιμοποιείται επίσης για τις περιπτώσεις πρώιμων καρκίνων.</strong><br /> <!–[if gte mso 9]><xml><br />
<w:worddocument><br />
<w:view>Normal</w:view><br />
<w:zoom>0</w:zoom><br />
<w:punctuationkerning /><br />
<w:validateagainstschemas /><br />
<w:saveifxmlinvalid>false</w:saveifxmlinvalid><br />
<w:ignoremixedcontent>false</w:ignoremixedcontent><br />
<w:alwaysshowplaceholdertext>false</w:alwaysshowplaceholdertext><br />
<w:compatibility><br />
<w:breakwrappedtables /><br />
<w:snaptogridincell /><br />
<w:wraptextwithpunct /><br />
<w:useasianbreakrules /><br />
<w:dontgrowautofit /><br />
</w:compatibility><br />
<w:browserlevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:browserlevel><br />
</w:worddocument><br />
</xml>< ![endif]–><br /> </p>

Σχετικά άρθρα