Πώς μπορώ να απαλλαγώ από το κότσι στα πόδια;

Το κότσι είναι ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί πολλές γυναίκες. Πέρα από την αντιαισθητική εικόνα που δημιουργεί, προκαλεί και μεγάλο πόνο. Ο κύριος Σταμάτης Μάνος, ορθοπεδικός , μας εξηγεί τι ακριβώς είναι ο βλαισός μεγάλος δάκτυλος, το κοινώς λεγόμενο κότσι, και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.

Τι είναι ο βλαισός μεγάλος δάκτυλος;

Ο βλαισός μεγάλος δάκτυλος (κότσι) αποτελεί την συχνότερη παραμόρφωση του ποδιού που ταλαιπωρεί μεγάλο μέρος του γυναικείου κυρίως πληθυσμού. Για να αντιληφθεί κάποιος την παθογένεια της παραμόρφωσης θα πρέπει να καταλάβει κάποια βασικά στοιχεία της φυσιολογικής ανατομίας του προσθίου τμήματος του ποδιού.

Στις εικόνες 1 και 2 (ακτινογραφία και φωτογραφία ενός φυσιολογικού ποδιού) οι γραμμές Α και Β αναπαριστούν τους επιμήκεις άξονες του 1ου και 2ουμεταταρσίου, αντίστοιχα. Η γωνία που σχηματίζουν οι γραμμές Α και Β, η οποία ονομάζεται διαμετατάρσιος, στο φυσιολογικό πόδι έχει ως ανώτατο όριο τις 9°.

Σε περίπτωση παραμόρφωσης βλαισού μεγάλου δακτύλου, η διαμετατάρσιος γωνία ΑΒ αυξάνει σε άλλοτε άλλο βαθμό. Στις εικόνες 3 και 4 (ακτινογραφία και φωτογραφία ενός ποδιού με παραμόρφωση βλαισού μέγα δακτύλου) είναι ευδιάκριτη η μεγάλη διαμετατάρσιος γωνία ΑΒ, στην συγκεκριμένη περίπτωση 18°, με αποτέλεσμα το μεγάλο δάκτυλο να αποκλίνει προς τα μικρότερα δάκτυλα. Αυτή η απόκλιση σε βλαισότητα (από όπου προέρχεται και η ονοματολογία της παραμόρφωσης) οδηγεί σε προοδευτικό υπεξάρθρημα την άρθρωση του μεγάλου δακτύλου, με αποτέλεσμα το έσω τμήμα της κεφαλής του μεταταρσίου να παραμένει ακάλυπτο το οποίο προβάλει σαν «κότσι» (μικρά βέλη στις εικόνες 3 και 4).

Ποιά είναι η θεραπεία;    

Σε αποτυχία συντηρητικής θεραπείας (τροποποίηση υπόδησης), η χειρουργική θεραπεία αποσκοπεί στην αποκατάσταση της φυσιολογικής ανατομίας, δηλαδή στην μείωση της διαμετατάρσιας γωνίας ΑΒ. Αυτό επιτυγχάνεται με κάποιας μορφής οστεοτομία του 1ου μεταταρσίου, ώστε να παρεκτοπιστεί η κεφαλή του 1ου μεταταρσίου προς τα μικρότερα δάκτυλα. Ο τύπος της οστεοτομίας που επιλέγεται καθορίζεται πρωταρχικά από το μέγεθος της γωνίας ΑΒ, αλλά και από την εκπαίδευση, την εμπειρία και εξοικείωση του χειρουργού με τις διάφορες τεχνικές.

Για διαμετατάρσιο γωνία ΑΒ μέχρι 13°, είναι επαρκής μια περιφερική οστεοτομία όπως φαίνεται στις εικόνες 5 και 6.

Για διαμετατάρσιο γωνία ΑΒ μεγαλύτερη των 13°, είναι απαραίτητες άλλου τύπου  οστεοτομίες ή και συνδυασμός όπως φαίνεται στις εικόνες 7 και 8, όπου μία  βαρύτατη παραμόρφωση με διαμετατάρσιο γωνία ΑΒ μεγέθους 23°, αποκαταστάθηκε σε φυσιολογικά επίπεδα.

Ακούγονται ότι τα χειρουργεία αυτά είναι επώδυνα ή ότι η παραμόρφωση υποτροπιάζει. Τι ισχύει;

Το επίπεδο του μετεγχειρητικού πόνου είναι συνάρτηση της μετεγχειρητικής αναλγητικής αγωγής και δεν έχει να κάνει με την τεχνική. Σε κάθε χειρουργείο ποδιού εκτός από το νευρικό block (μορφή περιοχικής αναισθησίας) ο ασθενής λαμβάνει και την κατάλληλη αναλγησία ώστε να μην υπάρχει καθόλου πόνος. Το εγχειρητικό αποτέλεσμα τέτοιων επεμβάσεων που αποκαθιστούν την φυσιολογική ανατομία είναι μόνιμο.  Βασική προϋπόθεση τα χειρουργεία αυτά να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους χειρουργούς ποδιού με πιστοποίηση από κάποιο διεθνή οργανισμό.

Τι είναι η διαδερμική χειρουργική ή  αλλιώς “τεχνική  laser”; Είναι αποτελεσματική; 

Πρόκειται για διαδερμικές οστεοτομίες οι οποίες πρακτικά εγκαταλείφθηκαν σε όλα τα μεγάλα εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού, λόγω του ιδιαίτερα χαμηλού ποσοστού επιτυχίας και των πολλών και ιδιαίτερα δυσεπίλυτων επιπλοκών. Δυστυχώς στην χώρα μας, και υπό την ανοχή και αδιαφορία κυρίως του Ιατρικού Συλλόγου, μικρή μερίδα Ιατρών χωρίς εκπαίδευση στην χειρουργική του ποδιού δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις και υψηλές προσδοκίες  σχετικά με τις “διαδερμικές” επεμβάσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αντίκεινται σε κάθε έννοια ιατρικής δεοντολογίας. Επίσης, ακόμα και η χρήση του όρου “τεχνική Laser” δεν πρέπει να χρησιμοποιείται καθώς είναι πλήρως αναληθής και παραπειστικός, με σκοπό την εξαπάτηση του ασθενή.

 

 

 

 

 

Σχετικά άρθρα