«Ανέρρωνα από χειρουργείο και με απέλυσε! Είναι νόμιμο αυτό;»

Ε: Λόγω σοβαρού γυναικολογικού χειρουργείου και έχοντας ενημερώσει τον εργοδότη μου με απέλυσε γιατί για ανάρρωση θα καθόμουν πάνω από έναν μήνα. Είναι παράνομο αυτό που έκανε; Δούλευα σε αρτοποιείο.

Α: Αρχικά δεν υπάρχει διάταξη νόμου που απαγορεύει την απόλυση κατά τη διάρκεια της ασθένειας ή λόγω ασθένειας. Ωστόσο, η καταγγελία της σύμβασης εργασίας μπορεί να είναι καταχρηστική και επομένως άκυρη, ως αντικειμενικά αδικαιολόγητη, όταν δηλαδή δεν δικαιολογείται από την καλή πίστη και το καλώς νοούμενο συμφέρον του εργοδότη. Ο λόγος της απόλυσης δεν δύναται να είναι η ασθένεια καθεαυτή, αλλά ούτε η ίδια η ασθένεια μπορεί να καταστήσει την απόλυση καταχρηστική.

Για αυτό έχουν διαπλαστεί ορισμένα νομολογιακά κριτήρια, όπως η διάρκεια απουσίας του μισθωτού, η απόδοσή του, η αρνητική πρόγνωση για την υγεία του και οι επιβλαβείς επιπτώσεις στη λειτουργία της επιχείρησης, ώστε η καταγγελία της σύμβασης να δικαιολογείται από το καλώς νοούμενο συμφέρον του εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση η στάθμιση των ανωτέρω, του εύλογου δηλαδή συμφέροντος του εργοδότη και της καταχρηστικότητας της καταγγελίας της σύμβασης εναπόκειται στην κρίση του δικαστηρίου.

Στα ερωτήματά σας απάντησε ο Δικηγόρος – LL.M Γεώργιος Ι. Κουτσούκος

Ερώτηση και Απάντηση:

E: Δουλεύω με σύμβαση στο κέντρο υγείας Διστόμου με σύμβαση από το 2018. Έμεινα έγκυος και είμαι σε άδεια λοχείας 119 μέρες και μου είπαν ότι δεν δικαιούμαι το 6μηνο για την άδεια. Ισχύει αυτό; Αν όχι, τι να κάνω;

Α: Οι διατάξεις των άρθρων 48 έως 53 για τις κανονικές και λοιπές άδειες, καθώς και των άρθρων 54 έως 56 για τη διάρκεια των αναρρωτικών αδειών του Υπαλληλικού Κώδικα εφαρμόζονται και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β` βαθμού, βάσει των προβλέψεων του ν. 2839/2000 (άρθρο 4 παρ. 5) και του ν. 3230/2004 (άρθρο 12 παρ. 6 και 7), με τις οποίες επεκτάθηκε η Ισχύς των ανωτέρω άρθρων και στο προσωπικό αυτό.

Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα, «ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά 2 ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως 2 ετών και κατά 2 ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από 2 έως 4 ετών. Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται 9 μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου». Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω δικαιούστε άδεια ανατροφής τέκνου 9 μηνών μετά την άδεια λοχείας, εφόσον δεν κάνετε χρήση του μειωμένου ωραρίου.

Ερώτηση και Απάντηση:

E: Γεννήθηκα το 1964 και εργάστηκα από το 1995 με ένσημα 7.500 με τρία παιδιά εκ των οποίων το ένα ήταν ανήλικο έως 30/3/2019. Πότε συνταξιοδοτούμαι; Με συμφέρει να αγοράσω πλασματικά;

Α: Ως «νέα ασφαλισμένη», μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε είτε από τα 62 με μειωμένη σύνταξη, είτε από τα 67 ηλικιακά έτη. Προϋπόθεση για να λάβετε μειωμένη σύνταξη είναι να έχετε συμπληρώσει τουλάχιστον 750 ένσημα την τελευταία 5ετία. Πλασματικά έτη μπορείτε να αναγνωρίσετε μόνο εφόσον επιθυμείτε να συμπληρώσετε 40ετία ασφάλισης.

Ερώτηση και Απάντηση:

E: Έχω γεννηθεί το 1962. Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ από το 1982. Έχω δύο ενήλικα τέκνα, το 1988 και το 1990 και είχα 5.500 ένσημα όταν ήταν ανήλικα. Μέχρι και το 2015, είχα 9410 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και 7529 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο Ε.Τ.Ε.Α (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.). Εξακολουθώ να εργάζομαι στο διοικητικό προσωπικό δήμου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ. Με την προηγούμενη νομοθεσία θα έπαιρνα πλήρη σύνταξη σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών. Εξακολουθεί να ισχύει αυτό με τη νέα νομοθεσία ή χάνω το δικαίωμα και μετατίθεται το ηλικιακό όριο;

Α: Με τα μέχρι τώρα ισχύοντα νομοθετικά δεδομένα, θεμελιώνετε κανονικά συνταξιοδοτικό δικαίωμα για τη λήψη πλήρους σύνταξης στα 59 ηλικιακά έτη και 6 μήνες, υπαγόμενη στην κατηγορία των μητέρων με ανήλικο τέκνο.

Ερώτηση και Απάντηση:

E: Είμαι σύζυγος αναπήρου και θέλω να μάθω πότε μπορώ να βγv στην σύνταξη! Ξεκινώ από τα ένσημα. Το 2015 συμπλήρωσα 7.528 ένσημα και γεννήθηκα το 1964. Ο σύζυγος έχει ποσοστό αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ. Η πάθησή του είναι μέσα σε αυτές που μου δίνουν τη δυνατότητα να βγω στη σύνταξη σαν σύζυγος αναπήρου. Το 2012 είχε πάρει ποσοστό αναπηρίας 70% μέχρι το 2015, το 2015 του έδωσαν 70% μέχρι το 2018 και τότε του έδωσαν ποσοστό αναπηρίας 80% εφ’ όρου ζωής. Θα ήθελα να μου πείτε πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη;

Α: Με βάση τα ασφαλιστικά δεδομένα που παραθέσατε, δεδομένης της συμπλήρωσης των 7.500 ενσήμων μετά τις 18/08/2015, θα μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε από την ηλικία των 56 ηλικιακών ετών και 6 μηνών, εφόσον ετέθη ως όριο ηλικίας το 55ο, μετά την έκδοση του Ν. 4336/2015. Έως και 18/08/2015 η συμπλήρωση των 7.500 ενσήμων οδηγούσε σε συνταξιοδότηση ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ.

Ερώτηση και Απάντηση:

E: Η θεία μου θα γίνει 67 ετών τον Νοέμβριο. Έχει 4000 ένσημα. Έχει δύο παιδιά και ταμείο ανεργίας καθώς και κενό χρόνο. Μπορεί να εξαγοράσει τα πλασματικά ώστε να συμπληρώσει τα 4500 που απαιτούνται;

Α: Μπορεί να αναγνωρίσει μόνο χρόνο επιδοτούμενης ανεργίας και για την κάλυψη του υπόλοιπου χρόνου έως τη συμπλήρωση των 4.500 ενσήμων θα πρέπει είτε να απασχοληθεί εκ νέου, είτε να προβεί σε προαιρετική ασφάλιση.

Γεώργιος Ι. Κουτσούκος
Δικηγόρος – LL.M
Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Κεδρηνού 3 – 7, Τ.Κ 114 75
Γκύζη – Αθήνα
Τηλ./Φαξ: 210 7718420
Κιν.: 6937 194299
www.koutsoukoslaw.gr

Διαβάστε σχετικά άρθρα:

«Πότε μπορώ να βγω σε μειωμένη σύνταξη με βαρέα ένσημα;»

«Είμαι πολύτεκνος και εργάζομαι στο Δημόσιο. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;»

Σχετικά άρθρα