Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: Γιατί είναι 5 φορές συχνότερο στις γυναίκες

<p class="a"><strong><span lang="EL">                                                      ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ</span></strong><br /><strong></strong></p>
<p class="a"><span lang="EL"> </span></p>
<p class="a"><span lang="EL"><strong>Γράφει ο Χειρουργός Ορθοπαιδικός, Συνεργάτης Βιοκλινικής Αθηνών, Αντώνης Παρτσινέβελος.</strong></span></p>
<p class="a"><span lang="EL"><strong><br /></strong></span></p>
<p class="a"><span lang="EL"><strong><img src="/contentfiles_2015/new_site/Antonis%20Partsinevelos.jpg" alt="" width="250" /></strong></span></p>
<p class="a"><span lang="EL">Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα αποτελεί το πιο συχνό αίτιο πόνου στο χέρι και οφείλεται στην πίεση του μέσου νεύρου μέσα στον καρπιαίο σωλήνα</span><span lang="RU">.  </span></p>
<p class="a"><span lang="EL"> </span></p>
<p class="a"><strong><span lang="EL">Τι προκαλεί την πίεση του νεύρου…</span></strong></p>
<p class="a"><span lang="EL"> </span></p>
<p class="a"><span lang="EL"><br /></span></p>
<p class="a"><span lang="EL"><img src="/contentfiles_2016/ygeia/orthopedikh/0.e1.jpg" alt="" width="251" height="201" /></span></p>
<p class="a"><span lang="EL"> Μικροτραυματισμοί σε άτομα που η εργασία τους απαιτεί επαναλαμβανόμενες βίαιες κάμψεις και εκτάσεις δακτύλων και καρπού αποτελεί συχνό αίτιο του συνδρόμου (χειριστές υπολογιστών, χειρωνακτική εργασία). </span></p>
<p class="a"><span lang="EL">´Αλλα αίτια είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, κάταγμα κάτω άκρου της κερκίδας που πωρώθηκε σε παρεκτόπιση, οστεοαρθρίτιδα του καρπού, σακχαρώδης διαβήτης κλπ. </span></p>
<p class="a"><span lang="EL">Παρουσιάζεται επίσης συχνά κατά την εγκυμοσύνη, αλλά υποχωρεί συνήθως μετά τον τοκετό.</span></p>
<p class="a"><span lang="EL"> Σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει σαφές αίτιο. </span></p>
<p class="a"><span lang="EL"> </span></p>
<p class="a"><strong><span lang="EL">Σε ποια ηλικία εμφανίζεται και ποιο φύλο προτιμά…</span></strong></p>
<p class="a"><span lang="EL"> </span></p>
<p class="a"><span lang="EL">Παρατηρείται συχνότερα σε ηλικίες 30-60 ετών και είναι 5 φορές συχνότερο σε γυναίκες. </span></p>
<p class="a"><span lang="EL"> </span></p>
<p class="a"><strong><span lang="EL">Τι συμπτώματα προκαλεί…</span></strong></p>
<p class="a"><span lang="EL"> </span></p>
<p class="a"><span lang="EL"> Εκδηλώνεται με πόνο στον καρπό και μουδιάσματα ή μυρμηκιάσματα στην παλαμιαία επιφάνεια των τριων πρώτων δακτύλων και το μισό του παράμεσου. Τα συμπτώματα είναι εντονότερα τη νύχτα και συχνά ξυπνούν τον ασθενή. Ο πόνος μερικές φορές αντανακλά προς τον αγκώνα ή το βραχίονα. Όταν η πάθηση παραμείνει χωρίς θεραπεία για μεγάλο διάστημα μειώνεται η δύναμη του αντίχειρα και δυσκολεύονται δουλειές που απαιτούν λεπτές κινήσεις όπως η συγκράτηση λεπτών αντικειμένων και το ράψιμο. Σε πιο προχωρημένο στάδιο υπάρχει μειωμένη αίσθηση στο χέρι στην κατανομή του μέσου νεύρου ή και ατροφία μυών του θέναρος (κοντά στον αντίχειρα). Η διάγνωση στηρίζεται στην κλινική εξέταση και το ηλεκτρομυογράφημα. </span></p>
<p class="a"><span class="a0"><strong><span lang="EL">Πώς θεραπεύουμε…</span></strong></span></p>
<p class="a"><span lang="EL"> </span></p>
<p class="a"><span lang="EL">Η θεραπεία , εκτός από το αρχικό στάδιο, είναι χειρουργική, υπό τοπική αναισθησία, χωρίς νοσηλεία του ασθενή.Τα αποτελέσματα είναι πολύ ικανοποιητικά, εφόσον η επέμβαση γίνει έγκαιρα.Το χειρουργείο ανακουφίζει άμεσα, από την πρώτη κιόλας μέρα τον πόνο του</span><span lang="EL"><br /> ασθενή. </span></p>
<p class="a"><span lang="EL"> </span></p>
<p class="a"><span lang="EL"><br /></span></p>
<p class="a"><span lang="EL"><img src="/contentfiles_2016/ygeia/orthopedikh/0.e2.jpg" alt="" width="250" height="156" /></span></p>
<p class="a"><span lang="EL">Η διάνοιξη του καρπιαίου σωλήνα μπορεί να γίνει με την <span class="a0"><strong>κλασική ανοικτή προσπέλαση</strong></span>, την περιορισμένη ανοικτή προσπέλαση (</span><span class="a0"><strong>mini</strong></span><span class="a0"><strong> open</strong></span><span class="a0"><strong> <span lang="EL">τεχνική</span></strong></span><span lang="EL">) ή <span class="a0"><strong>ενδοσκοπικά</strong></span>. </span></p>
<p class="a"><span lang="EL"> </span></p>
<p class="a"><span class="a0"><strong><span lang="NL">Mini-Open </span></strong></span><span class="a0"><strong><span lang="EL">τεχνική</span></strong></span><span lang="EL">: Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ορθοπαιδικοί έχουν υιοθετήσει την περιορισμένη ανοικτή προσπέλαση. Η τεχνική αυτή απαιτεί μόνο 2,5 εκατοστά χειρουργική τομή, που ωστόσο επιτρέπει άμεση επισκόπηση όλης της ανατομικής περιοχής. Η τεχνική αυτή φαίνεται ότι μειώνει τον χρόνο μετεγχειρητικής αποκατάστασης και τον πόνο σε σύγκριση με την ανοικτή μέθοδο. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, δεν φαίνεται να υπάρχει καμιά σημαντική διαφορά σε σχέση με την κλασική μέθοδο.</span></p>
<p class="a"><span lang="EL"> </span></p>
<p class="a"><span class="a0"><strong><span lang="EL">Η ενδοσκοπική μέθοδος</span></strong></span><span lang="EL"> αποτελεί λιγότερο επεμβατική μέθοδο σε σύγκριση με την ανοικτή προσπέλαση. Ο χειρουργός κάνει μία ή δύο χειρουργικές τομές 1-1,5 εκατοστών </span></p>
<p class="a"><span lang="EL">στον καρπό και την παλάμη και εισάγει ένα ή δύο λεπτά ενδοσκόπια.</span></p>
<p class="a"><span lang="EL">Στη συνέχεια εισάγεται μια μικροσκοπική κάμερα και ένα νυστέρι διαμέσου των ενδοσκοπίων. Καθώς ο ορθοπαιδικός χειρουργός βλέπει σε μία οθόνη την κάτω επιφάνεια του καρπιαίου σωλήνα, διατέμνει τον εγκάρσιο σύνδεσμο και απελευθερώνει το νεύρο. </span></p>
<p class="a"><span lang="EL">Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε ενδοσκοπική διάνοιξη καταφέρνουν να επιστρέψουν στις καθημερινές δραστηριότητες σε λιγότερο χρόνο σε σύγκριση με την ανοικτή μέθοδο και έχουν μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης μετεγχειρητικού πόνου στην χειρουργική τομή. </span></p>
<p class="a"><span lang="EL">Παρόλα αυτά, <span class="a0"><strong>τα αποτελέσματα 6 μήνες μετά την επέμβαση, δεν φαίνεται να υπερτερούν όσον αφορά τη μυϊκή λειτουργία, την δύναμη σύλληψης ή την επιδεξιότητα</strong></span>. Επιπλέον, η ενδοσκοπική μέθοδος, εξαιτίας της περιορισμένης ορατότητας των ανατομικών δομών, εγκυμονεί <span class="a0"><strong>μεγαλύτερο κίνδυνο για πρόκληση τραυματικής βλάβης του νεύρου</strong></span>, η οποία ωστόσο φαίνεται ότι είναι παροδική (νευροαπραξία) και μειώνεται η πιθανότητα να συμβεί όσο μεγαλύτερη είναι η εμπειρία του χειρουργού στη συγκεκριμένη μέθοδο.</span></p>
<p class="a"><span lang="EL"> </span></p>
<p class="a"><span lang="EL"><a href="http://www.partsinevelos.gr/" target="_blank">www.partsinevelos.gr</a></span></p>
<p class="a"><span lang="EL"> </span></p>

Σχετικά άρθρα