«Εξυγίανση και ορθολογική διαχείριση κάθε φορέα»

“Η βιώσιμη εξυγίανση, προσαρμογή και πειθαρχία στα δημόσια οικονομικά της χώρας αποτελεί θεμελιώδη εθνικό στρατηγικό στόχο

Σχετικά άρθρα