Γιατί τα κορίτσια στην Ελλάδα γίνονται όλο και πιο παχουλά;  thumbnail
Έρευνα για την παιδική παχυσαρκία

Γιατί τα κορίτσια στην Ελλάδα γίνονται όλο και πιο παχουλά;

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χτες σχετικά με τη φυσική κατάσταση των μαθητών είναι άκρως απογοητευτικά και ανησυχητικά για το μέλλον της νέας γενιάς όσον αφορά στην υγεία τους. Και πώς να μην ανησυχεί κάποιος όταν από τα στατιστικά προκύπτει ότι το 33% των Ελλήνων μαθητών αξιολογήθηκαν ως υπέρβαροι και παχύσαρκοι και μάλιστα κυρίως στις ηλικίες 8-11 ετών (η παχυσαρκία ήταν πιο συχνή στα αγόρια σε σχέση με κορίτσια, 11% έναντι 9%).

Με απλά λόγια δηλαδή περίπου 4 στους 10 μαθητές που βρίσκονταν στην έναρξη της εφηβείας ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Οι επιστήμονες αναδεικνύουν τη σοβαρότητα του προβλήματος του υπερβάλλοντος βάρους στην παιδική και εφηβική ηλικία που πλέον τείνει να λάβει επιδημικές διαστάσεις στη χώρα μας και δηλώνουν ότι το 40% των μαθητών έχουν τη δυνατότητα να ασκηθούν μόνο στο σχολείο και όχι σε άλλες δομές, γεγονός που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από την Πολιτεία, καθώς η φυσική τους κατάσταση σχετίζεται άμεσα με την υγεία τους.

Συμπεράσματα

Oλα αυτά τα συμπεράσματα προέρχονται από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος ΕΥ ΖΗΝ που εφαρμόζεται στα σχολεία τα τελευταία χρόνια και που αυτή τη φορά αφορούσε τις επιδόσεις φυσικής κατάστασης ενός πανελλήνιου δείγματος 420.000 μαθητών από 4.500 σχολεία της χώρας.

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα και για τα τρία τελευταία έτη υλοποίησης του προγράμματος, οι επιστήμονες υπογράμμισαν ότι οι περιφέρειες της χώρας με τα υψηλότερα ποσοστά υπέρβαρων παιδιών ήταν αυτές του Νότιου Αιγαίου, του Βόρειου Αιγαίου, των Ιονίων Νήσων και της Κρήτης, τονίζοντας την ανάγκη για παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης της παχυσαρκίας στον νησιωτικό πληθυσμό της χώρας, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στις περιφέρειες της Ηπείρου, της Δυτικής Ελλάδας και της Θεσσαλίας.

Σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών επισημαίνεται ότι όλο και χειροτερεύουν και κυρίως όσο βαθαίνει η οικονομική κρίση στη χώρα μας. Μόλις το 25% των παιδιών και των εφήβων παρουσίασαν μια ικανοποιητική προσκόλληση στη μεσογειακή δίαιτα κατά το σχολικό έτος 2014-15.

Μάλιστα, το ποσοστό των μαθητών με ικανοποιητικές διατροφικές συνήθειες για το συγκεκριμένο έτος είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά για τα έτη 2012-13 (40%) και 2013-14 (35%), γεγονός που υπογραμμίζει μια διαχρονική υποβάθμιση της διατροφής των παιδιών στην Ελλάδα.

Η διατροφή των μαθητών φάνηκε να υποβαθμίζεται με την ηλικία, αναδεικνύοντας ότι η μετάβαση στην εφηβεία αποτελεί μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από αλλαγές στον τρόπο ζωής με σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα της διατροφής των παιδιών.
Τι φταίει;
Οπως επισημαίνουν οι ερευνητές αναφορικά με τις συνήθειες σωματικής δραστηριότητας του μαθητικού πληθυσμού της Ελλάδας, παρατηρήθηκε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών και των εφήβων της χώρας υιοθετούν έναν καθιστικό τρόπο ζωής κατά το έτος 2014-15.

Συγκεκριμένα, περίπου το 25% των παιδιών ανέφεραν ότι δεν συμμετέχουν σε κάποιο είδος οργανωμένης αθλητικής δραστηριότητας, ενώ από τα παιδιά που αθλούνταν μόλις το 20% δήλωσαν ότι αφιερώνουν περισσότερο χρόνο από 1 ώρα την εβδομάδα, ενώ οι διεθνείς συστάσεις κάνουν λόγο για τουλάχιστον 1 ώρα άσκηση την ημέρα. 

Επιπλέον, περίπου το 30% και 60% των παιδιών δήλωσαν ότι καταπιάνονται με καθιστικές δραστηριότητες καθημερινά, τις ημέρες του σχολείου και τα Σαββατοκύριακα, αντιστοίχως.

Τα κορίτσια τα μεγαλύτερα «θύματα»

Το ΕΥ ΖΗΝ αποτελεί ένα πρόγραμμα του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, έχοντας ως τελικό αποδέκτη το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού της Ελλάδας. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες δράσεις σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας, οι οποίες αποσκοπούν στην προσφορά γνώσεων, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και τη δημιουργία υπηρεσιών υγείας για το παιδί, την οικογένεια και το σχολείο, με κεντρικό άξονα την προώθηση ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής.

Για τη δημιουργία των σύγχρονων πανελλήνιων νορμών φυσικής κατάστασης για παιδιά και εφήβους πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης σε δείγμα 424.328 παιδιών ηλικίας 6-18 ετών, από σχολεία όλης της Ελλάδας. 

Για την αξιολόγηση των επιπέδων της φυσικής κατάστασης χρησιμοποιήθηκε το πρότυπο σύνολο δοκιμασιών Euro-fit Physical Fitness Test, το οποίο αποτελείται από 9 επιμέρους δοκιμασίες φυσικής κατάστασης που αξιολογούν την ευλυγισία, την ταχύτητα, την αερόβια αντοχή και τη δύναμη. 

Η τυποποιημένη αυτή σειρά δοκιμασιών αναπτύχθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης για παιδιά σχολικής ηλικίας και χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, από το 1980 έως σήμερα. 

Οι δοκιμασίες φυσικής κατάστασης πραγματοποιήθηκαν από εκπαιδευμένους καθηγητές Φυσικής Αγωγής.

Αναφορικά με τις επιδόσεις στις δοκιμασίες της φυσικής κατάστασης, φαίνεται ότι τα αγόρια υπερέχουν σε όλες τις δοκιμασίες φυσικής κατάστασης, με εξαίρεση τη δοκιμασία της ευλυγισίας, σε σύγκριση με τα συνομήλικά τους κορίτσια. 

Επιπλέον φαίνεται ότι τα μεγαλύτερα παιδιά και των δύο φύλων επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις (μέσες τιμές) σε σχέση με τα παιδιά μικρότερης ηλικίας του ίδιου φύλου.

Επιπρόσθετα, τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά παρουσιάζουν υψηλότερη πιθανότητα για χαμηλή απόδοση σε όλες τις δοκιμασίες φυσικής κατάστασης σε σχέση με τους νορμοβαρείς συνομηλίκους τους.

«Θανατηφόρα» η μείωση της άσκησης

Ενα μεγάλο μέρος του μαθητικού πληθυσμού της Ελλάδας χαρακτηρίζεται από υπερβάλλον σωματικό βάρος, μη ισορροπημένες συνήθειες διατροφής και χαμηλό επίπεδο σωματικής δραστηριότητας και φυσικής κατάστασης. 

Βασικός στόχος του ΕΥ ΖΗΝ είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου για την υγεία των μαθητών μέσα από τη βελτίωση του τρόπου ζωής τους. Στο πλαίσιο αυτό, και έχοντας ως εφόδιο τη μέχρι τώρα εμπειρία, ο σχεδιασμός νέων δράσεων παρέμβασης για την προάσπιση της υγείας των παιδιών της χώρας αποτελεί άμεση προτεραιότητα του προγράμματος.

Τα ευρήματα της έρευνας για τη φυσική κατάσταση των μαθητών της χώρας μας είναι εξαιρετικά σημαντικά αφού είναι η πρώτη φορά που τα έχουμε στη διάθεσή μας και μπορούν πλέον να τα χρησιμοποιήσουν και να τα μελετήσουν και οι καθηγητές φυσικής αγωγής, προκειμένου να έχουν μια απολύτως σαφή εικόνα για το τι συμβαίνει.

Ολοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η φυσική κατάσταση σχετίζεται άμεσα με την υγεία του παιδιού και τις πιθανότητες, που έχει ν΄ αρρωστήσει όταν μεγαλώσει. Ενα μεγάλο ποσοστό παιδιών είναι παχύσαρκα ή υπέρβαρα. 

Αυτός ο συνδυασμός μαζί με την κακή φυσική κατάσταση είναι «θανατηφόρος» για το μέλλον τους. Τα παιδιά πρέπει να τρέφονται σωστά και να έχουν ικανοποιητική φυσική δραστηριότητα. 

Το τραγικό είναι ότι λόγω της μείωσης της φυσικής δραστηριότητας στο σχολείο μειώνονται και οι πιθανότητες των παιδιών να έχουν καλή φυσική κατάσταση.

Περίπου το 40% των παιδιών έχουν μόνη πιθανότητα άσκησης στο σχολείο (λόγω έλλειψης χώρων, οικονομικής κρίσης, και αύξησης της απασχόλησης με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια). 

Η πολιτεία οφείλει να δώσει προτεραιότητα στην υγεία των μαθητών. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά εμφανίζεται διαβήτης σε παιδιά ή εφήβους, κάτι που δεν υπήρχε ποτέ στη χώρα μας. www.real.gr

[fbcomments]
X

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας ενημερώνουμε ότι το boro.gr προσφέρει καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη με επαγγελματίες ψυχολόγους.

Κάντε κλίκ εδώ για να συνδεθείτε και να ενημερωθείτε για τις ώρες λειτουργίας.
X