«Η απασχόληση των νέων είναι η καρδιά των προσπαθειών μου»

“Η απασχόληση των νέων είναι η καρδιά των προσπαθειών μου. Και για το σκοπό αυτό, με την επαναχρηματοδότηση του ταμείου ανεργίας, διαθέσαμε ήδη ένα δισεκατομμύριο ευρώ

Σχετικά άρθρα