Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της σήραγγας στο Καλλίδρομο όρος

Ως “μία μάχη με τον χρόνο, τα γεωλογικά φαινόμενα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν

Σχετικά άρθρα