Συναγερμός στο υπουργείο Περιβάλλοντος για τις δασικές πυρκαγιές

Σε πλήρη και συνεχή εγρήγορση όλου του κρατικού μηχανισμού, που εμπλέκεται στην πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών – πυροσβεστική υπηρεσία, δασικές υπηρεσίες, πολιτική προστασία, περιφέρειες και ΟΤΑ – όπως επίσης και στον καλύτερο δυνατό συντονισμό όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών, κάλεσε σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ώστε να ελαχιστοποιηθούν, στο μέτρο του δυνατού, οι απώλειες στο δασικό μας πλούτο.

Σε συνέχεια, μάλιστα, της ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2013 υπό τον πρωθυπουργό, ο υπουργός αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης απέστειλε επιστολή προς τους γενικούς γραμματείς των αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, σχετικά με τη συνεργασία των συναρμοδίων υπηρεσιών στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Όπως τόνισε στην επιστολή του ο κ. Καλαφάτης, πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση του αντιπυρικού αγώνα διαδραματίζει η πρόληψη, η οποία, προκειμένου να επιτευχθεί, απαιτεί τη μέγιστη δυνατή βελτίωση της συνεργασίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Ιδιαίτερα, πυροσβεστική και δασική υπηρεσία οφείλουν να συνεργάζονται μέχρι και το τέλος της περιόδου με εντατικούς ρυθμούς και σε καθημερινή βάση. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο οι αποκεντρωμένες διοικήσεις να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η συνεργασία αυτή να καταστεί κατ’ ουσίαν θεσμική. Σε κάθε εκδήλωση πυρκαγιάς οι δασικοί υπάλληλοι υποχρεούνται να είναι άμεσα παρόντες και να ενημερώνουν τους γενικούς γραμματείς των αποκεντρωμένων διοικήσεων συνεχώς για την εξέλιξή τους.

Ταυτόχρονα, οι επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα και επισήμως τους δασικούς υπαλλήλους αναφορικά με την έναρξη οποιουδήποτε επεισοδίου πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται τέλος, ότι το ΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, εξασφάλισε από το πράσινο ταμείο, τον τακτικό προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων συνολικό ποσό άνω των έντεκα εκατομμυρίων ευρώ και από το πρόγραμμα “Αλέξανδρος Μπαλτατζής


Σχετικά άρθρα