Βουλή: Κατάθεση τροπολογίας για τις προξενικές αρχές

Τροπολογία, με την οποία εξισώνονται τα καθήκοντα των άμισθων προξενικών αρχών με εκείνα των έμμισθων, κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, με την προτεινόμενη διάταξη “διευκολύνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της ανάδειξης της χώρας μας ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού και κέντρου προσέλκυσης επενδύσεων, μέσα από την τήρηση όλων των προβλεπομένων από εθνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς κανόνες, όρων και κριτηρίων ασφαλείας. Συγχρόνως, διαμορφώνονται και οι απαιτούμενες υποδομές για ανάπτυξη του δικτύου του Οικονομικού Ελληνισμού

Σχετικά άρθρα