Κάκωση μηνίσκου: αιτίες-συμπτώματα-θεραπεία

<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature" style="text-align: left;"><strong><span>Γράφει ο Ευάγγελος Γιαννακόπουλος, Ορθοπαιδικός -Χειρουργός. </span></strong></div>
<div style="text-align: left;"><strong><br /></strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong><br /></strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΗΝΙΣΚΩΝ</strong></div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"> </div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"><strong>Τι είναι ο μηνίσκος:</strong></div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"> </div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature">Είναι μηνοειδούς σχήματος ινοχόνδρινες δομές .Σε κάθετη διατομή έχουν τριγωνικό σχήμα. Αποτελούνται κυρίως από κολλαγόνο τύπου Ι. Μόνο 20-30% της περιφέρειας του έσω μηνίσκου και το 15-20% του έξω μηνίσκου αιματώνονται (έσω και έξω μηνισκική αρτηρία).Ο έσω μηνίσκος έχει συνήθως σχήμα Cενώ ο έξω είναι περισσότερο κυκλικός. Οι μηνίσκοι αυξάνουν το βάθος της αρθρικής επιφάνειας του γόνατος και συμμετέχουν στην σταθερότητα ,τη λίπανση και τη θρέψη της άρθρωσης .Συνδέονται στην πρόσθια επιφάνεια μεταξύ τους με τον εγκάρσιο σύνδεσμο των μηνίσκων ,και στην περιφέρεια των κνημιαίων κονδύλων με τους στεφανιαίους συνδέσμους.  </div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"><strong> </strong></div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"><strong>Ιστορικό:</strong></div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"> </div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature">Συνήθως στροφική κάκωση του γόνατος με συμπίεση των μηριαίων και κνημιαίων κονδύλων.</div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"> </div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"><strong>Κλινική εικόνα:</strong></div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"> </div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature">Ύδραρθρος ,άλγος στο μεσάθριο διάστημα, άλγος κατά το βαθύ κάθισμα και στο ανέβασμα ή κατέβασμα σκάλας ,εμπλοκή και αίσθημα αστάθειας του γόνατος.</div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"> </div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"><strong>Απεικονιστικός έλεγχος:</strong></div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"> </div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature">Α) Προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινογραφία γόνατος για τον εντοπισμό καταγμάτων των μηριαίων και κνημιαίων κονδύλων.  </div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"> </div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature">Β)Μαγνητική τομογραφία είναι η εξέταση εκλογής για την απεικόνιση των συνδεσμικών κακώσεων, της παθολογίας των μηνίσκων, του οστικού οιδήματος, της οστεονέκρωσης και των χόνδρινων κακώσεων του γόνατος. </div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"> </div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"><strong>Ρήξεις των μηνίσκων</strong></div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"> </div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature">1)Οι ρήξεις των μηνίσκων είναι οι συχνότερες κακώσεις του γόνατος σε αθλητές και χρήζουν αρθροσκοπικής χειρουργικής αποκατάστασης. Οι ρήξεις του έσω μηνίσκου είναι περίπου 3 φορές συχνότερες από τις ρήξεις του έξω μηνίσκου.Νέοι ασθενείς με οξείες ρήξεις, ρήξεις που προκαλούν μηχανικά συμπτώματα (blockγόνατος) αλλά και ασθενείς που δεν βελτιώθηκαν με την συντηρητική αγωγή θα ωφεληθούν από τη χειρουργική θεραπεία. </div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"><strong> </strong></div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"><strong>2)Θεραπεία:</strong></div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"> </div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature">Εάν δεν εκδηλώνονται κλινικά συμπτώματα όπως διαλείπων ύδραρθρος, εμπλοκή ή αίσθημα αστάθειας του γόνατος, οι ρήξεις μηνίσκων, ιδιαίτερα οι εκφυλιστικού τύπου μπορούν να αντιμετωπιστούν με συντηρητικές μεθόδους. Αντίθετα οι νέοι ασθενείς με οξείες ρήξεις ,ή ρήξεις οι οποίες προκαλούν μηχανικά συμπτώματα και οι περιπτώσεις εκείνες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στη συντηρητική αγωγή επωφελούνται από την αρθροσκόπηση.</div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"> </div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"><strong>Χειρουργική αποκατάσταση με:</strong></div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"> </div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature">A)Μερική μηνισκεκτομή: Οι ρήξεις οι οποίες αντιμετωπίζονται καλύτερα με μερική μηνισκεκτομή είναι εκείνες που δεν επιδέχονται συρραφής(π.χ κεντρικές και επιμήκης ρήξεις),εξαιρώντας εκείνες που δε χρήζουν θεραπείας(π.χ μερικού πάχους &gt;5χιλ μήκους και εκείνες που δε μπορούν να κινητοποιηθούν &gt;1-2χιλ.).Γενικά οι σύνθετες εκφυλιστικές και κεντροακτινικές ρήξεις των μηνίσκων αντιμετωπίζονται με αφαίρεση μέχρι του ελάχιστου δυνατού υγιειούς μηνίσκου .Με την βοήθεια αρθροσκοπικού καθαρισμού(shaver) θα πρέπει να εξομαλύνεται μεταβατική ζώνη του μηνίσκου στο σημείο της ρήξης. </div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"> </div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"><strong>Β)Συρραφή μηνίσκου:</strong> Θα πρέπει να γίνεται σε όλες τις επιμήκεις περιφερικές ρήξεις ιδίως σε νέους ασθενείς και σε εκείνους που υποβάλλονται σε ανακατασκευή του προσθίου χιαστού συνδέσμου.</div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"> </div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature">Τέσσερις είναι οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται:</div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"> </div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature">H ανοιχτή</div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature">Η έξω έσω</div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature">Η έσω έξω</div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature">Η έσω έσω</div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature">Οι νεότερες τεχνικές με υλικά εσωτερικής επιδιόρθωσης(βέλη ,βελάκια ,συνδετήρες ,άγκυρες και κοχλίες) είναι δημοφιλής λόγω τις ευκολίας τους , ωστόσο δεν είναι τόσο αξιόπιστες όσο οι τεχνικές συρραφής με κάθετα ράμματα κατά τη τεχνική mattress.</div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"> </div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature">Η θεραπεία εκλογής για συρραφή μηνίσκων παραμένει η έσω-έξω με κάθετες ραφές mattress.</div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"> </div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"><strong>Αποτελέσματα της συρραφής των ρήξεων των μηνίσκων:</strong></div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"> </div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature">Υπάρχουνε πολλές μελέτες που αναφέρουν 80-90%επιτυχία της συρραφής των μηνίσκων .Ωστόσο αυτό εξαρτάται απ την εντόπιση ,τον τύπο και την χρονιότητα της ρήξης .Είναι γενικά αποδεχτό ότι τα καλύτερα αποτελέσματα παρατηρούνται με τη συρραφή οξέων περιφερικών ρήξεων σε νέους ασθενείς με ταυτόχρονη ανακατασκευή της ρήξης του προσθίου χιαστού .Αδρά τότε η πιθανότητα επιτυχίας αγγίζει το 90% αλλά περιορί<strong>ζ</strong>εται στο 60% στους ασθενείς με ακέραιο πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο και στο 30% στους ασθενείς με ανεπάρκεια του προσθίου χιαστού συνδέσμου.  </div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"> </div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"><strong>Επιπλοκές της αρθροσκόπησης:</strong></div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"> </div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature">Η πιο συχνή επιπλοκή της αρθροσκόπησης είναι η ιατρογενής κάκωση του αρθρικού χόνδρου.</div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"> </div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"><strong>Βαγγέλης Γιαννακόπουλος,</strong></div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"><strong> </strong></div>
<div id="m_-4212592408550725656AppleMailSignature"><strong>Ορθοπαιδικός χειρούργος</strong></div>

Σχετικά άρθρα