ΕΚΤ: Δίνει βοήθεια για σχεδιασμό του φόρου Tobin

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσφέρθηκε να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στον επανασχεδιασμό του φόρου χρηματοοικονομικών συναλλαγών, προκειμένου να αποφευχθούν “αρνητικές επιπτώσεις

Σχετικά άρθρα