Πως θα αποφύγετε τους επιπλέον φόρους

Δέκα SOS-κωδικοί που τυχόν λάθη στη συμπλήρωσή τους θα κοστίσουν στους φορολογούμενους σε χρήμα και χρόνο, προκύπτουν από το βιβλιαράκι οδηγιών του υπουργείου Οικονομικών για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από περίπου 6 εκατ. φυσικά πρόσωπα.

Για πρώτη φορά θα δηλωθούν υποχρεωτικά και θα επιβληθεί ειδική εισφορά 1%-4% σε τόκους καταθέσεων και ομολόγων, επιδόματα αναπήρων και πολυτέκνων, μερίσματα, γεωργικές επιδοτήσεις και αποζημιώσεις. Τα ποσά που θα αναγραφούν στον σχετικό κωδικό της δήλωσης θα προστεθούν στα υπόλοιπα εισοδήματα του φορολογούμενου (μισθοί, συντάξεις, ενοίκια κ.ά.) και επί του συνολικού ύψους θα υπολογισθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης και στη συνέχεια θα συμψηφιστεί με τυχόν παρακράτησή τους από τις μηνιαίες αποδοχές του 2012.

Την ίδια ώρα ενδεχόμενες παραλείψεις και λανθασμένες αναγραφές στη δήλωση θα φουσκώσουν το τελικό ποσό του φόρου στο εκκαθαριστικό σημείωμα και θα οδηγήσουν σε περιπέτειες με την εφορία με την υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων για τη διόρθωση των λαθών. Πρόκειται για κωδικούς που αφορούν ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές του 2012, αφορολόγητες δαπάνες, συμψηφισμούς και εκπτώσεις φόρων καθώς και απαλλαγές από το τέλος επιτηδεύματος και για αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωσή τους.

Πατήστε πάνω στη φωτογραφία και διαβάστε αναλυτικά το δημοσίευμα της εφημερίδας Εθνος

Σχετικά άρθρα